Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

StroomopwaartsConsulent schuldhulpverlening

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zondag 26 januari

Solliciteer

Consulent schuldhulpverlening

Vacature

Regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS is op zoek naar een resultaatgerichte


Consulent Schuldhulpverlening


36 uur per week (100%)


Tijdelijke functie voor een periode van één jaar
Algemene informatie


Stroomopwaarts is het Participatiebedrijf voor de gemeenten. Wij ondersteunen onze inwoners bij het financieel redzaam worden.


Organisatorisch bestaat Stroomopwaarts MVS uit een directie, een Unit Bedrijfsvoering, een Unit Instroom, een Unit Werk-leerbedrijf en een Unit Ontwikkeling en Uitstroom. Team schuldhulpverlening maakt onderdeel uit van Unit Instroom.


Een deel van de Consulenten van het team is werkzaam bij wijkteams.Doel schuldhulpverlening


Schulden mogen geen belemmering vormen voor participatie van de burger. Stroomopwaarts helpt binnen de wettelijke termijnen burgers met problematische schulden om maximaal financieel zelfredzaam te zijn. Wij zetten op de situatie passende instrumenten in om de financi√ęle zelfstandigheid van de burger te vergroten (maatwerk). Gewerkt wordt aan een zoveel mogelijk passende en duurzame oplossing voor de financi√ęle problemen. Schulden worden benaderd in het licht van de totale problematiek van de klant.


Daarnaast werkt Stroomopwaarts aan preventie van schulden. Preventie is het voorkomen dat er financi√ęle problemen ontstaan door van te voren in actie te komen. Preventie kan echter ook worden ingezet om grotere financi√ęle problemen of herhaling te voorkomen. Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die er op gericht zijn dat mensen financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij hun financi√ęn op orde houden (Nibud en NVVK).


Je functie

Het opzetten en begeleiden van schuldhulpverleningstrajecten.

Inventariseert en analyseert de financi√ęle situatie en achterliggende problematiek van cli√ęnten;

Stelt een hulpverleningsplan op en verwijst waar nodig door naar andere hulpverleningsinstanties;

Start het minnelijke traject schuldhulpverlening op en onderhandelt met schuldeisers over betalingsregelingen en finale kwijting door gedeeltelijke afkoop;

Adviseert en begeleidt cli√ęnten in het kader van de WNSP en de voorlopige voorziening;

Lost voorkomende probleemsituaties op;

Zorgt voor budgetbegeleiding van de cli√ęnt gedurende de looptijd van het traject en lost voorkomende probleemsituaties op;Controleert de cli√ęnt regelmatig op eigen beheer van de financi√ęn;

Activeert en motiveert tot gedragsverandering en vergroot het probleemoplossend vermogen van de cli√ęnt;

Zorgt voor het (administratieve) beheer van aanvragen en genomen besluiten;

Signaleert knelpunten in de uitvoeringspraktijk en rapporteert hierover aan de teammanager;

Levert een inbreng bij het verbeteren van werkprocessen en handelwijzen.


De consulent Schuldhulpverlening heeft binnen de organisatie contact met medewerkers van andere

teams en units om informatie uit te wisselen en af te stemmen.

Daarnaast heeft de consulent buiten de organisatie contact met cli√ęnten en diverse

hulpverleningsinstanties om informatie uit te wisselen en af te stemmen en met crediteuren om informatie uit te wisselen en te onderhandelen. Onderhoudt contact met de rechtbank.
Indicatie werk- en denkniveau:


HBO-niveau met kennis en ervaring op het desbetreffende vakgebied.Je profiel

HBO- niveau met kennis en ervaring op het desbetreffende vakgebied;

Bestand tegen werkdruk en is vaardig in het omgaan met agressie en conflictsituaties;


Pragmatisch en creatief in het oplossen van problemen;Kennis van- en ervaring met de toepassing van relevante wet- en regelgeving en interne beleidsregels;Cijfermatig inzicht en vaardig in het maken van berekeningen;Coachingsvaardigheden;Kennis van en ervaring met de toepassing van relevante wet- en regelgeving en interne beleidsregels;Kennis van en ervaring met schuldhulpverlening, budgetbegeleiding en sociale kaart;Kennis van NVVK-richtlijnen;Kennis van en ervaring met relevante geautomatiseerde administratieve systemen, waar onder Stratech.
Ons aanbod


Het salaris voor de functie bedraagt maximaal ‚ā¨ 3.968,- (schaal 9) bij een 36-urige werkweek. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.


Het betreft een tijdelijke functie voor een periode van één jaar.


Informatie en sollicitatie


Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ronald van der Boon, teammanager schuldhulpverlening, bereikbaar op 010- 2465203. Het betreft een in- en externe wervingsprocedure die gelijktijdig is uitgezet.Wil je solliciteren?


Stuur dan je brief met CV vóór 27 januari 2020 onder vermelding van Consulent schuldhulpverlening, Stroomopwaarts MVS, naar sollicitaties@stroomopwaarts.nl, t.a.v. Holbe Carsouw.avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Sermin Kirmit van Stroomopwaarts ( 0102484238)