Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WoerdenDirecteur met portefeuille Sociaal Domein

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zondag 23 augustus

Solliciteer

Directeur met portefeuille Sociaal Domein

Vacature

Werken voor Woerden en Oudewater: WOW! 

Wij zoeken een directeur met portefeuille Sociaal Domein (36 uur)

Het sociaal domein is continue in beweging, binnen de gemeenten, maar ook regionaal. Ook op landelijk niveau spelen er n volop ontwikkelingen: er nog vele kansen en uitdagingen in de transformatieopgave voor de gemeenten Woerden en Oudewater. De directeur met portefeuille Sociaal Domein heeft hierin een initiërende en leidende rol. Deze rol wordt gekenmerkt door een sterk verbindend alsook zakelijk karakter met focus op een toekomstgerichte en financieel duurzame dienstverlening en ondersteuning van onze inwoners. 

Wat ga je doen?

Samen met de mede-directieleden ben jij verantwoordelijk voor de gehele organisatie. Integraal management staat hierbij centraal. Jij overziet het geheel, legt dwarsverbanden en zorgt voor integraliteit in aanpak en besluitvorming. Tegelijk ben je een belangrijk onderdeel van het lijnmanagement binnen de organisatie en concreet verantwoordelijk voor het functioneren van de teams binnen het Sociaal Domein, uiteraard in relatie tot de rest van de organisatie. 

Opgaven  

De gemeentelijke organisatie werkt continu aan haar ontwikkeling en staat voor de uitdaging van een bestuursopdracht  en strategische heroriëntatie waarbij zakelijkheid een grote rol speelt. Ook het inbedden en borgen van de hiervoor benodigde organisatiecultuur-aspecten vragen gedurende langere periode aandacht. 

Binnen het sociaal domein liggen diverse opgaven op inhoudelijk en financieel vlak, wat ook effect heeft op de eigen organisatie en die van partners. De transformatie vanuit de Maatschappelijke Agenda’s is onlangs gestart en vraagt veel op het vlak van ontschotting en integraliteit van dienstverlening aan onze inwoners. Dit is een blijvende ontwikkeling waarbij we goed op de hoogte blijven van en aangesloten blijven op de nieuwste inzichten. Ook thema’s als onderwijshuisvesting, cultuur, sport en de wet inburgering horen bij het sociaal domein en geef je als directeur de benodigde aandacht. 

 Verantwoordelijkheden

 • Directe verantwoordelijkheid voor mensen en middelen op domeinniveau; 
 • Strategisch gesprekspartner voor bestuur en wethouders en opdrachtgeverschap ten aanzien van grote opgaven; 
 • Stuwende rol in het leggen en behouden van stevige verbindingen zowel intern als in de regionale, provinciale en landelijke netwerken met aandacht voor het positioneren van de gemeente Woerden als proactieve en constructieve speler;  
 • Faciliteren en coachen van de teammanagers en strategen van het sociaal domein;
 • Zorgdragen voor een integrale samenwerking tussen het sociaal domein en de andere domeinen vanuit de concern brede visie;  
 • Zorgen voor overzicht en stabiliteit op financieel vlak en inzicht in monitoring- en sturingsinformatie.


Wie zijn wij?

De organisatie 

In de organisatie werken ongeveer 460 medewerkers verdeeld over 5 domeinen. De ambtelijke organisatie werkt zowel voor het bestuur van de gemeente Woerden als Oudewater. De meerkoppige directie zorgt gezamenlijk voor de strategische sturing aan de domeinen Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Ruimte, Openbare Ruimte en Sociaal Domein middels een portefeuilleverdeling. Zij worden hierbij ondersteunend door 15 teammanagers.  

De communicatielijnen binnen de organisatie zijn kort en direct. De sfeer is persoonlijk en informeel. Gemeente Woerden geeft bewust vorm aan inclusief werkgeverschap. Als gemeentelijke organisatie streven we naar een personeelsbestand dat de samenleving weerspiegelt. De afgelopen periode is er veel aandacht voor een breed gedragen organisatie van de toekomst. 

Organisatievisie 

In 2016 is de organisatie gestart met het organisatieontwikkelingsprogramma “de Wow!- factor’. In de bijbehorende organisatievisie 2020 staan de Samenleving, Bestuur en Medewerkers centraal. Hiervoor werkt de organisatie vanuit de kernwaarden Avontuur, Eigenaarschap en Samenspel. De resultaten van een tussentijdse evaluatie hebben er gezorgd voor dat het programma organisatieontwikkeling verder is ontwikkeld en vormgegeven. De komende jaren zetten we in op het versterken van het lerende vermogen en op onze kernwaarden.  

Het sociaal domein 

Het Sociaal Domein bestaat uit 4 teams; Strategie & Beleid, Bedrijfsvoering en de uitvoerende collega’s in het jeugd & gezinsteam en het sociaal team (WoerdenWijzer). De teammanagers Sociaal Domein hebben een grote span of control/attention en ze zijn verantwoordelijk voor grote budgetten. Daarnaast ligt er de opdracht om van 4 

naar 3 teams te komen. De teammanagers werken nauw en betrokken samen. Het Sociaal Domein is blijvend in ontwikkeling en de complexiteit  neemt sinds de decentralisaties toe. De teams staan voor zowel gezamenlijke als eigen uitdagingen. De omgeving verandert voortdurend en de onderwerpen zijn even divers als de maatschappelijke partners.   

Wat neem je mee?

Competenties Als directeur met portefeuille Sociaal Domein ben je een energiek, inspirerend en een resultaatgerichte leider. Maar ook een krachtige communicator en netwerker. Jij bent evenwichtig en ontspannen en beschikt over zelfkennis en reflectie. Hierdoor handel jij vanuit authenticiteit en durf je te werken vanuit vertrouwen. Hierbij hou je oog voor de kaders die gesteld moeten worden en ga je het benoemen van pijnpunten en doorhakken van knopen niet uit de weg. Jij bent een sterke verbinder en werkt vanuit empathie, zonder zakelijkheid te verliezen. Dit komt doordat jij de juiste balans op het juiste moment weet te vinden; zakelijk versus loyaal, resultaat versus de mens, maar altijd doelgericht, proactief en vooruit. Kortom, oog voor de situatie maar koersvast op de inhoud! 

Analytisch ben jij sterk. Complexe (sociale) processen weet jij te doorgronden en terug te brengen naar de kern. Jouw strategische visie weet jij over te brengen maar ook te vertalen naar de werkpraktijk. Je hebt zowel affiniteit met beleid, het sociaal team als bedrijfsvoering. Jij weet welke implicaties beslissingen en besluiten zowel op concernniveau als binnen je portefeuille sociaal domein zullen hebben. Jij weet het optimale uit het werken met schaarse middelen te halen en hebt jouw sporen verdiend in en een netwerk opgebouwd binnen het sociaal domein. Je beweegt je gemakkelijk in verschillende netwerken, zowel op lokaal als op provinciaal en landelijk niveau. Met politieke en bestuurlijke sensitiviteit weet jij belangen in verbinding te brengen met de organisatie met oog voor haalbaarheid en realiteit. Ook communicatief ben jij zeer vaardig en daarnaast beschik je over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

 Kennis en ervaring

 • Academisch werk- en denk niveau;
 • Ruime ervaring met leidinggeven in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid;
 • Ruime, gedegen en recente inhoudelijke kennis van en stevige ervaring binnen het sociaal domein;
 • Bedrijfsmatig sterk onderlegd en ervaring met het vormgeven van zakelijkheid binnen het sociaal domein;
 • Ruime ervaring met het door ontwikkelen van een organisatie. 


Wat krijg je terug?

Bij de gemeente Woerden hebben wij oog voor de mens. Als professional maar ook als individu. De sfeer is innovatief, dynamisch en persoonlijk. Partnerschap, samenspel en integraal werken staan centraal en we gaan uit van vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. In onze gemeente krijg je vrijheid om hier de invulling aan te geven die bij jou het beste past. Bijvoorbeeld door het nieuwe werken, wat plaats en tijd onafhankelijk is. Maar ook door aandacht en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling want daar hechten wij als lerende organisatie veel belang aan. Zo worden de portefeuilles binnen de directie verdeeld op basis van wat samenleving en organisatie nodig hebben waardoor er veel ontwikkelkansen worden geboden en een veelzijdige interne loopbaan mogelijk is. 

 Daarnaast bieden we het volgende: 

 • Een salaris van minimaal 5042,- en maximaal  6924,- (Functieschaal 14) op basis van 36 uur;
 • Bovenop het salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget van 17,05% Dit bedrag kun je uit laten betalen of inzetten voor diverse doeleinden;
 • Pensioen opbouw bij het ADP en de keuze om deel te nemen aan collectieve ziektekostenregelingen


Sollicitatieprocedure 

De vacature staat zowel intern als extern open tot 24-08-2020. Solliciteren kan door het sturen van cv en motivatie naar goejer.n@woerden.nl De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 31-08-2020. 

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Marjanneke Wiegerinck (directeur Sociaal Domein a.i), Martien Brander (waarnemend Gemeentesecretaris Woerden) of Nanda Goejer (corporate recruiter) via  0348428911


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Nanda Goejer van Gemeente Woerden ( 14 0348)

Over de organisatie

Je hebt te maken met twee besturen: het gemeentebestuur van Oudewater en het gemeentebestuur van Woerden. We werken samen voor ruim 60.000 inwoners. We maken interactief beleid: met onze inwoners én ondernemers zorgen we voor co-creatie! Wil jij hier een actieve bijdrage aan leveren? Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving centraal in het Groene Hart. Een korte lijn naar je werkplek en dat geldt ook voor de werkvloer. De gemeente Woerden kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

meer over Gemeente Woerden

Adres

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden

14 0348