Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Leiderdorp

Gemeente Leiderdorp

Leiderdorp

Werken bij Gemeente Leiderdorp

Leiderdorp is een dorp met ruim 27.000 inwoners. Aan de westzijde ligt Leiden, aan de andere zijden grenzen we aan het Groen Hart. Leiderdorp is goed bereikbaar, heeft een prettig woonklimaat en een goed voorzieningenniveau. De gemeente Leiderdorp wil de komende jaren nog meer inspelen op de behoefte van inwoners, instellingen en ondernemers.

In 2017 hebben wij onze organisatie anders ingericht, zodat we de verbinding met de inwoners beter kunnen maken en samen met hen aan de opgaven kunnen werken. We introduceerden meer zelfsturing in de organisatie. Zo vergroten we het eigenaarschap van de individuele medewerker en het mede–eigenaarschap van de medewerkers onderling. We vormen teams die beleid, beheer en uitvoering verbinden, om de integraliteit te vergroten. We zoeken de verbinding met de inwoners en werken aan opgaven in opgaventeams. Hiervan maken ook inwoners, ondernemers en instellingen deel uit. Hierbij maken we gebruik van de energie en het talent in het dorp en stimuleren we het mede-eigenaarschap.

Van een nieuwe collega wordt gevraagd deze ontwikkeling uit te dragen.

avatar

Meer informatie over werken bij Gemeente Leiderdorp?

Neem contact op met de HR afdeling van Gemeente Leiderdorp (071 5458500)

Ontvang nieuwe vacatures van Gemeente Leiderdorp per e-mail

Gemeente Leiderdorp

Willem-Alexanderlaan 1
2351 DZ Leiderdorp

071 5458500