Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Hoogheemraadschap van DelflandBeleidsadviseur Klimaatadaptatie

Beleidsadviseur Klimaatadaptatie

Vacature

Beleidsadviseur Klimaatadaptatie
Vacaturenummer: 17BBC RPV7

Het team Ruimtelijke Planvorming zoekt een ervaren collega die een bijdrage levert aan het uitwerken en uitdragen van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie.

Jouw inzet moet ertoe leiden dat kennis en bewustzijn voor klimaatadaptief handelen worden vergroot en in samenwerking met partijen maatregelen worden getroffen die bijdragen aan de beweging richting een klimaatbestendige regio.  Het betreft een functie waarbij je – als onderdeel van het klimaatteam – actief verbindingen legt en het klimaatteam ondersteunt in de programmering, voortgangsrapportages voor het bestuur voorbereidt en de programma coördinator en de teamleden adviseert ten aanzien van voortgang en planning.
Daarnaast neem je deel aan planvormingsprocessen en projecten van burger(groepen), bedrijven, medeoverheden en belangenorganisaties en wordt je onderdeel van een maatschappelijk netwerk waarin je namens Delfland de inbreng met betrekking tot een water-robuuste en klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving verzorgt.”

Het team Ruimtelijke Planvorming krijgt voor enige jaren een tijdelijke uitbreiding om een forse slag te kunnen maken in de prioritaire thema’s waaronder Klimaatadaptatie; deze functie is onderdeel van de tijdelijke versterking van het team.

Wat heb je te bieden?
Je hebt minimaal academisch werk- en denkniveau. Je hebt een inhoudelijke achtergrond in water, gecombineerd met ervaring in het vormgeven van ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling.
Je bent flexibel, resultaatgericht, verbindend, communicatief, toegankelijk en aanspreekbaar en hebt geen negen tot vijf mentaliteit. Verder heb je ruime ervaring met zowel proces- als projectmatig werken bij voorkeur in een programmatische omgeving.  Daarnaast is het belangrijk dat je gestructureerd kan werken, oog hebt voor hoofdlijnen én detail, analytisch ingesteld bent en een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid hebt.

Je bent aantoonbaar omgevingssensitief met groot inlevingsvermogen, je kan goed luisteren en je hebt gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen. Kennis van gedachtengoed van Mutual Gains (MGA) en ervaring met het instrumentarium van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) is een pre. Verder heb je een goed ontwikkeld analytisch vermogen en zie je verbanden en kansen en ben je in staat om verbindingen te leggen en ben je in staat dit op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier te vertalen naar het programma, de voortgangsrapportages en de planning.

Waar ga je werken?
Het team Ruimtelijke Planvorming is een energiek team binnen de sector Bestuur, Beleid en Communicatie. Het team heeft als doel de wateropgaven van Delfland te vertalen in ruimtelijke- en gebiedsgerichte plannen tot op het niveau van een schetsontwerp. Zij doet dit in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, op verschillende schaalniveaus en zit daartoe zo vroeg mogelijk in het planvormingsproces bij hen aan tafel. Daarnaast worden door het team gebiedsgerichte effectstudies uitgevoerd en wordt een bijdrage geleverd aan het omgevingsmanagement bij uitvoeringsprojecten. Het team kenmerkt zich door een open en op samenwerking gerichte sfeer en werkwijze.

Waar kun je op rekenen?
Delfland biedt een salaris dat afhankelijk is van leeftijd, opleiding en ervaring met een maximum van € 4552,- bruto per maand (schaal 11). Het betreft een tijdelijk dienstverband tot 31-12-2018 voor 36 uur per week. Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel KeuzeBudget (IKB) ter waarde van circa 20% van het salaris. Dat budget kun je inzetten voor verschillende doelen, waaronder extra verlof. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, ruime opleidingsmogelijkheden en een collectieve ziektekostenverzekering.

Eventuele aanstelling bij het Hoogheemraadschap van Delfland vindt plaats onder de voorwaarde dat je beschikt over een recente, positieve Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personen (VOG), afgegeven door Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De kosten hiervoor krijg je vergoed. Meer informatie hierover ontvang je tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.

Meer weten?
Neem dan contact op met de coördinator klimaatadaptatie, Carl Paauwe, telefoon: 015- 260 81 26 of de leidinggevende  van het team Ruimtelijke Planvorming, Robert Tekke, telefoon (015) 260 81 28

Solliciteren?
Solliciteer dan voor 27 augustus 2017 via onze site www.werkenbijdelfland.nl op deze vacature.

De eerste gespreksronde vindt plaats op 5 september 2017.
De tweede gespreksronde vindt plaats op 13 september 2017.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Het weerbeeld in Nederland vertoont steeds meer extremen. In kortere tijd valt er meer regen en de droogte in de zomer houdt steeds langer aan. Dat heeft consequenties voor de veiligheid van de woonomgeving. Het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor een veilig woon-, werk-, en leefklimaat en beschermt mens en natuur tegen het water. Daarvoor zetten de professionals van Delfland zich iedere dag in. Vaak onzichtbaar maar altijd onmisbaar. Delfland investeert in een innoverende en kostenbewuste aanpak en een proactieve samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties. En dat in een van de meest dichtbebouwde, laaggelegen en dynamische delen van de Randstad.

Bij Delfland vind je uitdagend, inhoudelijk en vooral zinvol werk. Zonder Delfland zou een groot gedeelte van het gebied onbewoonbaar zijn. Ongeacht je functie werk je bij Delfland aan het maatschappelijke belang én aan veilige dijken, droge voeten en schoon water.

meer over Hoogheemraadschap van Delfland

Adres

Brassersplein 2
2601 DB Delft

015 260 81 08