Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

StroomopwaartsMedewerker Invordering en Terugvordering

Medewerker Invordering en Terugvordering

Vacature

Regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS is op zoek naar een resultaatgerichte


Medewerker Invordering & Terugvordering


36 uur per week vanaf 01-01-2020


(voor de duur van één jaar)Algemene informatie


De sociale diensten van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de sociale werkvoorzieningen Dukdalf, TBV en BGS vormen sinds 1 juli 2015 Stroomopwaarts MVS. We zijn een regionaal participatiebedrijf en helpen mensen op weg naar werk. Onze medewerkers staan klaar voor alle werkzoekenden en werkgevers in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Stroomopwaarts is een slimme verbinder die ondernemers weet te betrekken bij maatschappelijke opgaven en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zelfredzaam maakt door middel van werk (waar mogelijk regulier) of andere vormen van participatie. Stroomopwaarts is daarmee de spil in het netwerk voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.Organisatorisch bestaat Stroomopwaarts MVS uit een directie, een Unit Bedrijfsvoering, een Unit Instroom, een Unit Beleid, een Unit Werk-leerbedrijf en een Unit Ontwikkeling en Uitstroom. Doel van team Activering en Intake is het voorkomen van instroom in de uitkering, waarbij werk en scholing voorop staat. Indien de jongere toch instroomt is het doel optimale arbeidsparticipatie door het maken van een diagnose van de mogelijkheden van de jongeren en het ondersteunen van de jongeren bij het realiseren van dit doel.Je functie

De medewerker Invordering & Terugvordering (Unit Instroom) heeft binnen de organisatie contact met medewerkers van andere teams en afdelingen om informatie uit te wisselen en af te stemmen. Je rol binnen Stroomopwaarts is dat je zorgt met collega’s dat te veel uitgekeerde uitkering teruggevorderd en terugbetaald wordt.Taken/Resultaatgebieden:


 • Het in- en terugvorderen van ten onrechte uitgekeerde gelden.
 • Stelt (concept)beschikkingen op inzake eigen bijdrage, door- terug- of nabetaling, uitkering of                   beëindiging op;
 • Verzorgt het bestandsbeheer van schuldenpositie bij het participatiebedrijf en signaleert vervolgacties;
 • Verwerkt mutaties binnen gegeven afspraken;
 • Controleert, vergelijkt, verifieert en beoordeelt of vervolgonderzoek noodzakelijk is;
 • Voert de correspondentie en onderhoudt contact met instellingen, instanties en cliënten over de debiteurenpositie en/of over nota’s;
 • Handelt telefonische contacten af, dan wel verwijst en verbindt door naar andere organisatieonderdelen of externe instanties;
 • Geeft uitleg over aard, hoogte en berekeningswijze van de invordering dan wel terugvordering;
 • Screent debiteurendossiers en analyseert/ beoordeelt de mogelijkheden tot terugvordering en incasso;
 • Beoordeelt of er dringende redenen aanwezig zijn om geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien;
 • Verzamelt ontbrekende gegevens o.a. in voorbereidende gesprekken met de debiteuren en derden en maakt hiervan een rapport op;
 • Behandelt de incasso, onderzoekt en beoordeelt de financiële mogelijkheden van de te verhalen gelden bij debiteuren en derden;
 • Berekent de aflossingsbedragen en adviseert over (gedeeltelijke) kwijtschelding of uitstel van betaling en legt beslag;
 • Stelt in overleg met de debiteuren c.q. derden een betalingsregeling op en legt de afspraken vast in een rapport.
 • Voert heronderzoeken uit o.a. naar aanleiding van signalen;
 • Geeft informatie over regelingen, besluiten en vorderingen;
 • Maakt herberekeningen, berekeningsspecificaties en bruteringen;
 • Schrijven van rapportages.Kennis en vaardigheden:


- Financieel administratief inzicht;

- Kritische en nauwkeurig ingesteld;

- Dienstverlenende en klantgerichte instelling;

- Kennis van de sociale zekerheidswetgeving en belastingwetgeving;

- Kennis van de noodzakelijke digitale informatiesystemen;

- Kennis van interne werkprocessen, richtlijnen en werkafspraken.Competenties:


 • · Vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen
 • · Nauwkeuring
 • · Resultaat-/doelgericht
 • · Samenwerken
 • · Omgevingsbewustzijn
 • · InitiatiefrijkIndicatie werk- en denkniveau en ervaring:


MBO met aanvullende kennis op het desbetreffende vakgebied.Contacten:


De medewerker Invordering en Terugvordering heeft binnen de organisatie contact met collega’s om vakinhoudelijk af te stemmen en informatie uit te wisselen. Daarnaast heeft de medewerker buiten de organisatie contact met uitkeringsgerechtigden en partijen die invloed hebben op hun uitkering om af te stemmen en informatie uit te wisselen. Het is daarom belangrijk dat je communicatief sterk bent.Je profiel

 • MBO-niveau met kennis en ervaring op het desbetreffende vakgebied;
 • Bestand tegen werkdruk en is vaardig in het omgaan met agressie en conflictsituaties;
 • Pragmatisch en creatief in het oplossen van problemen;
 • Kennis van- en ervaring met de toepassing van relevante wet- en regelgeving en interne beleidsregels;
 • Kennis van en ervaring met relevante geautomatiseerde administratieve systemen, waaronder Civision.
Ons aanbod


Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 1 jaar. Het salaris voor de functie bedraagt per 1 januari 2020 maximaal € 3114,- (schaal 7) bij een 36-urige werkweek. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.Informatie en sollicitatie


Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Sander van Wasbeek, teammanager Backoffice, bereikbaar op 06-13833395.Wil je solliciteren?


Stuur dan je brief met CV vóór 27 november 2019 onder vermelding van medewerker Invordering & Terugvordering, Stroomopwaarts MVS, naar sollicitaties@stroomopwaarts.nl , t.a.v. Wilma Middag.


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Sermin Kirmit van Stroomopwaarts ( 0102484238)