Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

CONCERNCONTROLLER

Vacature

Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) bestaat sinds 2013 en is de ambtelijke organisatie van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. De WODV heeft een prettige en informele werksfeer en biedt volop ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden. Wij zoeken ondernemende en resultaatgerichte mensen die hun ervaring, creativiteit en talent bij ons willen inzetten.

De omgeving van de WODV is dynamisch en constant in beweging. Onlangs hebben de gemeenten Voorschoten en gemeente Wassenaar onderzoek laten doen naar de bestuurlijke toekomst van de beide gemeenten. In de rapporten staan onder meer conclusies over de regio waarin de beide gemeenten actief (willen) zijn. De doorvertaling van de bevindingen zal effect hebben op de manier waarop de WODV is georganiseerd. Nu in de beide gemeenten de processen rondom de kroonbenoemde burgemeester (zo goed als) afgerond zijn, zal de opvolging van de onderzoeken direct na de zomer zijn beslag krijgen.

Juist in tijden van verandering is het vraagstuk van control extra relevant. Control is het geheel van maatregelen waarmee de organisatie wordt bestuurd en beheerst, en heeft betrekking op zowel de op handen zijnde veranderingen in de organisatie als de dagelijkse bedrijfsvoering rondom bijvoorbeeld de P&C-cyclus (zowel financieel als beleid). Doel is een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende totstandkoming en uitvoering van beleid en de realisatie van (beleids)doelen te bewerkstelligen. Het systematisch toepassen van de cyclus van “plan, do, check and act” zal tot adequate beheersing van de risico’s en het benutten van kansen binnen de cruciale processen in de organisatie moeten leiden. De verantwoordelijkheid voor beheersing en voor “in control” zijn ligt altijd bij het bestuur, directie en het management. Het ontwerpen van het interne beheerssysteem, het toezien op het feitelijk functioneren daarvan en het adviseren daarover aan zowel het MT als de beide colleges is een verantwoordelijkheid van concerncontrol.

De functie

De concerncontroller is rechtstreeks onder de directeur van de werkorganisatie gepositioneerd en is adviserend lid van het managementteam. Ook is hij/zij de onafhankelijke toetser, bewaker, verbinder en adviseur voor beide colleges, Dagelijks Bestuur, directie en management als het gaat om (de inrichting van) het beheerssysteem van de organisatie (zowel hard- als softcontrols). Hij/zij bevordert de kwaliteit van de interne (risico)beheersing, en zorgt voor het ontsluiten van, en het adviseren over, sturingsinformatie.

De werkzaamheden

Op de agenda voor de concerncontroller staat op korte termijn:

 • advisering over de consequenties van keuzes die gemaakt worden met betrekking tot de organisatie als gevolg van de onderzoeken over de bestuurlijke toekomst van de beide gemeenten;
 • verder doorontwikkelen van beleidscontrol;
 • voorbereiden In Control Statement / rechtmatigheidsverordening voor de beide gemeenten per boekjaar 2021;
 • doorontwikkeling control-instrumentarium om het integraal werken binnen de organisatie beter te faciliteren.

Op langere termijn is de concerncontroller belast met de strategische beleidsontwikkeling en -implementatie op de volgende gebieden:

 • de gemeentelijke auditcyclus;
 • verder uitwerken en opzetten van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC);
 • de doorontwikkeling van risicomanagement;
 • de doorontwikkeling van de kwaliteit en effectiviteit van de sturingsinformatie voor directeur en besturen.


Wij bieden

Wij bieden een boeiende, afwisselende, veelzijdige en zelfstandige functie voor 36 uur per week. Je krijgt vooralsnog een aanstelling voor één jaar. Na een jaar wordt bekeken of dat wordt omgezet in een vast dienstverband. De functie is vooralsnog ingedeeld in schaal 12 (maximaal € 5.520,- bruto per maand). Afhankelijk van nog te maken keuzes is inschaling in schaal 13 (maximaal € 5.984,-) ook mogelijk. Daarnaast bestaat recht op 17,05% individueel keuzebudget (IKB).

Wij hebben onder meer de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Het IKB is een vrij besteedbaar budget. Je kunt zelf beslissen wanneer je dit budget (gedeeltelijk) wilt laten uitbetalen en hebt tevens de mogelijkheid om verlof te kopen en te verkopen.
 • Opname in het ABP-pensioenfonds.
 • Een collectiviteitskorting op de ziektekostenpremie (bij de verzekeraars die zijn aangesloten bij de zorgverzekering gemeente) en een tegemoetkoming in de premiekosten van € 168,- per jaar, voor de aanvullende verzekering.
 • Een sportbijdrage van € 300,- bruto per jaar.
 • Flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden.
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 • We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zichzelf kunnen ontwikkelen. Dit stimuleren wij door middel van opleidingsmogelijkheden, doorgroeimogelijkheden en workshops via onze interne opleidingen in Studio Duivenvoorde.
 • Hybride laptop plus smartphone.


Wij vragen

 •  een relevante afgeronde WO-opleiding, bijvoorbeeld bestuurskunde, bedrijfseconomie of bedrijfskunde;
 • minimaal vijf jaar relevante werkervaring, bij voorkeur als (concern)controller.
 • de volgende competenties:
 • visie;
 • inlevingsvermogen;
 • overtuigingskracht;
 • pro-activiteit;
 • sensitiviteit;
 • contactuele vaardigheid;
 • flexibiliteit.


Inlichtingen

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jurriën Westhoek, algemeen directeur Werkorganisatie Duivenvoorde, via 06 - 5284 6820.

?Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Vul het sollicitatieformulier in en stuur je gemotiveerde reactie met CV ter attentie van Jurriën Westhoek. Vermeld daarbij het vacaturenummer 19-022. Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk op 29 augustus 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Over de organisatie

Werkorganisatie Duivenvoorde is de ambtelijke organisatie van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. Deze gemeenschappelijke regeling adviseert en ondersteunt beide gemeentebesturen en zorgt voor de uitvoering van alle gemeentelijke taken.

meer over Werkorganisatie Duivenvoorde

Adres

Postbus 59
2240 AB Wassenaar

088 6549999