Gemeente Nieuwkoop

Nieuwveen

Werken bij Gemeente Nieuwkoop

Werken bij Nieuwkoop betekent werken midden in de maatschappij. De 13 kernen van de gemeente hebben elk hun eigen identiteit. Voor Nieuwkoop is de leefbaarheid en zelfstandigheid van deze kernen erg belangrijk. Maatschappelijke en bouwkundige projecten moeten ervoor zorgen dat inwoners plezierig kunnen (blijven) wonen, werken en recreëren. Nieuwkoop is hierdoor altijd in beweging!

Nieuwkoop wil graag de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeteren en uitbreiden. Natuurlijk maakt de digitale dienstverlening hier ook deel van uit. Ook op maatschappelijk en ruimtelijk gebied wil ambitieus Nieuwkoop zich verder ontwikkelen. Veel van de plannen van Nieuwkoop worden in de vorm van projecten uitgevoerd. Een overzicht van de projecten tref je op onze website aan.

Actuele onderwerpen die in de gemeente spelen zijn de maatschappelijke structuurvisie, het maken van dorpsplannen en het instellen van dorpsraden, verbetering van de digitale dienstverlening en het promoten van toeristisch Nieuwkoop.

Nieuwkoop als werkgever
Alle ambities en veranderingen vragen om enthousiaste en professionele medewerkers. Collega’s die zich herkennen in de termen “ambitie, creativiteit, dynamiek, betrokkenheid, samenwerking”. Bij Nieuwkoop vind je een informele, maar zakelijke cultuur, een mensgerichte managementstijl en veel verantwoordelijkheden op afdelingsniveau. Er werken ruim 200 medewerkers bij de gemeente Nieuwkoop.

Levendig Nieuwkoop
De gemeente Nieuwkoop heeft ruim 28.000 inwoners en ligt midden in het Groene Hart van de Randstad. Het is een levendige gemeente, met veel bedrijvigheid, vrijwilligersorganisaties en een groot saamhorigheidsgevoel. Nieuwkoop heeft een agrarisch fundament, maar trekt uiteenlopende bedrijven en mensen aan, die hun steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeente. Denk aan de traditionele en nieuw ontwikkelde industrie, maar ook aan vele kunstenaars, recreanten en toeristen.

Werken bij een gemeente
Als je bij de gemeente werkt, sta je midden in de maatschappij. Beslissingen die je als gemeentelijke medewerker neemt, hebben directe invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Je denkt mee in de ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid en projecten. Bij de gemeente heb je te maken met een enorme hoeveelheid en verscheidenheid van diensten. Van een rijbewijs tot aan een compleet nieuwe woonwijk. Daarbij heb je te maken met kritische inwoners, de publieke opinie en de media. Je vult je functie voor een belangrijk deel zelf in. Gecombineerd met gunstige arbeidsvoorwaarden en goede opleidingsmogelijkheden, is de gemeente een uitstekende werkgever

Delen:
Meer informatie over werken bij Gemeente Nieuwkoop?
Neem contact op met de HR afdeling van Gemeente Nieuwkoop ( 14 0172 )

Ontvang nieuwe vacatures van Gemeente Nieuwkoop per e-mail

Gemeente Nieuwkoop

Teylersplein 1
2441 LE Nieuwveen
14 0172