Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Hoogheemraadschap van DelflandTeamleider Contractmanagement & Projectbeheersing

Teamleider Contractmanagement & Projectbeheersing

Vacature

Delfland werkt aan vier inhoudelijke programma’s te weten: “watersysteem”, “klimaatadaptatie, veiligheid en stedelijk waterbeheer”, “gezond, schoon en zoet water” en “gezuiverd afvalwater”. De organisatie is in ontwikkeling richting een directiemodel met als portefeuilles Uitvoering, Ontwikkeling en Bedrijfsvoering. Het Directieteam staat voor de integrale aansturing van organisatie en programma’s, is verantwoordelijk voor de organisatiebrede visievorming, de (strategische) advisering aan het bestuur, het stellen van kaders, de integrale aansturing van de organisatie en de interactie met externe partners op strategisch niveau.

Het Project Management Bureau (PMB) binnen Delfland bestaat uit twee teams, te weten: Projectmanagement, Techniek en Omgeving (PTO) en Contractmanagement en Projectbeheersing (CMP). Het PMB is binnen de uitvoeringsketen van Delfland als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het voorbereiden en realiseren van projectopdrachten en het leveren van advies op haalbaarheid en maakbaarheid van toekomstige uitvoeringsopgaven. PMB is een effectieve uitvoeringsorganisatie en een (des)kundig partner in de keten van beleid/planvoorbereiding tot en met beheer. Daartoe beschikt PMB over omgevings- en gebiedskennis en expertise op het gebied van uitvoering van GWW-projecten (aanleg en onderhoud) in een complexe omgeving. Deze kennis wordt ingezet bij voorbereiding, ontwerp en uitvoering van projecten, als ook bij het adviseren van opdrachtgevers over de beste manier om beleidsdoelen te realiseren.

Het PMB heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een regie organisatie die projecten op professionele wijze betrouwbaar en voorspelbaar uitvoert volgens het Integraal Projectmanagement Model (IPM). Bij de uitvoering van iedere projectopdracht worden weloverwogen keuzes gemaakt, die onder meer hun weerslag vinden in de projectofferte en in het plan van aanpak. Er wordt een scherpe afweging gemaakt tussen het zelf voorbereiden en realiseren van projecten of deze juist vanuit een meer regisserende rol laten uitvoeren door de markt.

Als teamleider ben je medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en het optimaal functioneren van PMB en neem je deel aan het Managementoverleg (MO). Je staat aan het roer om samen met het andere management de ingezette manier van werken door te ontwikkelen. Daarmee draag je bij aan de verdere professionalisering van PMB: gespecialiseerd in het voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van aanleg- en (grootschalige) onderhoudsprojecten op het gebied van waterkeren, waterbeheren en waterzuiveren.

Als manager ben je integraal verantwoordelijk voor de resultaten en de ontwikkeling van het team en voor de capaciteitstoedeling van het PMB-werkpakket. Als teamleider CMP ben je verantwoordelijk voor het kwaliteitsniveau van de IPM-domeinen contractmanagement en projectbeheersing.

Wat heb je te bieden?

Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde universitaire opleiding in een relevante richting (bijvoorbeeld civiele techniek, bedrijfskunde, bedrijfseconomie). Ervaring binnen de overheid strekt tot aanbeveling. Daarnaast heb je aantoonbaar ervaring met het werken volgens het Integraal Projectmanagement Model. Je hebt affiniteit met risicomanagement en gedegen kennis van bedrijfsvoering. Je bent in staat om het werk van contractmanagers en projectbeheersers koers te geven, zowel op inhoud als proces. Je hebt meerdere jaren ervaring in het hiërarchisch leidinggeven in een (complexe) projectomgeving en kennis en ervaring met het realiseren van GWW (grond weg- en waterbouw) projecten. Daarnaast weet je doelgericht projecten uit te voeren door effectief om te gaan met interne krachtenvelden en belangen.

Je hebt ruime ervaring in het vormgeven en aansturen van een team. Je leidinggevende capaciteiten liggen op het vlak van coachen, ontwikkelen en motiveren. Verder heb je ervaring als leidinggevende in het meenemen van medewerkers in de nieuw ingezette richting, bij een veranderingsproces.

Je beschikt over bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit, bent goed in staat samen te werken en verbinding te maken. Je bent in staat contacten te leggen op diverse niveaus, binnen en buiten de organisatie en je onderhoudt deze contacten. Je weet de juiste mensen te vinden om steun en medewerking te verkrijgen.

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt een ondernemende, zakelijke en resultaatgerichte instelling.

Waar ga je werken?

Het Project Management Bureau (PMB) bestaat uit twee teams, te weten: Projectmanagement, Techniek en Omgeving (PTO) en Contract Management & Projectbeheersing (CMP). Jij wordt teamleider van het team Contract Management & Projectbeheersing. Dit team bestaat uit ongeveer 20 medewerkers. De medewerkers van het team CMP zijn allen toebedeeld aan de projectteams (IPM teams) waar zij hun feitelijke werkzaamheden voor de projecten verrichten. Het betreft zowel de IPM-rolhouders als de adviseurs en medewerkers in de IPM-domeinen contractmanagement en projectbeheersing.

Delfland is aan het veranderen, waarbij de invoering van het directiemodel (3 directies met portefeuilles Ontwikkeling, Uitvoering en Bedrijfsvoering) een eerste stap is. Er is momenteel sprake van een tijdelijke indeling, waarbij het PMB onder aansturing van de Directeur Uitvoering is geplaatst. In de komende periode wordt in een organisatiebreed verandertraject de definitieve sturing en organisatie indeling uitgewerkt. Dit brengt enige onzekerheid mee met betrekking tot de positionering van medewerkers, teams en dus ook van teamleiders. Deze functie is derhalve een vaste teamleidersfunctie in algemene dienst van Delfland, die in beginsel aan het team CMP gekoppeld is.

Waar kun je op rekenen?

Delfland biedt een salaris dat afhankelijk is van opleiding en werkervaring met een maximum van € 5.853,- bruto per maand (schaal 13). Wij bieden je graag een aanstelling van 36 uur per week (fulltime). Delfland biedt standaard een aanstelling van 1 jaar bijwijzen van proef met de intentie deze na een jaar om te zetten naar een vaste aanstelling. Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel KeuzeBudget (IKB) ter waarde van circa 20% van het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dat budget kun je inzetten voor verschillende doelen, waaronder verlof. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, ruime opleidingsmogelijkheden en een collectieve ziektekostenverzekering.

Meer weten?

Neem dan contact op met Jelle Visser, Directeur Uitvoering; 015 270 19 20. Voor nadere informatie over de procedure kun je contact opnemen met Jet Bloemhoff, Recruiter; 06 549 017 04.

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk dinsdag 26 maart 2019 via onderstaande link. Wij zullen na sluitingsdatum van de vacature zo snel mogelijk reageren op je sollicitatie. De eerste gesprekken voor deze functie vinden plaats op dinsdagmiddag 2 april 2019 tussen 14.30 – 17.30 uur. Wij willen je vragen hier rekening mee te houden om het plannen van de gesprekken zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een assessment kan deel uitmaken van deze procedure.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met P&O Hoogheemraadschap van Delfland van Hoogheemraadschap van Delfland ( 015 260 81 08)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Het weerbeeld in Nederland vertoont steeds meer extremen. In kortere tijd valt er meer regen en de droogte in de zomer houdt steeds langer aan. Dat heeft consequenties voor de veiligheid van de woonomgeving. Het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor een veilig woon-, werk-, en leefklimaat en beschermt mens en natuur tegen het water. Daarvoor zetten de professionals van Delfland zich iedere dag in. Vaak onzichtbaar maar altijd onmisbaar. Delfland investeert in een innoverende en kostenbewuste aanpak en een proactieve samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties. En dat in een van de meest dichtbebouwde, laaggelegen en dynamische delen van de Randstad.

Bij Delfland vind je uitdagend, inhoudelijk en vooral zinvol werk. Zonder Delfland zou een groot gedeelte van het gebied onbewoonbaar zijn. Ongeacht je functie werk je bij Delfland aan het maatschappelijke belang én aan veilige dijken, droge voeten en schoon water.

meer over Hoogheemraadschap van Delfland

Adres

Phoenixstraat 32
2611 AL Delft

015 260 81 08