Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente ZaanstadCivieltechnisch Toezichthouder (3fte)

Civieltechnisch Toezichthouder (3fte)

Vacature

Als civieltechnisch toezichthouder ga je werken voor het Ingenieursbureau, team Voorbereiding Advies en Toezicht (VAT). Het ingenieursbureau omvat ongeveer 65 medewerkers waaronder verkeerskundig ontwerpers, tekenaars, werkvoorbereiders, toezichthouders, directievoerders en projectleiders. Hiermee worden projecten vanaf initiatieffase t/m overdrachtsfase integraal binnen een projectteam uitgevoerd.  Het ingenieursbureau heeft voldoende ervaring om ook de grotere en complexe projecten met eigen medewerkers uit te werken en aan te sturen.
 • Je werkt nauw samen met de directievoerder aan multidisciplinaire (complexe) civiele projecten waar met name ook groen- en cultuurtechnische aspecten aan de orde zijn.
 • Je bent daarin de “ogen en oren” van de directievoerder en ziet toe en adviseert op aspecten van tijd, geld en kwaliteit, maar ook op zaken als bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.
 • Je voert kleinere en of minder complexe projecten zo nodig zelfstandig uit.
 • Het mede borgen van een goede en tijdige communicatie is een belangrijk onderdeel van je werk zowel naar je collega's, aannemers als de omgeving zoals burgers en bedrijven.
 • Je toetst de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van bestek en tekeningen.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de besteksadministratie, het opstellen van weekrapporten en het controleren van de hoeveelhedenstaten en revisiegegevens.
 • Je houdt tijdens de uitvoering toezicht op het naleven van de wettelijke bepalingen en regelgeving op het gebied van Arbo-, Milieu en Verkeersveiligheid.
 • Tijdens de voorbereiding van projecten word je ook ingezet om ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid te toetsen.            
 • Voor het overgrote deel wordt gewerkt conform standaard bepalingen uit de RAW 2015 en UAV 2012, maar ook andere contractvormen.
 • In het geval van projecten die zijn uitbesteed aan derden, contractpartners of ontwikkelaars, zie jij toe op de nakoming van de gemaakte afspraken binnen de hiervoor door de gemeente gestelde kaders.
 • Je bent in bezit van een MBO diploma en beschikt over HBO werk en denk niveau.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als civieltechnisch toezichthouder bij een gemeente of vergelijkbare organisatie.
 • Kennis van en ervaring met UAV 2012, RAW 2015 en digitale bestekadministratie.
 • Ervaringen met andere contractvormen zoals UAV-Gc en Best Value Procurement zijn een pré.
 • Naast ervaring op het gebied van grond- weg en waterbouw bij voorkeur ook kennis en ervaring op het gebied van groen en cultuurtechnische aspecten.
   
  Verder ben je:
 • Een teamspeler die communicatief vaardig is en op een inspirerende manier gezag uitstraalt waarbij de verschillende belangen van betrokkenen niet uit het oog worden verloren.
 • Slagvaardig, nauwkeurig en integer in je oordeelsvorming en in staat om verantwoordelijkheid te nemen.
   
Werken bij Zaanstad is werken in een inspirerende omgeving. Ons moderne stadhuis ondersteunt het nieuwe werken met technologische toepassingen en is zo opgezet dat samenwerken met de ongeveer 1200 collega's (bijna) vanzelf gaat. De ambities en vraagstukken van Zaanstad zijn groot en de middelen zijn beperkt, dat betekent dat we creatief en innovatief moeten zijn.
Dat bereiken we door verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen. Hierdoor lever je als individuele medewerker al snel een zichtbare toegevoegde waarde aan de stad, haar inwoners of de organisatie. Realisatiekracht, betrokkenheid en durf zijn eigenschappen waar wij trots op zijn.
 
In het nieuwe coalitieakkoord staat  “Verstedelijking, ruimtelijke structuur en bereikbaarheid” als belangrijke opgave op nummer 1, met onder andere de ambitie om de komende jaren 15000 tot 20000 woningen extra te bouwen. Dit heeft uiteraard ook de nodige impact op de infrastructuur waaronder nieuw aan te leggen wegen, bruggen, riolering, verlichting en openbaar groen alsmede nieuw te bouwen scholen en andere openbare voorzieningen. Voor al dit soort civieltechnische en constructieve werkzaamheden is het Ingenieursbureau de aangewezen uitvoerende afdeling binnen de gemeente Zaanstad.
 
 
Beloning tussen € 2591,- en € 3805,- (schaal 9). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring, inschaling in aanloopschaal is mogelijk. Wij bieden een aanstelling voor de duur van een jaar met de intentie deze bij wederzijdse tevredenheid daarna om te zetten naar een vaste aanstelling. In de lerende, op ontwikkeling gerichte organisatie die Zaanstad is, krijgt de individuele medewerker alle kans om zijn of haar talent te ontwikkelen. Interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 36-urige werkweek, flexibiliteit in arbeidstijden en een uitstekende pensioenvoorziening maken het pakket compleet. Kijk voor een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden op https://werkenbij.zaanstad.nl/arbeidsvoorwaarden. De gemeente Zaanstad is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Op basis van fiscale uitruil wordt er tegemoet gekomen in de reiskosten.
 
 

Meer informatieBel voor meer inhoudelijke informatie met Jelger Gouw, Teamleider Projectleiding, via 14 075. Vragen over de procedure kan je stellen aan Deborah Siahaya, Corporate Recruitment  via 14 075.
 
De uiterste reactiedatum voor deze vacature is 12 augustus 2018.
Gesprekken zullen plaatsvinden in week 34.
 
N.b. Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.
 
Op acquisitie door bureaus zal niet worden ingegaan.
 
 
 

Klik hier om te solliciteren.

Foto's van de organisatie