Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemert BakelBeleidsmedewerker Openbare Ruimte

Beleidsmedewerker Openbare Ruimte

Vacature

Ben jij diegene die in staat is om een duidelijke positie te creëren in de beleidsadvisering waarin vragen uit de samenleving, technische mogelijkheden en politieke ambities samensmelten?

Binnen het team Openbaar Beheer binnen de gemeente Gemert-Bakel is een vacature voor de functie van:

Beleidsmedewerker Openbare Ruimte

Het betreft een structurele formatieplaats voor 26 uren per week

Op strategisch niveau ben je aanspreekpunt voor politiek en management en zet je samen met de collega’s uit je cluster de grote lijnen uit. Gezamenlijk ben je verantwoordelijk voor de beleidsproducten gerelateerd aan openbaar beheer. Ondanks je persoonlijke vakkennis kiezen we in het cluster voor de integrale beleidsmedewerker en word je breed ingezet. Ervaring binnen het werkveld is een vereiste. Bij voorkeur op het vlak van wegen en of verkeer en vervoer.

Wat ga je doen als Beleidsmedewerker Openbare Ruimte?

 • Opstellen of herijken (of initiëren en begeleiden) van beleidsplannen conform op te stellen ‘meerjarenplanning beleidsproducten’.
 • Overzicht besteding budgetten voor alle producten. Op basis van monitoring bestuurlijke herijking van budgetten.
 • Overzicht integrale samenhang van beleid.
 • Zorg dragen voor monitoring op beleidsproducten, actieve uitvraag van benodigde informatie bij beheerders en toezichthouders.
 • Aanspreekpunt/klankbord voor beheerders.
 • Beleidsmatige deelname aan intergemeentelijke samenwerking.
 • Bijwonen van het portefeuillehouder overleg incl. inhoudelijke voorbereiding.
 • Strategische advisering aan andere afdelingen en beheertoetsing projecten.
 • Onderhouden externe relaties: raad, wijk- en dorpsraden, belangengroepen, landelijke adviesorganen.
 • Oplossen van zeer complexe klachten en meldingen met politieke gevoeligheid (5 per jaar).

Gevraagde eigenschappen

 • Je weet wat er leeft en speelt in de gemeente en kunt problemen goed analyseren.
 • Creativiteit / vindingrijkheid; Met originele oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. In staat om door verbeeldingskracht nieuwe werkwijzen te bedenken.
 • Flexibiliteit / Aanpassingsvermogen; Effectief blijven functioneren door soepel inspelen op gedrag van anderen of op veranderingen in werkwijzen, procedures, taken, richtlijnen, strategie, beleid. Improvisatie- en omschakelvermogen.
 • Samenwerken; Je betrekt anderen actief en op constructieve wijze bij overleg door te vragen naar en voort te bouwen op ideeën van anderen.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden; Zowel mondeling als schriftelijk.
 • Bestuurlijke sensitiviteit: je weet tegenstrijdige politieke belangen bij elkaar te brengen en je kunt omgaan met het bestuurlijke krachtenveld. Je stelt je daarbij professioneel op en kunt schakelen tussen proces en inhoud.

Functie-eis

HBO denk- en werkniveau, bij voorkeur op basis van een opleiding verkeerskunde aan de NHTV of een opleiding civiele techniek.

Functieprofiel

Inpassing vindt plaats in functieprofiel Beleidsmedewerker B, maximaal functieniveau 10 (€ 4.225,00; peildatum 1 januari 2018). Het generieke functieprofiel met de daarbij behorende competenties kun je opvragen via administratiepo@gemert-bakel.nl.

Assessment

Testen op geschiktheid voor de functie maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Informatie

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Harold van Zoest, manager team Openbaar Beheer - tel. 0492 – 378585.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Kim van den Reek, P&O -consulent - 0492 - 378500.

Solliciteren op de functie van Beleidsmedewerker Openbare Ruimte

Je kunt vóór 17 maart 2018 solliciteren via onze sollicitatiepagina: http://vacatures.werkeninzuidoostbrabant.nl/vacature/2290/beleidsmedewerker-openbare-ruimte/

Dit is een herhaalde oproep. Sollicitanten die eerder hebben gereageerd op deze vacature hoeven niet opnieuw te solliciteren.

Sollicitatiegesprekken

De gesprekken worden in overleg ingepland.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Beleidsmedewerker Openbare Orde Veiligheid, Beleidsmedewerker Openbare Ruimte, Operationeel Beleidsmedewerker Openbare Ruimte, Civiele Techniek, Verkeerskunde, Overheid, Gemeente

Beleidsmedewerker Openbare Ruimte, Gemeente Gemert-Bakel