Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantVergunningverlener Grondwater met aandacht voor bescherming en bodemenergie

Vergunningverlener Grondwater met aandacht voor bescherming en bodemenergie

Vacature

Vergunningverlener Grondwater

met aandacht voor bescherming en bodemenergie

Grondwater verdient onze zorg, voldoende en schoon grondwater is van levensbelang voor mens, dier en plant. Grondwater is ook één van de antwoorden in de omschakeling naar aardgas loze energiebronnen. Herken je jezelf in deze opgave? Spreekt het je aan het belang van grondwater een plaats te geven binnen de verschillende maatschappelijke thema’s: Gezondheid, klimaatadaptatie, Economie, Duurzaamheid. Heb je interesse in de ontwikkeling van bodemenergie en het werken in een team aan een adequaat en robuust watersysteem met de partners in het gebied. Heb je affiniteit met vergunningverlening en wordt je enthousiast om samen met partijen het proces tot een goed einde te leiden, dan zoeken wij jou.

Wat ga je doen?

Als vergunningverlener grondwater ben je belast met de behandeling van de aanvragen grondwateronttrekkingen, open bodemenergiesystemen en het toetsen van meldingen voor Provinciale milieuverordening (onderdeel grondwater). Je voert (voor-)overleg met de initiatiefnemers van deze projecten en je borgt de zorgvuldigheid die nodig is in het kader van de Awb-procedures en de Waterwet. Je houdt rekening met de belangen van de ruimtelijke ordening, water, natuur(ontwikkeling), archeologie en die van de initiatiefnemer en omwonenden. Samen met de toezichthouder borg je het nazorg traject bij de vergunningen Waterwet, waaronder het beoordelen van de Plannen van Aanpak en evaluatieonderzoeken. Een goede afstemming met adviseurs uit de betrokken beleidsvelden is daarbij van groot belang. De vergunningverlener overlegt met juristen, toezichthouders, specialisten en andere overheden om tot een goed gewogen besluit te komen. Als vergunningverlener ben je ook een goede gesprekspartner voor initiatiefnemers zoals projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en (semi-)overheden. Je kunt de uitvoeringstechnische en beleidsmatige aspecten snel beoordelen. Als vergunningverlener breng je expertise in bij water gerelateerde projecten als lid van de projectgroep.

Wat doet de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)?

De ODZOB is één van de 29 omgevingsdiensten in Nederland. De Omgevingsdiensten zijn opgericht in 2013 o.a. naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede, de brand in het Hemeltje in Volendam en de ramp in Moerdijk. Het organiseren van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van omgevingsrecht moest slimmer. Onze opgave is dan ook het zorgen voor een veilige en gezonde, fysieke leefomgeving. Dit doen we dagelijks door in balans, samen met onze ketenpartners, 21 gemeenten en de provincie Noord-Brabant hier aan te werken.

Werken bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wij zijn een club van “doeners”. Dagelijks werken we met enorme betrokkenheid aan veiligheid en gezondheid. Bij ons werken ruim 180 medewerkers, met uiteenlopende specialismen. Gevaarlijke stoffen bij bedrijven, asbestsanering, bouwvergunningen, welstand en monumenten, bodemverontreiniging, illegale ontgrondingen en zwemwatercontroles, vormen maar een kleine dwarsdoorsnede van waar we ons mee bezig houden.

Samenwerken is bij ons van groot belang. Er is een informele werksfeer waarin collega’s elkaar snel kunnen vinden én leren kennen. Collega’s zijn behulpzaam en staan voor elkaar klaar. Het open en flexibele kantoorconcept draagt daar zeker aan bij. We werken zoveel mogelijk digitaal én locatie en tijdsonafhankelijk. Hierdoor heb je als collega een hoop vrijheid, wij geloven erin dat mensen die eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen en daar ook naar handelen. Door te doen waar je goed in bent én wat je leuk vindt, kun je iedere dag het beste uit jezelf en je werk halen.

De ideale collega

- heeft een milieutechnische of aanverwante opleiding

- beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau;

- heeft affiniteit met water, natuur en milieu;

- heeft affiniteit met open bodemenergiesystemen;

- heeft kennis van actuele wet- en regelgeving op gebied van water, natuur en milieu

- goede communicatieve vaardigheden

- is een enthousiaste en energieke teamplayer

- treedt doelgericht en daadkrachtig op

Wat bieden wij

Het betreft een veelzijdige functie voor minimaal 1 jaar, op basis van 32 – 36 uur per week via een payroll-constructie. Je werkt in een dynamische en ambitieuze overheidsomgeving. De functie is gewaardeerd op schaal 9,  € 3805,--(fulltime, 36 uur). De inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Meer weten

Wil je meer informatie over deze vacature dan kun je contact opnemen met Marc Maessen Vergunningverlener grondwater, telefoon 088-3690458 of Esther Sanders Adviseur vergunningverlener, telefoon 088-3690467.

Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Patricia Hornman-Snijtsheuvel, adviseur P&O, email team.pz@odzob.nl.

Interesse

Solliciteer dan vóór 1 september 2018 via de website www.werkeninzuidoostbrabant.nl

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met P. Hornman-Snijtsheuvel van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ( 088-3690322)