Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WoerdenGemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zondag 27 september

Solliciteer

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Vacature

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur  


De gemeente Woerden is op zoek naar een energieke, verbindende en zakelijke leider met een duidelijke visie 


De gemeente Woerden is volop in beweging. Woerden is dan ook op zoek naar een leider die deze bewegingen volgt en hierop anticipeert. De gemeentelijke organisatie werkt continu aan haar ontwikkeling en staat voor de uitdaging van een bestuursopdracht waarbij zakelijkheid een grote rol speelt.  

Over Woerden 

De gemeente Woerden met haar 50.000 inwoners is gelegen in de provincie Utrecht. In 2022 bestaat Woerden 650 jaar. De hoofdstad van het Groene Hart is het “kloppende hart”, waar stad en land elkaar ontmoeten. Waar koeien grazen en kazen worden gemaakt.  

De gemeente heeft met haar dorpskernen Harmelen, Kamerik en Zegveld een uniek en open landschap dat samengaat met een eigentijds en historisch stadshart. Woerden bruist, is dichtbij door haar centrale ligging en er heerst een open en sociaal karakter. Inwoners zijn actief en dragen graag bij aan de samenleving. 

Het bestuur 

De samenstelling van het college van de gemeente Woerden is als volgt: CDA, LijstvanderDoes, ChristenUnie-SGP, D66. Het college van B&W kent naast de burgemeester vier wethouders van de vier genoemde partijen. In het coalitieprogramma “Duurzaam en daadkrachtig, midden in de samenleving” worden de hoofdlijnen benoemd waarop het college zich de komende jaren wenst te richten.Het college werkt aan Woerden als centrumgemeente: de gemeente kent een goed voorzieningenniveau waar de mens de maat der dingen is. Het is hier goed wonen, fijn leven en prettig werken.  

Dit betekent onder andere dat: 

 • Er hard wordt gewerkt aan het realiseren van woningen. 
 • De meerderheid van de inwoners zich bewust is van het belang van een duurzaam leven. 
 • Elke inwoner ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten en beperkingen optimaal kan deelnemen in onderwijs, arbeidsmarkt, vrije tijd en de buurt.  
 • Woerden een goed bereikbare gemeente is waar de doorstroming van het verkeer ook in de kernen soepel en veilig verloopt.  
 • De maakindustrie centraal staat in Woerden. Woerden is Techniekstad van de regio. 
 • Ondersteuning & zorg gericht is op wat de inwoner nodig heeft om mee te doen in de samenleving.  
 • De gemeentelijke organisatie financieel gezond is. 


De organisatie 

In de organisatie werken ongeveer 460 medewerkers verdeeld over 5 domeinen. De ambtelijke organisatie werkt zowel voor het bestuur van de gemeente Woerden als Oudewater. Er is een directie bestaande uit 3 leden (gemeentesecretaris/algemeen directeur, directeur en concerncontroller). Daarnaast maakt de gemeentesecretaris van de gemeente Oudewater onderdeel uit van de directie in het kader van de ambtelijke samenwerking. Gezamenlijk zorgen zij voor de strategische sturing aan de domeinen Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Ruimte, Openbare Ruimte en Sociaal Domein. Zij worden hierbij ondersteunend door 15 teammanagers.  

De communicatielijnen binnen de organisatie zijn kort en direct. De sfeer is persoonlijk en informeel. Gemeente Woerden geeft bewust vorm aan inclusief werkgeverschap. Als gemeentelijke organisatie streven we naar een personeelsbestand dat de samenleving weerspiegelt. De afgelopen periode is er veel aandacht voor een breed gedragen organisatie van de toekomst. 

Wij zoeken een gemeentesecretaris/algemeen directeur die fungeert als: 


Leider? 

Jij bent een natuurlijk leider; authentiek en besluitvaardig. Een leider met ziel én zakelijkheid. Een duurzame zakelijke bedrijfsvoering en een mensgerichte, lerende organisatie gaan voor jou hand in hand. Jij bent het boegbeeld van de organisatie en weet met een heldere visie koers te bepalen.  

Jij hebt een helder beeld over hoe om te gaan met de huidige uitdagingen en een duidelijke visie over hoe je hiervoor?de organisatie?hebt in?te richten en aan te sturen. Je weet als geen ander het bestuur, de gemeenteraad én de organisatie daarin mee te nemen. Je treedt op de voorgrond en je bent zichtbaar voor de hele organisatie.  In houding en gedrag nodig jij uit tot eigenaarschap, samenspel?en avontuur. Het gevolg van deze manier van leiden is dat medewerkers vanuit eigenaarschap, verantwoordelijkheid en enthousiasme hun talenten inzetten.  

Opdrachtgever en opdrachtnemer    

Jij weet de opdrachten afkomstig uit de Colleges van Woerden en Oudewater te wegen en te vertalen naar de ambtelijke organisatie. Door expliciete opdrachten te verstrekken draag je bij aan de zakelijke organisatie. Je bent ook in staat een realistisch beeld te schetsen richting de Colleges en Raad over wat haalbaar is en wat niet. Je fungeert als?filter en vormt een buffer tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Zo draag je bij aan een goede opdrachtgever- en opdrachtnemersrol, wat weer bijdraagt aan goedlopend besluitvormingsproces. 

Verbinder 

Alleen in verbinding met elkaar kan de gemeente succesvol zijn in haar dienstverlening. Jij als nieuwe gemeentesecretaris bent hierin de verbinder. Je brengt mensen bij elkaar; integraliteit wordt zo bevorderd. Je geeft leiding op een coachende manier, waarbij je ook durft te confronteren wanneer nodig. Jij weet wat er speelt in de organisatie en weet de kennis en kunde uit de organisatie naar boven te halen. Daar waar het kan leg jij de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in onze organisatie. Tegelijk weet jij duidelijk koers te bepalen. In je managementstijl nodig jij uit tot zelfredzaamheid en eigenaarschap van zowel managers als medewerkers. Helder op de te varen koers en het te behalen resultaat. Coachend, faciliterend en versterkend op de wijze van werken en samenwerken waardoor de inhoudelijke experts hun werk doen. Je bent een netwerker en legt makkelijk contact. Je bent benaderbaar en zichtbaar als gemeentesecretaris, zowel intern als extern. 

Organisatievisie 

In 2016 is de organisatie gestart met het organisatieontwikkelingsprogramma “de Wow!- factor’. In de bijbehorende organisatievisie 2020 staan de Samenleving, Bestuur en Medewerkers centraal. Hiervoor werkt de organisatie vanuit de kernwaarden Avontuur, Eigenaarschap en Samenspel. De resultaten van een tussentijdse evaluatie hebben er gezorgd voor dat het programma organisatieontwikkeling verder is ontwikkeld en vormgegeven. De komende jaren zetten we in op het versterken van het lerende vermogen en op onze kernwaarden.  

De functie  

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn; 

 • Het ondersteunen van het college van B&W als 1e adviseur 
 • Eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie, de organisatie die werkt voor het bestuur van Woerden en Oudewater 
 • Zorgen voor een goede coördinatie en communicatie tussen college, griffie/raad en de ambtelijke organisatie 
 • Het meenemen van de medewerkers in de opgaven waarvoor de organisatie staat
 • Gesprekspartner van de gemeentesecretaris van de gemeente Oudewater 


Wij vragen 

 • Academisch werk- en denkniveau 
 • Ruime managementervaring, bij voorkeur binnen de gemeentelijke overheid 
 • Natuurlijk leiderschap 
 • Bestuurlijk politieke sensitiviteit 
 • Verbinder tussen bestuur en organisatie 
 • Overtuigend 
 • Affiniteit met bedrijfsvoering 


Wat neem je mee? 

Ook heb jij de Wow factor! 

Avontuur  Je toont lef en durft innovatief te zijn in je werk. Je kijkt kritisch naar processen, denkt in oplossingen en bent proactief. Je bent zichtbaar en treedt naar buiten.   

Eigenaarschap  Jij voelt je verantwoordelijk voor jouw werkzaamheden en je loopbaan. Je neemt die verantwoordelijkheid door betrokken en resultaatgericht te werken. Je durft anderen aan te spreken en verwachtingen communiceer je helder. 

Samenspel  Jij weet dat je samen sterker staat en verder komt. Je weet de mensen in de organisatie te vinden. Je gaat het gesprek aan met het bestuur, de organisatie en de samenleving. Samen ga je het avontuur aan en werk je naar resultaat.  

Wat krijg je terug? 

 • Een salaris in schaal 16 
 • Een Individueel Keuze Budget van 17,05% Dit bedrag kun je zelf beheren. Bijvoorbeeld door (een deel) te laten uit betalen, vakantie uren van te kopen, of in te zetten voor fiscaal voordeel. 


Procedure 

Reageren kan tot 27-09-2020 door jouw cv en motivatie te sturen naar goejer.n@woerden.nl  

Voorafgaande aan de 1e gespreksronde worden kandidaten uitgenodigd om een Management Drives profiel te laten maken.  De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.   

De volgende data zijn gereserveerd; 

 • Vrijdag 16-10 1e gespreksronde met de selectiecommissie 
 • Maandag 26-10 Presentatie casus aan selectie- en adviescommissie 
 • Vrijdag 30-102e gespreksronde met selectie- en adviescommissie 
 • Dinsdag 10-11 kennismaking bestuur – college  


  

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Nanda Goejer van Gemeente Woerden ( 14 0348)

Over de organisatie

Je hebt te maken met twee besturen: het gemeentebestuur van Oudewater en het gemeentebestuur van Woerden. We werken samen voor ruim 60.000 inwoners. We maken interactief beleid: met onze inwoners én ondernemers zorgen we voor co-creatie! Wil jij hier een actieve bijdrage aan leveren? Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving centraal in het Groene Hart. Een korte lijn naar je werkplek en dat geldt ook voor de werkvloer. De gemeente Woerden kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

meer over Gemeente Woerden

Adres

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden

14 0348