Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Metropoolregio Rotterdam-Den HaagMedewerker bestuurszaken

Medewerker bestuurszaken

Vacature

Metropoolregio

Rotterdam Den Haag

is op zoek naar een

Medewerker bestuurszaken (36 uur)

Wie zijn we?

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is dé samenwerking van, voor en door 23 gemeenten in de grootstedelijke regio Rotterdam Den Haag. Samen met het bestuur, de 23 gemeenten, medeoverheden en onze netwerkpartners van kennisinstellingen en bedrijfsleven, werken we aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. Wij richten ons primair op de taken bereikbaarheid en economisch vestigingsklimaat, maar zien deze niet los van bijvoorbeeld duurzaamheid en wonen. Het gaat erom dat er samenhangend geïnvesteerd wordt in onze regio, zodat de economie groeit en er meer banen komen. Daarvoor werken we aan verbeteren bereikbaarheid, vernieuwen economie, veranderen energie en versterken stad en omgeving. Dat kan in verschillende rollen, soms als agendasetter, soms als facilitator, soms als opdrachtgever of bepaler en soms als regisseur. En dat gebeurt in wisselende coalities. De MRDH heeft in de regio de wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Zo zijn we opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 23 gemeenten, waarvoor wij concessies verlenen aan vervoerbedrijven. Daarnaast verstrekken we subsidies voor diverse verkeer- en vervoerprojecten. De MRDH ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk (circa € 600 mln. per jaar). Ook werken we aan het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat van de regio via projecten op het gebied van onder andere werklocaties, fieldlabs, digitalisering, arbeidsmarkt, campussen en vrijetijdseconomie. De MRDH ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van de 23 gemeenten (circa € 6 mln. per jaar). Voor meer informatie: www.mrdh.nl

Wie zoeken we?

Voor de afdeling strategie & bestuur, team bestuurszaken, zoeken wij een zelfstandige, energieke en gezellige medewerker bestuurszaken met enkele jaren werkervaring. Je gaat vooral werkzaamheden verrichten op het terrein van economisch vestigingsklimaat. Het investeren in de regio betekent het verbeteren van de bereikbaarheid, het vernieuwen van de economie, het veranderen van de energie en het versterken van stad en omgeving. Met deze doelen voor ogen, zet jij samen met directe collega’s in voor de logistieke, procedurele en procesmatige voorbereiding en afhandeling van de vergaderingen van de bestuurscommissie, het presidium, de adviescommissie en de ambtelijke coördinatiecommissie economisch vestigingsklimaat. Je bent regisseur van het bestuurlijk en ambtelijk proces van besluitvorming. Zo adviseer je collega’s en management over wanneer en voor welk doel, welk besluitvormingsproces het best gevolgd kan worden. Ook bewaak je de kwaliteit en follow-up van besluitvorming. Samen met je vier collega’s van team bestuurszaken ben je dé ‘informatiemakelaar’ en regisseur rond bestuurlijke processen van de MRDH. Je verbindt intern en extern, zorgt voor goede en soepele besluitvorming, weet het verloop daarvan te voorspellen en daarop te anticiperen en je levert daarmee een bijdrage aan wat er daadwerkelijk in de buitenwereld gebeurt. Je bent een spin in het web, die makkelijk schakelt met de 23 stadshuizen in de regio en steeds op zoek is naar actiegericht handelen. Dit betekent dat je een houding hebt van ‘voor elk probleem is een oplossing’ en ‘wat ik niet weet, zoek ik gewoon uit’. De uitdaging is daarnaast om ook een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het werk, zowel op het terrein van bestuurszaken als economisch vestigingsklimaat. Er is dus ruimte om ook inhoudelijke klussen op te pakken. Je legt functioneel en hiërarchisch verantwoording af aan de manager strategie & bestuur, maar werkt in de dagelijkse praktijk vooral voor het management van het team economisch vestigingsklimaat. Dit is voor jou geen probleem, werken in een netwerk past bij jou.

Wat ga je doen?

  1. Je verzorgt de logistieke, procedurele en procesmatige ondersteuning m.b.t. ambtelijke en bestuurlijke vergaderingen van economisch vestigingsklimaat, maar kan ook andere vergaderingen opvangen
  2. Je coördineert in procedurele zin de beleidsvoorbereiding, besluitvormingsprocessen en uitvoering via stukkenstroom en besluitvorming
  3. Je voert ambtelijke secretariaten en je kunt ook ingezet worden op inhoudelijke klussen op het terrein van economisch vestigingsklimaat

Wat zijn de functie-eisen?

  1. Minimaal HBO, maar WO geeft je een streepje voor
  2. Kennis en ervaring met lokale-regionale bestuurlijke processen of in staat dat zeer snel eigen te maken

Welke competenties heb je?

  1. Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
  2. Kwaliteitsgerichtheid (scherp inzicht, nauwgezet)

Wat zijn de kernwaarden die we zoeken?

Proactief, Resultaatgericht, Opdrachtgeverschap (onderhandelen, ondernemen, regisseren), Flexibiliteit, Samenwerkingsgericht en Sensitief voor de omgeving.

Wat bieden we je?

Een prettige en professionele werkomgeving, we gaan voor resultaat in een dynamische setting. We bieden daarbij een salaris dat, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, maximaal € 4225, - bruto per maand bedraagt (cao gemeenten, schaal 10) bij een volledige werkweek (36 uur). Een dienstverband voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden. We bieden daarnaast aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vergoeding voor een tablet- of laptop en een mobiele telefoon, studiefaciliteiten, uitstekende verlofregelingen en opbouw van een individueel keuze budget. Mobiel werken is bij ons geen probleem.

Wil je bij ons komen werken?

Je sollicitatie voorzien van motivatie en CV dient uiterlijk 28 februari 2019 in het bezit te zijn van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, t.a.v. de heer Victor Dobbe, manager strategie & bestuur, per e-mail e.vansnek@mrdh.nl

Wil je meer informatie?

Dan kun je contact opnemen met Victor Dobbe, manager strategie & bestuur, per email v.dobbe@mrdh.nl, +31(0)88-5445160.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern, bij de 23 gemeenten en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid geldt voorrang voor interne kandidaten.

Na sluiting van de termijn vindt een briefselectie door de selectiecommissie plaats, waarna de gesprekken in maart 2019 worden ingepland. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Spoedig kunnen starten is zeer gewenst.

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Adres

Westersingel 12
3014 GN Rotterdam

088 544 5100