Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Hoogheemraadschap van DelflandDeelprojectleider / Contractmanager

Deelprojectleider / Contractmanager

Vacature

Delfland is een van de waterschappen van Nederland. Het gebied waarbinnen Delfland zijn taken uitoefent, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar. Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,2 miljoen mensen en zijn zo'n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland.

De drie kerntaken van Delfland - de zorg voor waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit - hebben veel met elkaar te maken. Delfland voert zijn taken daarom uit rekening houdend met alle factoren die van belang kunnen zijn. Dat wordt ook wel integraal waterbeheer genoemd. Daarbij streeft Delfland naar samenwerking met andere overheden en instanties.

Het Project ManagementBureau (PMB) is binnen de uitvoeringsketen van Delfland als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het voorbereiden en realiseren van projectopdrachten en het leveren van advies op haalbaarheid en maakbaarheid van toekomstige uitvoeringsopgaven. Binnen deze sector valt ook het team Contractmanagement en Projectbeheersing (CMP). Dit team bestaat uit ongeveer 25 bevlogen collega’s die vanuit hun passie werken op de vakgebieden contractmanagement, projectbeheersing en -planning. Om het team te versterken zijn wij op zoek naar een even gedreven collega in de functie van

Deelprojectleider / Contractmanager

Wat ga je doen?

Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor de sturing van het gehele inkoopproces binnen het domein Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Ook de beheersing van al afgesloten contracten valt onder jouw verantwoordelijkheid. Je bent een verbindend leider naar de medewerkers in je contractteam, draagt de marktvisie uit richting marktpartijen en implementeert deze binnen Delfland.

Je vertegenwoordigt het domein contractmanagement in het kernteam (volgens het Integraal Projectmanagement Model (IPM)). Samen met je collega’s stel je de inkoopbehoefte voor de projecten vast. Daarbij gaat het zowel om advies- en ingenieursdiensten, als om de realisatie van renovaties, nieuwe werken en beheer & onderhoud. Je zorgt voor een scherpe afweging op basis van risico’s en kiest de meest geëigende contractvorm en de bijbehorende aanbestedings- en beheers strategie. In de dagelijkse praktijk ben je verantwoordelijk voor de contractvoorbereiding, aanbesteding, het contractmanagement van diverse (waterbouwkundige) projecten en beheer je deze binnen de onderlinge samenhang van de projectenportefeuille. Je hebt een sturende rol naar de advies- en ingenieursbureaus en aannemers betrokken bij de diverse projecten en weet samen met hen in goede samenwerking het beoogde resultaat te behalen.

Je levert als contractmanager een bijdrage aan de vakgroep contractmanagement om van en met elkaar te leren en te verbeteren. Vanuit je ervaring lever je een bijdrage aan de uniformering en professionalisering van de werkwijze binnen het Project Management Bureau (PMB). Je oefent invloed uit op de (cultuur) veranderopgave van het PMB, waaronder een andere marktbenadering en/of contracteringsstrategie en je draagt bij aan de uniformering van GWW-contracten binnen Delfland.

Daarnaast onderhoud je het netwerk in de regio en met andere waterschappen ten behoeve van kennisdeling en -uitwisseling op het gebied van contractmanagement.

Wat maakt jou succesvol?

Je hebt een afgeronde HBO of academische (civieltechnische) opleiding en minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Ervaring in het werken volgens het Integraal Projectmanagement Model met verschillende contractvormen in civieltechnische werken is een pré.

Je communiceert ideeën duidelijk en stellig. Je beschikt over overtuigingskracht en het vermogen mensen mee te nemen in jouw gedachtegang. Je bent in staat invloed uit te oefenen op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Je legt verbindingen, zowel in je projectteam en in de vakgroep, als met de andere afdelingen binnen en buiten Delfland.

Waar ga je werken?

Het Project Management Bureau is één van de sectoren binnen Delfland en bestaat uit twee teams: Projectmanagement, Techniek & Omgeving (PTO) en Contract Management & Projectbeheersing (CMP). Het PMB is binnen de uitvoeringsketen van Delfland als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het voorbereiden en realiseren van projectopdrachten en het leveren van advies op haalbaarheid en maakbaarheid van toekomstige renovaties, nieuwe werken en beheer & onderhoud. Alle projecten van Delfland die gericht zijn op de infrastructuur van watersystemen en waterketen worden ondergebracht bij het PMB en uitgevoerd volgens het IPM-model. Het PMB heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot en regie-organisatie, waarbij een goede specificatie, toetsing en contractbeheersing cruciaal zijn voor het verder professionaliseren van het opdrachtgeverschap van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Waar kun je op rekenen?

Een mooie uitdaging op het gebied van contractmanagement, waarbij je een belangrijke bijdrage kunt leveren aan zowel de ontwikkeling van het vakgebied, als aan uiteenlopende aansprekende projecten in de waterwereld.

Delfland biedt jou een goed salaris dat afhankelijk is van je opleiding en werkervaring. Deze functie is ingedeeld in schaal 11 van de CAO Waterschappen en heeft een salaris maximum van €4922,- bruto per maand. We bieden je graag een fulltime dienstverband van 36 uur. Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel KeuzeBudget (IKB) ter waarde van 20% van het salaris. Dit budget geeft jou de vrijheid om zelf te beslissen of je je basissalaris maandelijks wil aanvullen, extra verlof wil kopen of bijvoorbeeld een studie wil financieren. Daarnaast kun je rekenen op uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, ruime opleidingsmogelijkheden (zoals deelname in het Hoog Water Beschermingsprogramma -HWBP- Ontwikkelprogramma Contractmanager) en een collectieve ziektekostenverzekering.

Meer weten?

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Bert Zijlstra, Integraal project Manager (06)  54 28 84 75. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Vera Smits, a.i. teamleider CMP (06 31 52 08 11).

Enthousiast?

Solliciteer dan uiterlijk 19 mei 2019 via onderstaande link en stuur ons je motivatiebrief en CV. Na de sluitingsdatum kun je van ons een reactie op je sollicitatie verwachten. De eerste gesprekken vinden plaats op 22 mei 2019 in de middag. De tweede ronde gesprekken zijn op 29 mei 2019 in de ochtend. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met P&O Hoogheemraadschap van Delfland van Hoogheemraadschap van Delfland ( 015 260 81 08)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Het weerbeeld in Nederland vertoont steeds meer extremen. In kortere tijd valt er meer regen en de droogte in de zomer houdt steeds langer aan. Dat heeft consequenties voor de veiligheid van de woonomgeving. Het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor een veilig woon-, werk-, en leefklimaat en beschermt mens en natuur tegen het water. Daarvoor zetten de professionals van Delfland zich iedere dag in. Vaak onzichtbaar maar altijd onmisbaar. Delfland investeert in een innoverende en kostenbewuste aanpak en een proactieve samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties. En dat in een van de meest dichtbebouwde, laaggelegen en dynamische delen van de Randstad.

Bij Delfland vind je uitdagend, inhoudelijk en vooral zinvol werk. Zonder Delfland zou een groot gedeelte van het gebied onbewoonbaar zijn. Ongeacht je functie werk je bij Delfland aan het maatschappelijke belang én aan veilige dijken, droge voeten en schoon water.

meer over Hoogheemraadschap van Delfland

Adres

Phoenixstraat 32
2611 AL Delft

015 260 81 08