Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente ZaanstadProgrammamanager MAAK.Zaanstad

Programmamanager MAAK.Zaanstad

Vacature

De functie

Als Programmamanager MAAK.Zaanstad van gebied Noord krijg je een veelzijdig gebied onder je hoede. Krommenie en Wormerveer zijn aantrekkelijke kernen, met een divers aanbod aan winkels en voorzieningen en een aantal bedrijventerreinen. De ligging, het dorpse karakter en de cultuurhistorie zijn de moeite waard. Het is een gebied met meer dan 50.000  inwoners en veel werkgelegenheid. De uitdaging in gebied Noord ligt in het verbinden van al die kwaliteiten waardoor de kracht van het hele gebied groeit en de draagkracht van de voorzieningen toeneemt. Er zijn twee ontwikkelassen: één loopt van de Zaanbocht via Noordeinde, Meneba en Brokking naar West-Knollendam, de ander van Krommenie naar Wormerveer via Kerkstraat, Vaartbrug en Padlaan. De verbinding en samenwerking met Wormer biedt een unieke kans om de ontwikkeling van de Zaanoevers tot volle bloei te brengen.  

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je leidt een complex programma: je krijgt in ontwikkelgebied Noord te maken met belemmeringen en uitdagingen; het is aan jou om die om te buigen naar oplossingen en te komen tot een ontwikkelperspectief.
 • Je kunt de vaak tegenstrijdige belangen tussen de verschillende stakeholders in het gebied (bewoners, ondernemers, ontwikkelaars, gemeente en rijksoverheid) analyseren, afwegen en stroomlijnen en daarin tevens passende oplossingen aanreiken.
 • Je bent in staat coalities aan te gaan, effectief te onderhandelen over strategische vraagstukken en hierin positie te nemen.
 • Je stuurt functioneel de procesmanagers aan en coacht hen waar nodig.
 • Je bent de eerste contactpersoon voor college, raad en andere stakeholders bij beslissende, gevoelige en crisisgevende situaties.
 • Je realiseert de beoogde resultaten van de drie MAAK.beleidsthema’s (Wonen, Infra en Zaanse Energieagenda) in de projecten in gebied Noord.

Jouw profiel

 • een afgeronde WO-opleiding op een relevant vakgebied;
 • ruime, aantoonbare ervaring met grootschalige en complexe gebiedsontwikkeling is een harde eis;
 • kennis van de Wet voorkeursrecht gemeenten en het toepassen daarvan;
 • aantoonbare ervaring met markconsultatie en tenderen van gebiedsontwikkelingsprojecten;
 • affiniteit met Maatschappelijke Ontwikkeling;
 • strategisch en multidisciplinair in denken en handelen.

Verder beschik je over de volgende competenties:

 • aanpassingsvermogen;
 • verantwoordelijkheid nemen;
 • omgevingsbewustzijn;
 • creëert duurzame verbinding tussen verschillende partijen en belangen;
 • sturend vermogen;
 • visie

Het aanbod

Werken als Programmamanager MAAK.Zaanstad gebied Noord bij de gemeente Zaanstad betekent werken bij een organisatie met ambitie. In de lerende, op ontwikkeling gerichte organisatie die Zaanstad is, krijgt de individuele medewerker alle kans om zijn of haar talent te ontwikkelen. Je gaat werken met gedreven, enthousiaste collega’s, je hebt inhoudelijk zeer interessante werkzaamheden én een geweldige (flex)werkplek. Daarnaast bieden wij:

 • Een salaris tussen € 4.770,- en € 6.574,- bruto per maand (o.b.v. 36 uur per week, schaal 14). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Inschaling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Aanstelling voor de duur van een jaar voor 36 uur per week met de intentie om bij wederzijdse tevredenheid om te zetten naar een vaste aanstelling.
 • Individueel Keuzebudget (IKB). Dit is 17,05% van je salaris en is opgebouwd uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof. Je kunt je IKB (maandelijks) laten uitbetalen of besteden aan onder meer verlof, studie (indien niet vergoed door Zaanstad), fiscaal voordeel woon-werkverkeer, fietsregeling.
 • Basisverlof van 161,6 uur per jaar (+ 14,4 uur in het IKB). Daarnaast ontvang je 2-3 extra verlofdagen per jaar en is het mogelijk om verlofdagen te (ver)kopen.
 • Uitstekende pensioenvoorziening.
 • Uitstekende bereikbaarheid per openbaar vervoer. Het stadhuis ligt direct naast het station Zaandam. Op basis van fiscale uitruil wordt er tegemoet gekomen in de reiskosten.

Een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden kun je vinden op www.werkenbij.zaanstad.nl/arbeidsvoorwaarden

De organisatie

Werken bij Zaanstad is werken in een inspirerende omgeving. Ons moderne stadhuis ondersteunt het nieuwe werken met technologische toepassingen en is zo opgezet dat samenwerken met de ongeveer 1200 collega’s (bijna) vanzelf gaat. De ambities en vraagstukken van Zaanstad zijn groot en de middelen zijn beperkt, dat betekent dat we creatief en innovatief moeten zijn.

Dit bereiken we door de verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen. Hierdoor lever je als individuele medewerker al snel een zichtbare toegevoegde waarde aan de stad, haar inwoners en de organisatie. Realisatiekracht, betrokkenheid en durf zijn eigenschappen waar wij trots op zijn.

Onze ambitie 

Het Programma MAAK.Zaanstad is een initiatief van de gemeente. Het heeft inhoud gekregen door een reeks gesprekken met de stad en is bekrachtigd door college en raad. MAAK.Zaanstad formuleert ambitieuze doelstellingen, gericht op het toevoegen van kwaliteit aan de bestaande stad, waarbij de maatschappelijke opgave uitdrukkelijk centraal staat.

De gemeente wil op termijn doorgroeien naar 200.000 inwoners en daarbij de kwaliteit en leefbaarheid van de stad krachtig verbeteren: meer diverse woonmilieus met hogere kwaliteit, een sterke economie, een goede bereikbaarheid en een veerkrachtige sociale structuur. Kortom: MAAK.Zaanstad wil van Zaanstad een duurzame stad maken waarin mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken, recreëren en leven.

MAAK.Zaanstad valt onder de nieuwe sector Gebiedsontwikkeling die twee kernactiviteiten kent. De sector stuurt enerzijds op het tot uitvoering brengen van geplande projecten, waarbij de focus ligt op het versnellen van de woningbouwproductie en de energietransitie.

De andere grote opgave komt tot uiting in de naam van de sector: gebiedsontwikkeling, waarbij het gaat om transformeren van binnenstedelijke (bedrijven)terreinen naar gemengde woon- werkgebieden.

De sector Gebiedsontwikkeling bestaat uit een sectorhoofd, een procesmanager methodiekontwikkeling, drie programmamanagers voor respectievelijk de gebieden Zuid, Midden en Centrum, en een programmamanager bestaande woningvoorraad. Wij zoeken nu een programmamanager voor gebied Noord met minimaal drie jaar ervaring in gebiedsontwikkeling.

De hoge ambities van MAAK.Zaanstad vereisen dat we als gemeente een sturende rol pakken. In plaats van afwachten tot marktpartijen met hun plannen naar de gemeente stappen, gaan we zélf initiatieven ontplooien. Wij verwachten van jou dat je aan die ontwikkeling een bijdrage gaat leveren.

De procedure

Bel voor meer inhoudelijke informatie met Gert Grandiek, Sectorhoofd Gebiedsontwikkeling, via 14 075. Vragen over de procedure kun je stellen aan Deborah Siahaya, Corporate Recruitment  via 14 075.

De uiterste reactiedatum voor deze vacature is 16 september 2018.

Gesprekken zullen plaatsvinden in week  39.  

In de eerste gespreksronde praat je met de selectiecommissie, bestaande uit twee sectorhoofden (van Gebiedsontwikkeling en Maatschappelijke ontwikkeling) en een programmamanager van MAAK.Zaanstad. Kandidaten die doorgaan naar de tweede ronde hebben een gesprek met de adviescommissie, bestaande uit  twee procesmanagers en een programmasecretaris. Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de selectieprocedure.

Foto's van de organisatie