Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Consulent Jeugd

Vacature

Tijdelijke functie voor één jaar

Consulent Jeugd

(Medewerker beleidsuitvoering II)

28 uur per week

Vacaturenummer: 19-003A

Over de functie

De gemeente geeft uitvoering aan de Jeugdwet, onder andere middels het toe leiden naar vrij toegankelijke en niet-vrij toegankelijke zorg, aan kinderen en gezinnen met uiteenlopende hulp- en zorgvragen.

Voor de vacature van Consulent jeugd zijn wij op zoek naar een ervaren professional voor het multi-disciplinaire CJG-team van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten.

Wat ga je doen?

 • Analyseren en beoordelen van hulp- en zorgvragen m.b.t. opvoeden en opgroeien, van licht tot zwaar en van enkelvoudig tot complex.
 • Verwijzen naar, en inzetten van passende niet- vrij toegankelijke hulp (indicatiestelling) op basis van het methodisch verzamelen en analyseren van de opvoedsituatie, in samenwerking met het gezin en het multidisciplinaire CJG-team.
 • Aansluiten bij de hulpvraag c.q hulpbehoefte van het cliëntsysteem met in achtneming van eigen kracht van ouders en jeugdigen en inzetten van het eigen netwerk.
 • Samenwerken met ketenpartners en stimuleren tot vroegtijdige signalering door consultatie en voorlichting.
 • Voeren van coördinatie en regie in complexe problematiek.
 • Vergroten van de veiligheid van jeugdigen, o.a. door het beheersen of oplossen van crisissituaties.
 • Toe leiden naar de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis, indien hulpverlening in het vrijwillig kader niet volstaat.


Wie zijn wij?

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) is een veelzijdige afdeling van de Werkorganisatie Duivenvoorde. Veel belangrijke thema’s zijn bij MO ondergebracht, zoals: onderwijs, jeugd, sport, welzijn, Wmo, participatie, accommodaties, kunst & cultuur. MO is een afdeling van denken en doen. De afdeling is onderverdeeld in twee teams: Beleid en Uitvoering.

Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) werkt voor twee gemeenten: Voorschoten en Wassenaar. Opgericht in 2013 zijn wij een jonge moderne en innovatieve organisatie met een oude herkomst. De WODV streeft actief naar een flexibele organisatie. Vanuit de gedachte dat we snel moeten kunnen inspelen op veranderingen, maar ook dat we mensen dáár kunnen inzetten waar het nodig is. We zoeken daarom medewerkers die breed inzetbaar zijn en zich niet willen beperken tot één bepaald vakgebied. We hechten veel waarde aan vakkennis en ervaring, maar vinden persoonlijke competenties, talenten en algemene ontwikkeling minstens zo belangrijk.


Wie ben jij?

Je hebt minimaal een afgeronde opleiding op HBO-niveau met een SPH of Pedagogiek achtergrond.

Wij zoeken een collega met:

 • Registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
 • Minimaal 4 jaar ervaring in de jeugdsector.
 • Ervaring met de werkwijze van SOS (Signs of Safety), de GIZ (Gezamenlijk Inschatting Zorgbehoefte) en de Meldcode.
 • Methodische kennis en vaardigheden in het vakgebied jeugd.
 • Kennis van en inzicht in de verschillende doelgroepen en ontwikkelingen in de maatschappij.
 • Kennis van pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en psychopathologie.
 • Ervaring met het indiceren van niet vrij toegankelijke jeugdhulp.
 • Kennis van de Jeugdwet.
 • Uitstekende rapportagevaardigheden.
 • Uitstekende vaardigheid in gesprektechnieken, doorvragen, vraag achter de vraag vinden.

Competenties:

 • Communicatie- en onderhandelingsvaardigheid.
 • Stressbestendigheid.
 • Flexibel.
 • Improvisatievermogen.
 • Samenwerken.
 • Organisatiesensitiviteit en omgevingsbewust.


Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende en zelfstandige werkplek voor de duur van 1 jaar, voor 28 uur per week. Het salaris is afhankelijk van je kennis, ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 3.805,- bruto per maand (schaal 9, salarispeil januari 2018) op basis van 36 uur per week.

Daarnaast hebben wij onder meer de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Naast het bruto salaris ontvang je 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB). Je kunt zelf beslissen wanneer je dit budget (gedeeltelijk) wil laten uitbetalen en hebt tevens de mogelijkheid om verlof te kopen en te verkopen.
 • Opname in het ABP-pensioenfonds.
 • Een collectiviteitskorting op de ziektekostenpremie (bij verzekeraars aangesloten bij de zorgverzekering gemeente) en een tegemoetkoming in de premiekosten van € 168,- per jaar.
 • Een sportbijdrage van € 300,- bruto per jaar.
 • Flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden.
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 • Opleidingsmogelijkheden, doorgroeimogelijkheden en workshops via onze interne opleidingstool Studio Duivenvoorde.
 • Binnendienstmedewerkers ontvangen standaard een hybride laptop plus smartphone, waarbij voor de smartphone gekozen kan worden uit verschillende typen van Apple of Samsung.


Bijzonderheden

 • Het betreft een tijdelijke functie.
 • De standplaats is Voorschoten.
 • De functie kan worden ingevuld op basis van detachering.
 • De functie kan per direct vervuld worden.

Contact

Voor meer informatie over deze functie kun je bellen naar Wim Hus, teamleider Uitvoering, via telefoonnummer 088 - 6549711.

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Vul via de link het sollicitatieformulier in met als bijlage een gemotiveerde reactie plus CV ter attentie van Wim Hus. Vermeld in je brief het vacaturenummer 19-003A. Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 24 april 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over de organisatie

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar hebben gekozen voor vergaande samenwerking. Dit doen zij in de per 1 januari 2013 van start gegane Werkorganisatie Duivenvoorde. Deze gemeenschappelijke regeling zal met respect voor de eigen identiteit en het lokale beleid de beide gemeentebesturen bedienen. De organisatie zelf bestaat uit 6 afdelingen en wordt aangestuurd door een tweehoofdige concerndirectie (secretarissen van beide gemeenten).Elke dag werken we samen aan een nóg mooier Voorschoten en een nóg mooier Wassenaar. We ontwikkelen niet alleen de groene en historische ruimte voor onze inwoners en bedrijven, maar stimuleren ook het maatschappelijk leven in beide dorpen.

meer over Werkorganisatie Duivenvoorde

Adres

Postbus 59
2240 AB Wassenaar

088 6549999