Evides logo
Evides logo

Evides

Rotterdam

Werken bij Evides

Wie zich ver­diept in Evi­des Wa­ter­be­drijf komt al gauw tot de ont­dek­king dat er heel wat bij 'water maken' komt kij­ken. Wij zijn dan ook één van de groot­ste wa­ter­be­drij­ven in Ne­der­land. Om je een idee te geven: jaar­lijks le­ve­ren we circa 160 mil­joen m3 drink­wa­ter aan 2,5 mil­joen con­su­men­ten en be­drij­ven in het zui­de­lijk deel van Zuid-Hol­land, in Zee­land en de west­punt van Bra­bant. Ook le­ve­ren we in­dus­trie­wa­ter aan grote in­dus­trieën. Dit alles doen we met ruim 750 werk­ne­mers, ver­spreid over der­tien pro­duc­tie­lo­ca­ties en twee kan­to­ren. Het hoofd­kan­toor staat in Rot­ter­dam.

Evi­des ge­bruikt di­ver­se bron­nen voor de pro­duc­tie van drink­wa­ter: op­per­vlak­te­wa­ter uit de Maas, grond­wa­ter en duin­wat­er. Het water moet daarna natuurlijk ook gedistribueerd worden. Daar­om zijn we ook da­ge­lijks bezig met het con­tro­le­ren en on­der­hou­den van ons 13.000 km lei­ding­net. Bo­ven­dien werkt Evi­des met de in­ter­na­ti­o­na­le or­ga­ni­sa­tie Vi­tens-Evi­des In­ter­na­ti­o­nal aan drink­wa­ter­pro­jec­ten in Viet­nam, Ghana, Mo­zam­bi­que en Mon­go­lië. Zo dra­gen we bij aan het be­ha­len van de mil­len­ni­um­doel­stel­lin­gen voor schoon drink­wa­ter.

Denk jij dat je bij ons snel komt bovendrijven vanwege je kennis, ervaring en persoonlijkheid? Wil jij samen met vakkundige collega's bijdragen aan het creëren van waardevol water? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Delen:

Meer informatie

Voor meer informatie over werken bij Evides kun je contact opnemen met de HR afdeling van Evides

Ontvang nieuwe vacatures per email

Nieuwe vacatures niet mis lopen? Meld je aan en ontvang nieuwe vacatures bij Evides per email.

Evides

Schaardijk 150

3063NH Rotterdam