Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

StroomopwaartsJuridisch adviseur (4FTE)

Juridisch adviseur (4FTE)

Vacature

Stroomopwaarts MVS is op zoek naar een

Juridisch Adviseur (4FTE)

36 uur per week (100%)

Algemene informatie

Stroomopwaarts MVS is het regionaal participatiebedrijf voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Stroomopwaarts heeft tot doel om mensen, die dat echt nodig hebben, op weg naar werk te helpen. Onze medewerkers staan klaar voor alle werkzoekenden en werkgevers in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Stroomopwaarts is een slimme verbinder die ondernemers weet te betrekken bij maatschappelijke opgaven en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zelfredzaam maakt door middel van werk (waar mogelijk regulier) of andere vormen van participatie. Stroomopwaarts is daarmee de spil in het netwerk voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Organisatorisch bestaat Stroomopwaarts MVS uit een directie, de Unit Bedrijfsvoering, de Unit Instroom, de Unit Ontwikkeling & Uitstroom en de Unit Werkleerbedrijf.

De unit Bedrijfsvoering heeft een dienstverlenende en ondersteunende rol voor de primaire organisatieonderdelen van Stroomopwaarts. De unit zorgt er voor dat deze worden ontzorgd, waardoor zij zich kunnen focussen op hun kerntaken.

De unit is daarbij met name gericht op de volgende doelstellingen:

 • het leveren van een hoge kwaliteit van dienstverlening (indirect) aan burgers en bedrijven;
 • de realisatie van beleid en het leveren van een hoge kwaliteit van (interne) dienstverlening (servicelevels/prestaties/integraal) aan de primaire organisatieonderdelen binnen Stroomopwaarts.

  De Unit Bedrijfsvoering bestaat uit twee teams: team strategie en team kwaliteit. De juridisch adviseurs zijn onderdeel van het team kwaliteit. Dit  team is ondergebracht bij de Unit bedrijfsvoering. Het team draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van de primaire processen en klanttevredenheid van de gebruikers van Stroomopwaarts. Dit doet het team door op een juiste en constructieve wijze uitwerking te geven aan bezwaren en problemen welke gebruikers van Stroomopwaarts menen te ervaren. Het team levert een bijdrage aan het kwaliteitssysteem door input te leveren uit trends die gedestilleerd kunnen worden (uit de PDCA-cyclus) uit de te behandelen zaken. Het team werkt hierbij nauw samen met het team strategie.

  Je functie

 • Je neemt als secretaris van de bezwaarschriftencommissie deel aan zittingen en beraadslagingen

  van de commissie;

 • Je maakt de commissieadviezen en adviseert vervolgens het college hierover;
 • Je fungeert als verweerder ter zitting van de bezwaarschriftencommissie;
 • Je maakt verweerschriften ter verdediging van het standpunt van het college;
 • Je behandelt beroep- en verzoekschriften;
 • Je vertegenwoordigt de organisatie bij rechterlijke procedures en onderhoudt de contacten met advocaten;
 • Je adviseert op operationeel niveau over beleidsmatig-juridische aspecten van beleidsvoorstellen van Stroomopwaarts en behandelt juridische vraagstukken ten aanzien van de Participatiewet en aanverwante regelgeving;
 • Je zorgt mede voor een operationele vertaling van ontwikkelingen in jurisprudentie;
 • Je toetst vanuit een juridisch kader werkprocessen en tekstproducten als brieven en beschikkingen;
 • Je zorgt voor deskundigheidsbevordering van de afdeling door voorlichting en cursussen op het terrein van de vakdiscipline;
 • Je draagt mede bij aan ontwikkeling van operationeel beleid en de vertaling van wetgeving in specifiek beleid.
 • Je neemt deel aan interne en externe overlegvormen en projecten.

Je profiel

 • Je hebt kennis van wet en regelgeving op het werkterrein van Stroomopwaarts;
 • Je bent vaardig in het opstellen van adviezen, bezwaar- & beroepschriften;
 • Je werk en denkniveau is tenminste op HBO niveau en je hebt ervaring op het werkterrein van de sociale zekerheid;
 • Je kunt goed samenwerken en bent ondernemend, initiatiefrijk en ontwikkelingsgericht;
 • Je bent sociaal- & adviesvaardig en kunt analyseren.

  Ons aanbod

  Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 4.162,- (indicatief schaal 10) bij een 36-urige werkweek. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. De functie dient nog definitief te worden gewaardeerd.

  Informatie en sollicitatie

  Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Steven Dirker, teammanager, bereikbaar op 06-51793625 of Smahane Anhari, juridisch adviseur, bereikbaar op  010-2465037.

  Wil je solliciteren?

  Stuur dan je brief met CV vóór 15 december 2017 naar sollicitaties@stroomopwaarts.nl, onder vermelding van Juridisch adviseur,  Stroomopwaarts  MVS, t.b.v. team HRM t.a.v. Holbe Carsouw.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Lorraine den Hartog van Stroomopwaarts ( 010 24 84 334)