Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Waterschap Drents Overijsselse DeltaVoorzitter en vijf leden van de Bezwarencommissie

Voorzitter en vijf leden van de Bezwarencommissie

Vacature

Beschikt u over een goede juridische bagage en hebt u kennis van de waterwereld? Kunt u goed analyseren, luisteren en bent u zorgvuldig? Hebt u geen binding met de waterschappen Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta? Beantwoordt u deze vragen met ‘ja’? Dan zijn we op zoek naar u!

Eén voorzitter en vijf leden van de bezwarencommissie

De waterschappen Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta stellen voor de advisering over bezwaren een gezamenlijke commissie in. De commissie bestaat in totaal uit vijf leden. Per zitting bestaat de commissie uit één (plaatsvervangend) voorzitter en twee leden.

Beide waterschappen stellen gezamenlijk een compleet nieuwe commissie in.

Het bestuur van beide waterschappen nodigen kandidaten uit te solliciteren voor de functies van

 • Voorzitter van de bezwarencommissie
 • Lid van de bezwarencommissie

Functieomschrijving

De commissie is onafhankelijk en adviseert zowel het dagelijks bestuur van waterschap Zuiderzeeland als het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta over te nemen beslissingen op bezwaarschriften op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Zittingsduur

De zittingsduur is vier jaar. Het bestuur kan besluiten tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar.

Vergaderfrequentie

De commissie hanteert geen vast vergaderschema. Per bezwaar wordt in overleg met de commissieleden een datum voor een hoorzitting bepaald. Indien het een bezwaar betreft van Zuiderzeeland, dan vindt de hoorzitting in principe in Lelystad plaats. Bij een bezwaar van Drents Overijsselse Delta vindt de zitting in principe in Zwolle plaats.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt voor de voorzitter € 300,00 en voor de leden € 265,00 per dagdeel voor het bijwonen van vergaderingen. Daarnaast ontvangt het commissielid een vergoeding in de reiskosten van € 0,33 per km.

Opleiding en functie-eisen

Wij zoeken een gemêleerd gezelschap waarin onderstaande kennis en vaardigheden is vertegenwoordigd.

De voorzitter dient jurist te zijn (WO geschoold) en dient in staat te zijn om in voorkomende gevallen te bemiddelen.

Voorts zoeken wij een voorzitter en kandidaten die:

 •       in staat zijn tot een onafhankelijk oordeel te komen;
 •       communicatief vaardig zijn;
 •       affiniteit hebben met het waterbeheer;
 •       beschikken over een relevante, juridische en/of watergerelateerde opleiding. Kennis van en ervaring met het algemeen bestuursrecht is een pre;
 •       inzicht hebben in het functioneren van het lokale bestuur en in ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen;
 •       oplossingsgericht, creatief en omgevingsbewust zijn;
 •       beschikken over maatschappelijke betrokkenheid;
 •       affiniteit hebben met het gebied waarin de waterschappen hun taken uitvoeren;
 •       geen deel uitmaken van, noch werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van Waterschap Zuiderzeeland of Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Bent u enthousiast geworden?

Solliciteer uiterlijk zondag 24 november 2019 via de sollicitatielink op de website http://www.wdodelta.nl/vacatures  ‘direct solliciteren op deze functie’.

Voor meer informatie over het waterschap verwijzen wij u naar onze websites www.zuiderzeeland.nl en www.wdodelta.nl.

Tevens kunt u contact opnemen met een van de secretarissen van de bezwarencommissie Alieke van de Kamp (Zuiderzeeland) via a.vandekamp@zuiderzeeland.nl / tel. 06-46919916 of Nynke de Lange (Drents Overijsselse Delta) via nynkedelange@wdodelta.nl / tel. 088-2331792.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 4 december 2019 in Zwolle.

Op maandag 9 december 2019 zal een tweede gesprek plaatsvinden in Lelystad.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen we niet op prijs.


Over de organisatie

Werken bij WDODelta geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten. Bij het waterschap werken ongeveer 500 medewerkers in diverse beroepen; van bedrijfsjurist tot zuiveringstechnicus, van ecoloog tot muskusrattenbestrijder.

meer over Waterschap Drents Overijsselse Delta

Adres

Dokter van Deenweg 186-205
8025 BM Zwolle

088 233 1200