Gemeente Sluis

Oostburg

Werken bij Gemeente Sluis

De gemeente Sluis telt bijna 24.000 inwoners. Met een oppervlakte van ruim 30.000 ha is Sluis één van de grootste plattelands- en tevens dunst bevolkte gemeentes van Nederland.

De gemeente telt 17 kernen en veel buurtschappen. Allemaal hebben ze hun eigen kenmerken, wensen en leefbaarheidsvragen. Ze zijn daarom ook zo verschillend van elkaar. De diverse gebieden hebben elk hun eigen vorm, gevoel en sfeer. Langs deze gebieden lopen zachte grenzen in elkaar over: tussen zand en klei, tussen verschillende geloofsgemeenschappen, tussen Zeeuws-Vlaams en Vlaams, tussen behoud van landbouw en natuurontwikkeling.

Gemeente Sluis kent een grote toeristische sector en combineert het toerisme met (kleinschalige) bedrijvigheid en agrarisch ondernemerschap. Het is daarom een gemeente met een grote dynamiek en veel uitdagingen. Ontwikkelingsplannen op het gebied van landschap en stedenbouw (uitbreiding Zwin, Waterdunen, ontwikkeling Cadzand-Bad, transformatieplan Aantrekkelijk Oostburg en Havengebied Breskens) zijn actueel.

Sluis is een dynamische gemeente en voortdurend in ontwikkeling. De laatste jaren is in het gemeentelijk beleid veel aandacht voor identiteit en de versterking daarvan: het Zeeuws-Vlaamse DNA. Het DNA wordt beschreven als gemoedelijk, stoer, culinair, toeristisch, gezellig en geborgen. Deze kenmerken vind je terug in het landschap en bij de inwoners.

De gemeente Sluis is lid van de P10, een samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten dat met name de plattelandsthema's onder de aandacht brengt van diverse partijen. Gesprekpartners zijn o.a. de VNG en diverse ministeries.

De afgelopen twee jaar is veel geïnvesteerd in strategische ontwikkeling en kansen voor de toekomst. Dit is onder andere neergelegd in de structuurvisie "Krachtig verbonden" en het daaruit voortvloeiende sociaal-economisch uitvoeringsplan.

De gemeentelijke organisatie kent drie afdelingen: Externe dienstverlening, Beleid en Beheer en Ondersteuning. De organisatie van de gemeente Sluis heeft in totaal ruim 200 medewerkers.

Veel informatie is te vinden op de website van de gemeente.

Delen:
Meer informatie over werken bij Gemeente Sluis?
Neem contact op met de HR afdeling van Gemeente Sluis ( 140117 )

Onze actuele vacatures

Gemeente Sluis
Oostburg 36 uur 2484 - 3591 HBO Nog 19 dagen

Ontvang nieuwe vacatures van Gemeente Sluis per e-mail

Gemeente Sluis

Nieuwstraat 22
4501 BD Oostburg
140117