Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Metropoolregio Rotterdam-Den HaagProjectleider Openbaar Vervoer

Projectleider Openbaar Vervoer

Vacature


Vacature projectleider Openbaar Vervoer | Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

36 uur per week


Met jouw ervaring en kennis help jij ons om onze positie te verbeteren als Europese topregio. Als projectleider krijg jij de unieke kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Jouw functie

De MRDH is dé samenwerking van, voor en door 23 gemeenten in de grootstedelijke regio Rotterdam Den Haag. In jouw rol als projectleider zorg je ervoor dat beleidsambities worden vertaald naar concrete en haalbare uitvoeringsprogramma’s en projecten. Uitdagende en complexe thema’s waar jij je mee bezig gaat houden zijn onder andere de metro van de toekomst, nieuwe lightrail- en hoogwaardige busverbindingen, moderne betaalsystemen, stationsomgevingen of bijvoorbeeld energievraagstukken en verduurzaming van het openbaar vervoer.

Je werkt nauw samen met de 23 gemeenten, andere overheden en vervoersbedrijven die uiteindelijk het programma of project moeten gaan realiseren. Jij zorgt daarbij voor het inhoudelijk en procesmatig opzetten van een programma, project of proces en de dagelijkse leiding. Dat betekent dat jij ervoor zorgt dat met alle partijen overeenstemming bereikt wordt. Dat kan een uitdaging zijn, omdat er soms tegenstrijdige belangen zijn. Dat maakt dat jij als geen ander al die verschillende partijen weet te verbinden.

Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van een geheel van uiteenlopende activiteiten en verschillende projecten. Hierbij heb je altijd zicht op het gewenste eindresultaat, zoals dit vooraf is afgestemd met de opdrachtgever. Zo werk je bijvoorbeeld met betrokken gemeenten aan het upgraden van bestaande openbaar vervoerverbindingen zoals tramlijnen, waardoor nieuwe woongebieden sneller ontwikkeld worden en nieuwe economische activiteiten plaats kunnen vinden. Of je bent bezig met bijvoorbeeld duurzame mobiliteit, waarbij je gezamenlijk met de 23 MRDH gemeenten toewerkt naar een bestuurlijk gedragen regionale aanpak met het oog op de klimaatdoelstellingen. Uiteraard zorg je ervoor dat het doel of resultaat binnen de kaders van tijd, organisatie, geld, informatie, communicatie en kwaliteit wordt bereikt. Daarbij is het van belang dat je zicht houdt op eventuele risico’s en hierop stuurt door het nemen van beheersmaatregelen.

Jouw profiel

Met jouw expertise in projectmanagement help jij ons bij het realiseren van de uitdagende en complexe opgaven die wij hebben. Je bent omgevingsbewust, kan goed coördineren en je hebt plezier in het politiek/ bestuurlijke speelveld waarbij je planmatig te werk gaat. Je kan omgaan met tegenspel en weet te verbinden.

Daarnaast beschik je over:

§ HBO+ werk en denkniveau;

§ Minimaal 5 jaar ervaring werkervaring in advisering, programmering en/of projectmanagement bij overheid of consultancy;

§ Kennis van openbaar bestuur, mobiliteit en verwante disciplines in het ruimtelijk domein.

Ons aanbod

§ een salaris dat past bij wie je bent en wat je kunt. Hoeveel precies stemmen we graag met je af, tot maximaal € 5.520 o.b.v. een 36-urige werkweek;

§ een tijdelijke aanstelling van een jaar die we bij wederzijds goedvinden/goedkeuring, na dit jaar graag omzetten naar een vast dienstverband;

§ de kans jezelf te ontwikkelen en te werken aan je persoonlijke ambities;

§ uitstekende verlofregelingen;

§ een individueel keuzebudget;

§ volledige OV-vergoedingen voor woon-werkverkeer (2de klasse) en dienstreizen (1e klasse).

Afdeling openbaar vervoer

Mocht je voor ons kiezen, dan verwelkomen wij jou graag binnen onze organisatie en specifiek bij de afdeling openbaar vervoer. Die bestaat uit ruim 20 gedreven en ervaren professionals binnen het mobiliteitsdomein. Als standplaats hebben wij Westersingel 12 te Rotterdam.

Onze organisatie

De MRDH is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten met taken op het gebied van verkeer en vervoer en economie. Zo formuleren wij regionaal verkeer- en vervoersbeleid en zijn wij opdrachtgever van het openbaar vervoer in het MRDH-gebied, waarvoor wij concessies verlenen aan vervoerbedrijven, zowel voor exploitatie als beheer en onderhoud en sociale veiligheid. Daarnaast werken wij samen aan verkeer- en vervoerprojecten van alle schaalniveaus, van lokaal tot internationaal. De MRDH ontvangt hiervoor middelen van het Rijk, circa een half miljard per jaar. Daarnaast heeft de MRDH taken voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat in het MRDH-gebied van onder andere werklocaties (bedrijfsterreinen, detailhandel, kantoren), smart infrastructure (energietransitie, next generation woonwijken), economische vernieuwing (fieldlabs, campusvorming), arbeidsmarkt-onderwijs en economie van het landelijk gebied. De MRDH ontvangen hiervoor middelen van de 23 gemeenten. 

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen of wil je meer weten over de functie dan kun je contact opnemen met Christel Mourik, Manager Openbaar Vervoer, c.mourik@mrdh.nl.

Weet je genoeg en wil je bij ons werken?

Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie, voorzien van cv, uiterlijk 10 november 2019 t.a.v. mevrouw Christel Mourik per e-mail: werkenvoor@mrdh.nl

In het kader van de selectieprocedure wordt aan kandidaten gevraagd mee te werken aan het opstellen van een Management Drives profiel door het invullen van een vragenlijst. Mogelijk zal ook een assessment onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Adres

Westersingel 12
3014 GN Rotterdam

088 544 5100