Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

RUD ZeelandMilieu inspecteurs / handhavers milieuwetten

Milieu inspecteurs / handhavers milieuwetten

Vacature

De RUD Zeeland heeft bij de afdeling Toezicht en Handhaving zeven vacatures voor

Milieu inspecteurs / handhavers milieuwetten

Voor controles op naleving van milieuvoorschriften voor onder andere lucht, geluid, water, bodem en asbest

RUD Zeeland voor een schoon en veilig Zeeland

De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) is een jonge dynamische overheidsorganisatie die volop in ontwikkeling is. We voeren taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer. Dit doen we in opdracht van de Zeeuwse gemeenten, provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen. 

Toezicht en handhaving: een belangrijke taak

RUD Zeeland vervult deze taken professioneel en volgens landelijk vastgestelde eisen en normen. De afdeling Toezicht en Handhaving hanteert de regels die moeten zorgen voor een schoon en veilig Zeeland. Waar nodig treden wij handhavend op. Wij houden toezicht op ongeveer 9000 bedrijven in Zeeland op basis van een risico-analyse en vijfjaren-planning. Bedrijven worden met een vaste frequentie gecontroleerd. Omdat RUD Zeeland een jonge organisatie is wordt continue gewerkt aan het effectief organiseren van de taken en het verbeteren van de kwaliteit. 

Functie-omschrijving 

 • Als inspecteur controleer je bij bedrijven of ze voldoen aan de milieuregels, zoals die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer, de vergunning op grond van de Wabo en andere milieuwet- en regelgeving. 
 • Je bereidt de controles voor, voert deze uit en verwerkt de resultaten tot een rapportage en een brief aan het gecontroleerde bedrijf. Bij (herhaling van) overtredingen adviseer je samen met een juridisch collega over de te nemen vervolgstappen, zoals het opleggen van een dwangsom of strafrechtelijke vervolging. Je voert de controles veelal zelfstandig uit, soms samen met een collega van de RUD Zeeland of een andere dienst (gemeente, Veiligheidsregio, Inspectie Leefomgeving en Transport, eventueel politie). 
 • Daarnaast draai je beschikbaarheidsdiensten. Dit houdt in dat je gemiddeld om de 6 weken een week piket hebt. In die week worden klachten aan jou doorgegeven en ga je op onderzoek uit om te beoordelen of de klacht terecht is en of er wellicht regels worden overtreden.

Specialismen

RUD Zeeland heeft ook een aantal speciale taakvelden of gaat die binnenkort uitvoeren.

Als inspecteur met het taakveld asbest beoordeel je asbest-inventarisatierapporten, geeft advies aan gemeenten, voert controles uit en verwerkt de resultaten tot een rapportage en een brief aan het gecontroleerde bedrijf.

Als inspecteur met het taakveld bodem beoordeel je binnenkomende meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Als inspecteur controleer je bij bedrijven die gerelateerd zijn aan grondwerken (gronddepots, grondbanken, e.d.) of die voldoen aan de milieuregels.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een handhavers- en /of milieutechnische achtergrond op middelbaar of hoger niveau (mbo/hbo).
 • Een diploma Handhaver Milieuwetgeving (Hamil) is nodig voor het goed kunnen uitvoeren van de taken. Als je dit diploma niet hebt, verwachten wij dat je bereid bent om dit diploma te halen.
 • Je bent stressbestendig, klantgericht en standvastig.
 • Je beschikt over een rijbewijs.
 • Je bent vaardig in digitaal werken waaronder het gebruik van databases gestructureerde vastlegging van de controles en meldingen.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je bent oplossingsgericht en kunt omgaan met belangentegenstellingen.
 • Je hebt inlevingsvermogen en handelt vanuit het maatschappelijk belang.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het werkveld of de bereidheid je daarin te ontwikkelen.
 • Het is een pre wanneer je recente ervaring hebt met bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden en/of een BOA Domein II bevoegdheid hebt.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een leuke, afwisselende baan, een salaris in overeenstemming met de functie en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Het functieniveau sluit aan op je werkervaring en diplomabezit. Sta je nog aan het begin van de carrièreladder in dit vakgebied dan bieden wij een salaris van minimaal € 2.858,85 bruto per maand. Ben je een volleerd handhaver in het vakgebied dan kan je salaris oplopen tot maximaal € 3.663,75 bruto per maand.

Bovenop je bruto maandsalaris ontvang je een Individueel Keuzebudget van 22,37%. Voor je beschikbaarheid tijdens piketdienst wordt uiteraard een vergoeding betaald.

De RUD Zeeland werkt volgens het principe van tijds- en plaatsonafhankelijk werken. Dat betekent dat je deels kunt kiezen of je op kantoor in Terneuzen, op een flexplek ergens in de provincie Zeeland of vanuit huis werkt.

Contactinfo

Voor vragen over de functie kun je terecht bij

Solliciteren

Solliciteren op deze functie kan door het sturen van een brief en cv naar de personeelsadviseur van de RUD Zeeland op het mailadres k.tolhoek@rud-zeeland.nl.

Je kunt solliciteren tot en met 25 januari 2019.