Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente ZaanstadStrategisch Adviseur met affiniteit voor Duurzaamheidsvraagstukken

Strategisch Adviseur met affiniteit voor Duurzaamheidsvraagstukken

Vacature

Als Strategisch Adviseur volg je de externe ontwikkelingen en vertaal je de effecten hiervan naar strategisch beleid. Je zet belangrijke thema's op verschillende schaalniveaus op de kaart. Je signaleert kansen en bedreigingen, weet slimme verbanden te leggen en benut je diepgaande kennis om de stad en haar inwoners vooruit te helpen. Dat je daar steeds opnieuw in slaagt is niet alleen te danken aan je inhoudelijke expertise, maar ook aan je talent om op hoog bestuurlijk niveau relevante netwerken op te bouwen en stakeholders mee te nemen. Die combinatie, versterkt door je extraverte en diplomatieke karakter, maakt dat je impact hebt op thema's die belangrijk zijn om onze Zaanse opgaven te realiseren. Naast je werkzaamheden als belangenbehartiger, heb je ook een signalerende en adviserende rol richting de interne organisatie. Zo informeer je het college en directie over de bestuurlijke ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus en adviseer je hen hoe om te gaan met deze ontwikkelingen.

Hoe ziet de week van de beoogde strategisch adviseur er zoal uit?
 • Organiseren en beoordelen van de annotaties voor de wethouder voor de VNG commissie
 • Het voorbereiden van de wethouder op een bestuurlijk overleg met de minister of staatssecretaris
 • Voorzitten van een ambtelijke themasessie Duurzaamheid in Amersfoort met collega's uit het G40-stedennetwerk
 • Het organiseren van een bestuurlijke themasessie Duurzaamheid in het land
 • Vergadering in Amsterdam met collega's in de MRA over de strategische opgaven in de regio
 • Op basis van inbreng van vakinhoudelijke collega's de lobbystrategie van Zaanstad ontwikkelen
 • Uitzetten van de acties naar de collega's in Zaanstad
 • Afspraak met de wethouder over de lobby-agenda voor de komende maanden
 • Bellen met collega's uit het land om een landelijk overleg voor te bereiden
 • Afspraak in Den Haag op een ministerie voor een belangrijk onderwerp voor Zaanstad
 • Afgeronde WO - opleiding
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van strategische politiek en bestuurlijke advisering
 • Volwaardig gesprekspartner voor het college en directie
 • Aanpassingsvermogen. In staat zijn in te spelen op complexe veranderingen
 • Goede netwerkvaardigheden. Goed kunnen samenwerken op verschillende niveaus en kunnen manoeuvreren in een politieke omgeving. In staat om complexe vraagstukken met diverse stakeholders te begeleiden en tot een goed resultaat te brengen
 • Voortreffelijke communicatieve vaardigheden en het vermogen om complexe informatie in een duidelijke boodschap om te zetten. Uitstekende schriftelijke vaardigheden en praktische ervaring in het opstellen van rapportages voor management, toezichthouders en politici
 • Visie en deskundigheid. Doelstellingen weten te vertalen naar concrete acties en toekomstige ontwikkelingen.
 • Regisseren. Inspireert mensen en/of partijen tot duurzame samenwerking
 • Analytisch vermogen. Maakt complexe analyses en beschikt over een helikopterview
Zaanstad groeit snel. Nu wonen er 155.000 mensen, over twintig jaar naar verwachting meer dan 200.000. Die groei biedt kansen om de stad te moderniseren en de leefbaarheid te verbeteren. Denk hierbij aan het verduurzamen van de stad, de transformatie in het sociale domein, toenemende aandacht voor ondermijnende criminaliteit en steeds verdere digitalisering. Gelijktijdig worden ook strengere eisen gesteld aan de financiële verantwoording, privacy en security. En daar hebben wij jouw expertise bij nodig! Ga jij aan de slag met complexe vraagstukken? Bij de gemeente Zaanstad werk je in een dynamische, professionele organisatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Jij levert met jouw werk dus een belangrijke bijdrage aan de maatschappij!

De sector / afdeling
De sector Strategie & Control bestaat uit de afdelingen Strategie & Regie, Business Control, Onderzoek & audit en Juridische Zaken. De sector heeft als centrale opdracht om het college, de directie en de organisatie te adviseren op zowel de vernieuwing in de transities als de borging van processen.
 
De afdeling Strategie & Regie zorgt voor een verbinding tussen college, directie en de organisatie. De afdeling biedt strategische denkkracht bij de transities, zowel in de organisatie als regionaal en landelijk, lobbykracht in regionale- en landelijke netwerken, regie op planning&controlcyclus en kaderstelling op de bedrijfsvoering.
 
Onze ambitie
Een nieuwe bestuursperiode geeft een nieuwe dynamiek in Zaanstad alsook in de samenwerking met regionale en landelijke netwerken en is reden tot herijking van onze relaties met het landelijk beleid. We hebben als Zaanstad meer dan ooit iets te bieden en zowel onze regionale als onze landelijke positie is zich hierdoor sterker aan het ontwikkelen. De regionale samenwerking en externe netwerken worden steeds belangrijker. De externe netwerkstrategie dus ook, maar selectiviteit en focus zijn geboden. Daarom pleegt Zaanstad inzet daar waar de meerwaarde substantieel en helder is, beredeneerd vanuit de opgaven van de stad. In eerste instantie kan/moet veel in de eigen stad opgepakt worden met partijen in de stad. Echter, sommige vraagstukken kunnen niet alleen op het niveau van Zaanstad opgepakt worden, maar vergen juist samenwerking op regionaal of landelijk niveau. Om deze ambitie te realiseren zoekt de afdeling Strategie & Regie een Strategisch Adviseur.
Werken als Strategisch Adviseur bij de gemeente Zaanstad betekent werken bij een organisatie met ambitie. In de lerende, op ontwikkeling gerichte organisatie die Zaanstad is, krijgt de individuele medewerker alle kans om zijn of haar talent verder te ontwikkelen. Je gaat werken met gedreven, enthousiaste collega's. Kortom. je hebt inhoudelijk zeer interessante werkzaamheden én een geweldige (flex)werkplek. Daarnaast bieden wij:
 • Een salaris tussen € 4490,- en €5984,- bruto per maand (o.b.v. 36 uur per week, schaal 13). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Inschaling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Aanstelling voor de duur van een jaar voor 36 uur per week met de intentie om bij wederzijdse tevredenheid om te zetten naar een vaste aanstelling.
 • Individueel Keuzebudget (IKB). Dit is 17,05% van je salaris en is opgebouwd uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof. Je kunt je IKB (maandelijks) laten uitbetalen of besteden aan onder meer verlof, studie (indien niet vergoed door Zaanstad), fiscaal voordeel woon-werkverkeer, fietsregeling.
 • Basisverlof van 161,6 uur per jaar. Daarnaast ontvang je 2-3 extra verlofdagen per jaar en is het mogelijk om verlofdagen te (ver)kopen.
 • Uitstekende pensioenvoorziening.
 • Uitstekende bereikbaarheid per openbaar vervoer. Het stadhuis ligt direct naast het treinstation Zaandam. Op basis van fiscale uitruil wordt er tegemoet gekomen in de reiskosten. 
Een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden kun je vinden op https://werkenbij.zaanstad.nl/vacatures/arbeidsvoorwaarden
 
 

Meer informatieBel voor meer inhoudelijke informatie met Herman Swen, Concernadviseur, via 075 655 2277 of Debora van Twisk, Afdelingshoofd Auditing en Onderzoek, via 075 655 3368.
Heb jij vragen over de procedure? Dan kun je contact opnemen met Deborah Siahaya, Corporate Recruiter via 075-655 2046.

De uiterste reactiedatum voor deze vacature is 25 februari  2019.

De gesprekken zullen plaatsvinden in week 10.
Een klikgesprek met één van de bestuurders is onderdeel van de procedure.

Klik hier om te solliciteren.

Foto's van de organisatie