Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Omgevingsdienst GroningenVergunningverlener Bouw

Vergunningverlener Bouw

Vacature

De Omgevingsdienst Groningen kent verschillende teams op gebied van Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Advies en Ondersteuning. In verband met uitstroom in het team Vergunningverlening Bouw zijn wij op zoek naar een:

Vergunningverlener Bouw (36 uur)

De Vergunningverlener Bouw is verantwoordelijk voor een integrale planbegeleiding vanaf vooroverleg tot en met het opstellen van de beschikking. De vergunningverlener heeft naast kennis van de huidige wetgeving goede communicatieve vaardigheden, is oplossingsgericht en heeft een goed ontwikkelde sensitiviteit voor datgene dat speelt op het terrein van Bouwen/ RO en milieu.

Wat ga je doen:

Het beoordelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor onder ander het bouwen van een bouwwerk omvat:

 • Je controleert (inclusief berekeningen en rapportages) aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten.
 • Je toetst bouwaanvragen van bestemmingsplannen, beheersverordening, exploitatieplannen en/of voorbereidingsbesluit.
 • Je toetst bouwaanvragen van bouwbesluiten en bouwverordening.
 • Je stelt conceptvergunning op en bepaalt voorwaarden op basis van juridische en specialistische bijdragen.
 • Indien van toepassing: verlenen van ontheffing of het toepassen van de gelijkwaardigheid bepaling van het Bouwbesluit / bouwregelgeving.
 • Je beoordeelt en weegt legalisatiemogelijkheden af bij afwijking van de vergunning.
 • Je toetst aanvragen aan het bestemmings- of inpassingsplan en het beoordelen van ontheffingsmogelijkheden.
 • Je maakt een keuze voor het geëigende juridische/planologische instrument per initiatief.
 • Je bereidt voor, motiveert, stelt op en neemt een afwijkingsbesluit op basis van de Wabo of Wro.

Welke opleiding en ervaring zoeken we?

 • Een relevante HBO opleiding in het technisch domein is een must.
 • Relevante werkervaring als vergunningverlener is een pré maar niet noodzakelijk.
 • Opgedane kennis met betrekking tot bouwbesluit, bouwverordening en werking gelijkwaardigheidsbesluit. 

Mogelijkheid tot opleidingstraject!

 • Wanneer er sprake is van een relevante HBO opleiding én aantoonbare affiniteit bieden we je de mogelijkheid tot aanvullende opleidingen op het gebied van brandveiligheid, Wm, Wro, monumenten, Omgevingsrecht, bouwfysica en bouw- en woningtoezicht en een specialistische opleiding Ambtenaar BWT I en II.

Wij bieden je:

 • Het bruto salaris bedraagt maximaal € 3.805 (schaalniveau 9, salarispeil 1 januari 2018, CAR/UWO). De omgevingsdienst volgt de CAR-UWO (zie ook www.car-uwo.nl) en heeft aanvullend enkele lokale regelingen.
 • Bovenop het salaris ontvang je 17,45% Individueel Keuzebudget (ingang per 1 juli 2018). Dit budget kun je laten uitbetalen en is te gebruiken voor verlof of eigen ontwikkeling d.m.v. zelf gekozen opleidingen.
 • Daarnaast is het mogelijk het Individueel Keuzebudget te gebruiken voor belastingvoordeel ten aanzien van reiskosten, aanschaf fiets, aanschaf ICT apparatuur en vakbondscontributie.

Informatie

Hebt je vragen over deze functie dan kun je contact opnemen met de teamleider Vergunningverlening Bouw en bijzondere wetten Martin Kremers 0598 788397. P&O adviseur Arjan Bolt, telefoonnummer 0598 788046 is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de sollicitatieprocedure.  

Reageren

Wanneer je belangstelling hebt voor de functie, dan kun je tot en met 11 juni 2018 solliciteren door op DEZE LINK te klikken of de sollicitatie button te gebruiken.

Meer info over de Omgevingsdienst Groningen

De Omgevingsdienst Groningen verzorgt sinds november 2013 de uitvoering van vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de 20 Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de Omgevingsdienst eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in Noord-Nederland (Drenthe, Fryslân en Groningen).

Bij de Omgevingsdienst is de kennis en ervaring van specialisten en allrounders van de verschillende Groninger overheden samengebracht. Belangrijk doel van de organisatie is het verhogen van de kennis, waardoor zowel de kwaliteit van de uitvoering van haar taken als ook een hoge productie geborgd worden. Bij de Omgevingsdienst Groningen werken circa 190 medewerkers in een jonge en ambitieuze organisatie met als standplaats Veendam. De ambities richten zich op de kwaliteit van het primaire proces.

(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Roxanne Dammer van Omgevingsdienst Groningen ( 0598-788406)