Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Omgevingsdienst GroningenToezichthouder Milieu I, II & III

Toezichthouder Milieu I, II & III

Vacature

Wat je gaat doen

 •       Je maakt risicoanalyses op bedrijfsniveau en indien nodig vertaal je deze naar bedrijfsspecifiek toezichtsplan met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie.
 •       Je houdt administratief toezicht op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten die naar aanleiding van de vergunning moeten worden ingediend, bijv. NRB toets).
 •       Het voorbereiden en ter plaatse uitvoeren van controles op basis van vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden, meldingen en/of de eisen uit het Activiteitenbesluit (of de gelijkwaardige voorzieningen).
 •       Het rapporteren van bevindingen, melden van overtredingen, optreden, ambtelijke vooraankondigingen maken en het opstellen van een bezoekverslag/brief.
 •       Je handhaaft bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie. ·          Je behandelt ongewone voorvallen 24 uur per dag binnen een piket structuur, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven.
 •           Je signaleert tijdig welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en je beoordeelt hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang.

Wat je meeneemt

 •           Een relevante HBO opleiding;
 •           Tenminste 5 jaar relevante werkervaring in klasse I, II of II, waarvan 3 jaar in klasse III;
 •           Basiscursus omgevingsrecht, Wm, EV / Bevi / Revi / PGS 15, administratief toezicht, NER / lucht / afval / energie / afvalwater, geluid / IL, Bodem / NRB;
 •           Specialistische opleiding handhaving milieuwetgeving;
 •           Verdiepings- of specialistische opleiding administratief toezicht en auditvaardigheden;
 •           Basiskennis van Awb, AO/IC financieel en stofstromen, Waterwet (indirecte lozingen), Pseudowetgeving (onder andere NER, handreiking industrielawaai, Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, Energiebesparings- methodieken (niet limitatief);
 •           Diepgaande kennis van onderlinge samenhang doorgronden van wetsvoorschriften en normen, Europese milieurichtlijnen, jurisprudentie milieu in omgevingsrecht, cumulatie-, domino en ketenrelaties milieuthema’s, documenten bijlage 2, regeling aanwijzing bbt, overwegingen gelijkwaardigheidsbesluit, toetsingstechnieken geld en goederenbeweging, milieumanagementsystemen en bijbehorende toetsingstechnieken, IPPC regelgeving en jurisprudentie, relevante BREFs, BBT, afstand tot baseline en BBT, PRTR;
 •           Rijbewijs B (en in bezit van een auto);
 •           Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Wat wij jou bieden

We zijn een kennisorganisatie en bieden onze medewerkers volop mogelijkheden om hun kennis op peil te houden en door te ontwikkelen. Onze werksfeer is informeel; we helpen elkaar graag en de lijnen zijn kort. Voor een goede werk privé balans kennen wij flexibele werktijden en is het mogelijk om vanuit huis te werken (middels laptop en werktelefoon).

Het salaris is gebaseerd op schaal 9 van de CAR-UWO met een bruto maandsalaris van maximaal €3.805,-. Daar bovenop ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,45%  van je bruto salaris. Het IKB kan maandelijks en voor meerdere doeleinden ingezet worden.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over de functie, dan kun je bellen met Sander Knoop, teamleider Toezicht en Handhaving Milieu. Hij is te bereiken op het nummer 0598 788434. Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure, bel dan met P&O adviseur Arjan Bolt via het nummer 0598 788046.

Ben je enthousiast?

Solliciteer dan door hier te klikken of via de sollicitatie button. Dat kan tot en met 16 juni 2019. We zien je sollicitatie graag tegemoet! De sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdagmiddag 19 juni 2019.

Mocht je geen toezichthouder Milieu zijn of niet aan de gestelde criteria voldoen en heb je toch interesse voor het vakgebied, dan is het altijd mogelijk om een open sollicitatie te sturen. Kijk hiervoor op www.od-groningen.nl/vacatures   

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben de interne kandidaten voorrang.

We hebben begrip voor acquisitie, maar zullen daar niet op ingaan.