Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente ZaanstadBeheerder Verkeersregelinstallaties

Beheerder Verkeersregelinstallaties

Vacature

In deze verantwoordelijke, interessante rol ben je onze specialist en spin in het web. Je hebt veel contacten binnen en buiten de gemeente Zaanstad. Wij zoeken voor deze functie een ervaren collega, die er samen zijn/haar nieuwe collega's voor zorgt dat we goede stappen maken richting de toekomst binnen het vakgebied. Jij bent in deze functie medeverantwoordelijk voor de verkeersregelinstallaties en de verkeersafwikkeling binnen Zaanstad.
 • Je doet de afhandeling van meldingen van de gebruikers over het functioneren van de VRI's.
 • Je beoordeelt periodiek of de installaties nog voldoen aan de beleidsuitgangspunten en stelt regelprogramma's hierop bij.
 • Je stelt regelprogramma's bij of wijzigt ze n.a.v. werkzaamheden of evenementen in overleg met de Coördinator Tijdelijke Verkeersmaatregelen.
 • Je stemt af en neemt deel aan het regioregie overleg.
 • Je maakt afspraken met de provincie NH over het gebruik van regelprogramma's bij calamiteiten.
 • Je houdt toezicht op werkzaamheden aan de installaties, inclusief operationele installatieverantwoordelijkheid.
 • Je voert acceptatietests uit op nieuwe installaties.
 • Je adviseert over renovaties en vervangingen.
 • Je levert vervangingsvoorstellen aan voor het Meerjaren Investerings Programma (MIP);
 • Je draagt zorg voor informatie voor managementrapportages.
 • Je draagt zorg voor een juiste opdrachtvertrekking, uitvoering en oplevering van onderhoudswerkzaamheden.

  Daarnaast lever je een bijdrage aan het beleid met betrekking tot vermelde voorzieningen. Je zorgt voor een tijdige en kwalitatieve verstrekking van revisiegegevens aan bestandsbeheer. Je stelt regelscenario's op regelt ze in en evalueert ze. Je monitort reistijden van verkeersstromen stelt verkeersregelprogramma's bij. Je stelt functionele specificaties op, verleent opdracht voor het testen van gewijzigde en nieuwe regelprogramma's. Je bent procesverantwoordelijk, je stemt deelprocessen af en bewaakt ze zorgvuldig.
  Je gaat werken binnen een leuke afdeling met een prettige, open, collegiale en goede werksfeer. Er wordt hard gewerkt, maar er wordt onderling ook lol gemaakt. Collega's staan voor elkaar klaar, werken goed samen en helpen elkaar. Er zijn korte lijnen, uitdagingen worden met beide handen aangepakt, problemen worden samen opgelost en er wordt geleerd van ervaringen uit het verleden.
We zoeken een ervaren collega, die zich herkent in het onderstaande profiel:
 • Je hebt HBO werk- en denkniveau en bij voorkeur een verkeerskundige opleiding gevolgd.
 • Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.
 • Je hebt ervaring met alle facetten van complexe verkeersregelinstallaties.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met voertuigafhankelijke, halfstarre en groene golf applicaties. Je kunt ze lezen, begrijpen en bedienen.
 • Je hebt ervaring met verkeerkundige programma's (o.a. Cocon, Otto)
 • Je hebt aantoonbare ervaring met vlog en verkeerskundige analysetools.
 • Je hebt ervaring met beheerscentrales, zoals bijvoorbeeld Mobimaestro.
 • Als je affiniteit hebt met ICT en c-ITS is dat een mooie pré.
 • Je hebt inzicht en bent goed in staat om op kortere termijn de gevolgen te overzien van interne- en externe ontwikkelingen in combinatie met de ambities en doelstellingen van Zaanstad.
 • Je kunt een goede afweging en prioritering maken van alle interne en externe klantwensen.
 • Je bent goed in staat een inschatting te maken van de interpretatieruimte binnen het vastgestelde beleid en beslissingen te nemen op basis van dit beleid.
 • Je kunt goed omgaan met druk van buitenaf en bent goed in staat om belangen af te wegen en beslissingen te nemen.
 • Je herkent jezelf in de volgende competenties: aanpassingsvermogen, verantwoordelijkheid, deskundigheid, flexibiliteit, oordeelsvorming, resultaatgerichtheid.
Als je werkt bij de gemeente Zaanstad, doe je werk dat er toe doet. Als medewerker kun je individueel absoluut een toegevoegde waarde leveren. Als gemeente staan we middenin de veranderende samenleving. De ambities en vraagstukken van Zaanstad zijn groot. De gemeente sluit aan op nieuwe initiatieven en kansrijke ontwikkelingen en zorgt ervoor dat deze op een soepele manier door de organisatie worden opgepakt. Deze werkwijze vraagt om ambitieuze, gedreven collega's, die durven te innoveren en zich graag verder ontwikkelen.

De vacature voor Verkeerskundige/Functioneel Beheerder is bij het team Infra. Dit team maakt deel uit van de sector Openbare Ruimte. Deze sector is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In samenwerking met andere organisatieonderdelen wordt daarmee een bijdrage geleverd aan een prettig woon-, werk-, en verblijfklimaat voor Zaanstad. De samenleving en leefomgeving veranderen. Dat heeft ook gevolgen voor het gebruik, de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Binnen de sector Openbare Ruimte ligt de komende jaren de focus op wendbaarheid, het verbeteren van de dienstverlening, burger- en arbeidsparticipatie, verbetering van het bestands- en informatiebeheer en innovatie. Ook wil Zaanstad graag de volgende stap maken richting intelligente VRI's.

De afdeling Stadsbeheer en -onderhoud (ca. 70 medewerkers) is verantwoordelijk voor het goed en veilig functioneren van alle voorzieningen in de openbare ruimte en richt zich daarmee op het cyclisch onderhoud, de inspectie en het herstel van alle objecten en voorzieningen en onderdelen van de openbare ruimte. De afdeling bestaat uit drie teams: Riool, Infra en Groen & Water. Binnen de teams werken binnen- en buitenvaklieden, inspecteurs, werkvoorbereiders en projectuitvoerders. De afdeling levert ook vakinhoudelijke input en draagt bij aan de voorstellen voor het Meerjaren Investerings Programma (MIP).
Deze interessante en veelzijdige functie is voor 36 uur per week. Een 32-urige week is echter bespreekbaar. De beloning ligt tussen € 2795,- en € 4225,- (schaal 10 op basis van een 36-urige werkweek). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Inschaling in aanloopschaal is mogelijk. Wij bieden een aanstelling voor de duur van een jaar met de intentie deze bij wederzijdse tevredenheid om te zetten naar een vaste aanstelling. In de lerende, op ontwikkeling gerichte organisatie, die Zaanstad is, krijgt de individuele medewerker alle kans om zijn of haar talent te ontwikkelen. Interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 36-urige werkweek, flexibiliteit in arbeidstijden en een uitstekende pensioenvoorziening maken het pakket compleet. Kijk voor een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden op https://werkenbij.zaanstad.nl/arbeidsvoorwaarden. Op basis van fiscale uitruil wordt er tegemoet gekomen in de reiskosten.
 

Meer informatieInteresse in deze verantwoordelijke, interessante functie? Wij zien je reactie graag tegemoet! Bel voor inhoudelijke vragen met Eric van Zundert (Teamleider Infra) via 075 6552036. Vragen over de procedure kun je stellen aan Marjolijn Baltus, (Corporate Recruiter) via 075 681 6228.
De uiterste reactiedatum voor deze vacature is verlengd naar 15 juni 2018.

Klik hier om te solliciteren.

Foto's van de organisatie