Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente ZaanstadProjectleider Bestemmingsplannen met kennis van Milieurecht

Projectleider Bestemmingsplannen met kennis van Milieurecht

Vacature

Jij bent als Projectleider Bestemmingsplannen van cruciaal belang voor het waarborgen van een gezonde fysieke leefomgeving. Je coördineert adviezen van vakspecialisten, beoordeelt (milieu)onderzoeken en weegt alle aspecten van de ruimtelijke ordening grondig af. Je hebt in een vroeg stadium van de planvorming al oog voor een goede samenwerking met bewoners. Het organiseren van informatieavonden en participatietrajecten hoort bij het werk. Dit alles vertaal je naar een bestemmingsplan of omgevingsplan dat maatschappelijk en politiek draagvlak heeft. In de bestuurlijke stukken kun je goed uitleggen welke afwegingen voor het bestuur belangrijk zijn en zo nodig kun je de gemeenteraad een (technische) presentatie geven over het plan. Je bent ook verantwoordelijk voor het strategisch adviseren van procesmanagers en opdrachtgevers.
Tenslotte begeleid je beroepen tegen het plan bij de Raad van State en handel je plan-schadeclaims af. Je begeleidt het plan van begin tot eind.
 
Zaanstad staat bekend om de mix van wonen en werken. Deze mix betekent dat in alle ontwikkelingen milieu een complex en belangrijk onderdeel is van de planvorming.  We zoeken dan ook een collega met affiniteit met het milieurecht. Het schrijven en inhoudelijk beoordelen van uitgebreide milieuadviezen is jou niet vreemd.  Ook schrik je niet terug van het initiëren, begeleiden  en beoordelen van een MER.
Naast de reguliere werkzaamheden adviseer je ook over nieuw beleid en werk je mee aan de voorbereidingen op de Omgevingswet. Dit laatste zal de komende tijd een steeds belangrijker onderdeel zijn van het werk. 
 
 
  • Je beschikt over een afgeronde WO opleiding Nederlands recht bij voorkeur met een specialisatie in milieurecht.
  • Je hebt minimaal 2-3 jaar aantoonbare ervaring in het opstellen van bestemmingsplannen, dan wel met het adviseren op bestemmingsplannen vanuit milieutechnisch oogpunt.
  • Je hebt kennis van de Omgevingswet, M.E.R.-regelgeving, Wet geluidhinder, Wet milieubeheer, Wet natuurbescherming.
  • Je bent in staat om goede discussies te voeren, staat hierbij stevig in je schoenen en staat tegelijkertijd open voor ideeën van anderen.
  • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke- , politieke- en maatschappelijk verhoudingen en belangen.
  • Je bent resultaatgericht, hebt een groot organiserend vermogen en toont leiderschap.
Werken bij Zaanstad is werken in een inspirerende omgeving. Ons moderne stadhuis ondersteunt het nieuwe werken met technologische toepassingen en is zo opgezet dat samenwerken met de ongeveer 1200 collega's (bijna) vanzelf gaat. De ambities en vraagstukken van Zaanstad zijn groot en de middelen zijn beperkt, dat betekent dat we creatief en innovatief moeten zijn. 
Dat bereiken we door verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen. Hierdoor lever je als individuele medewerker al snel een zichtbare toegevoegde waarde aan de stad, haar inwoners of de organisatie. Realisatiekracht, betrokkenheid en durf zijn eigenschappen waar wij trots op zijn.
 
De Omgevingswet en het centraal stellen van alle aspecten van de fysieke leefomgeving hierin, bijvoorbeeld evenementen, natuur, horeca, gezondheid etc, zorgt ervoor dat de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving één van de centrale opgaven is voor de gemeentelijke overheid. Nieuwe ontwikkelingen en trends zoals gezondheid, klimaatverandering, technologisering en de energietransitie maken dit werkveld dynamisch. De uiteenlopende belanghebbenden maken het interactief. De gemeente heeft het bevoegd gezag om hiervoor kader, regels en beleid vast te stellen.
 
Uitstel van inwerkingtreding (van de Omgevingswet) tot 2021 is voor Zaanstad geen reden om af te wachten. Wij gaan voortvarend verder met de implementatie, het uitwerken en uitdenken van het begrip fysieke leefomgeving en zetten gebied en gebruiker nu al centraal in ons werk. Of het nu gaat om het opstellen van een Omgevingsplan onder de crisis-en herstelwet, de noodzakelijke voorbereiding van het gemeentedekkende omgevingsplan, het opstellen van 1 omgevingsverordening, het alreeds aan de slag om nu het proces van omgevingsvergunningen te versnellen, de ketenbenadering of het vroegtijdig inzetten op participatie, de afdeling Omgevingsplannen van de Gemeente Zaanstad werkt al zoveel mogelijk 'in de geest van de Omgevingswet'.

Beloning tussen € 3348,- en € 4541,- (schaal 10A). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring, inschaling in aanloopschaal is mogelijk. Wij bieden een aanstelling voor de duur van een jaar met de intentie deze bij wederzijdse tevredenheid daarna om te zetten naar een vaste aanstelling. In de lerende, op ontwikkeling gerichte organisatie die Zaanstad is, krijgt de individuele medewerker alle kans om zijn of haar talent te ontwikkelen. Interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 36-urige werkweek, flexibiliteit in arbeidstijden en een uitstekende pensioenvoorziening maken het pakket compleet. Kijk voor een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden op https://werkenbij.zaanstad.nl/arbeidsvoorwaarden. De gemeente Zaanstad is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Op basis van fiscale uitruil wordt er tegemoet gekomen in de reiskosten.Meer informatieBel voor meer inhoudelijke informatie met Annet Kroeze, Afdelingshoofd Omgevingsplannen, via 14 075. Vragen over de procedure kan je stellen aan Deborah Siahaya, Corporate Recruitment  via 14 075.

De uiterste reactiedatum voor deze vacature is 17 augustus 2018.
Gesprekken zullen plaatsvinden in week 35.

N.b. Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Klik hier om te solliciteren.

Foto's van de organisatie