Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Breda

Gemeente Breda

Breda

Werken bij Gemeente Breda

Het Bredase bestuur dicht de communicatie met de inwoners een belangrijke plaats toe. De communicatie moet beter, opener en dichter bij mensen plaatsvinden. Breda moet meer en andere doelgroepen bereiken. Iedereen mag meedoen en iedere bijdrage is waardevol. De relatie met burgers staat voorop. De tijd waarin mensen alles aan de overheid overlaten in de verwachting dat die de dingen wel voor hen regelt is voorbij. Burgers doen het zelf. Breda speelt in op die veranderende behoefte en verwachtingen.

Volop meedoen!
De Gemeente Breda zet volop in op de mogelijkheden voor Bredanaars om mee te doen. Iedereen mag meedoen en iedere bijdrage telt. De relatie staat voorop. Alles staat en valt met de kwaliteit van die relatie tussen de gemeente, bewoners en bedrijven. Dat is ook waar het om draait bij interactieve communicatie: het aangaan, verbeteren en bouwen van relaties én natuurlijk volop meedoen.

Van idee naar actie
De achterliggende gedachte van interactieve communicatie ligt in het Waarderend vernieuwen. Dit betekent met elkaar in gesprek gaan op een waarderende toon, met een onderzoekende houding en een actiegerichte blik. De bestaande dingen om je heen op een positieve onderzoekende manier bekijken. Ideeën, wensen en dromen proberen om te zetten in een daadwerkelijke actie om dit te bereiken. Gericht op kansen.

Stadsgesprekken
Stadsgesprekken zijn een middel om Bredanaars met elkaar in contact te brengen. Deze gesprekken kunnen ontstaan op initiatief van bewoners of van de gemeente. Met behulp van verschillende media worden gesprekspartners bij elkaar gezocht voor bijzondere ontmoetingen in allerlei vormen op bijzondere momenten en locaties. Iedereen kan meedoen aan een stadsgesprek en de insteek is positief. Of je nu praat met een grote groep mensen of samen aan een tafel; waar het om gaat is de kwaliteit van de ontmoeting.

Website www.breda-morgen.nl
Breda-morgen.nl is een digitale ontmoetingsplaats voor dromen, initiatieven en stadsgesprekken in de Gemeente Breda. Het is een site waar iedereen zijn dromen over een mooi, gezellig, prettig en leefbaar Breda kan plaatsen. Als er een droom is geformuleerd, wordt er gekeken naar wat ervoor nodig is om die droom uit te laten komen. Maar er wordt vooral ook iets van de initiatiefnemer zelf verwacht. De Bredase burger bepaalt zelf op welke wijze de dromen en initiatieven vorm krijgen en wat onderwerp voor stadsgesprekken wordt.

Dit leidt tot gezamenlijke verantwoordelijkheid: mensen nemen deel aan het besturen van de stad en zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de toekomst. Iedere bijdrage is waardevol.

avatar

Meer informatie over werken bij Gemeente Breda?

Neem contact op met de HR afdeling van Gemeente Breda (14 076)

Ontvang nieuwe vacatures van Gemeente Breda per e-mail

Gemeente Breda

Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda

14 076