BAR organisatie logo
BAR organisatie logo

BAR organisatie

Barendrecht

Werken bij BAR organisatie

Barendrecht is een middelgrote gemeente met alle voorzieningen van de grote stad om de hoek, maar ook de voordelen van een groene, gemoedelijke en levendige gemeenschap. In Barendrecht is het goed wonen, in een veilige, schone en groene leefomgeving. Bovendien is er op het gebied van cultuur en vrije tijd meer dan voldoende te beleven. Het goede woon- en leefklimaat wordt onder meer veroorzaakt door de economisch sterke positie. Dit is mede te danken aan de agrisector die Barendrecht groot heeft gemaakt. Barendrecht is hierdoor een goede vestigingsplaats voor bedrijven, waardoor de werkloosheid onder inwoners laag is. Wat Barendrecht bijzonder maakt is haar unieke strategische positie, waarbij de gemeente een verbinding vormt tussen Rotterdam, het Drechtstedengebied en de Hoeksche Waard. Barendrecht telt 47.000 inwoners.

Albrandswaard
Albrandswaard is de ‘groene long’ van een verstedelijkte regio. Nergens aan de zuidrand van de Stadsregio Rotterdam ligt een agrarisch landschap op zo’n korte afstand van het Rotterdamse centrum, goed ontsloten door metro en autosnelwegen. De bewoners van Albrandswaard wonen met plezier in een ‘smaakvol’ landschap met streekproducten en fiets-, wandel- en vaarmogelijkheden. Tegelijkertijd ervaren ze de gemakken van de wereldstad: werken, winkelen, cultuur, onderwijs en zorg. Albrandswaard bestaat uit de kernen Poortugaal, Rhoon en Portland, en telt ongeveer 25.000 inwoners.

Ridderkerk
Ridderkerk is een middelgrote gemeente met veel bedrijvigheid, een compleet pakket voorzieningen en een rijk geschakeerd verenigingsleven. Hoewel ingeklemd tussen drukke auto- en vaarwegen is het vele groen een opvallend kenmerk van Ridderkerk. Van oorsprong is Ridderkerk een agrarische gemeente. Via de bloeitijd van scheepsbouw en scheepsreparatie beschikt de gemeente nu over een gevarieerd bedrijfsleven, dat voor veel werkgelegenheid zorgt. In ontwikkeling is een groot bedrijventerrein voor de agri-food-verssector. Het gevarieerde verenigingsleven vormt een sterke, bindende kracht binnen de Ridderkerkse samenleving. Ridderkerk telt ongeveer 45.000 inwoners.

De BAR-organisatie
Werken bij de BAR-organisatie betekent werken voor drie zelfstandige gemeenten in één gezamenlijke ambtelijke organisatie. De BAR-samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk heeft tot doel de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren, tegen lagere kosten en met behoud van de politiek-bestuurlijke zelfstandigheid van elk van de drie gemeenten. Overheidsprofessionals met een flexibele instelling en een open oog voor de eigenheid van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk vinden in de BAR-organisatie een werkomgeving vol dynamiek, uitdaging, kansen en afwisseling.

Delen:

Meer informatie

Voor meer informatie over werken bij BAR organisatie kun je contact opnemen met de HR afdeling van BAR organisatie

Ontvang nieuwe vacatures per email

Nieuwe vacatures niet mis lopen? Meld je aan en ontvang nieuwe vacatures bij BAR organisatie per email.

BAR organisatie

Binnenhof 1

2991 AA Barendrecht