Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WoerdenCoördinator sociaal domein Oudewater

Coördinator sociaal domein Oudewater

Vacature

Werken voor Woerden en Oudewater: WOW! Strategie & Beleid zoekt een Coördinator sociaal domein Oudewater (24 uur)

Wat ga je doen?

Wij bieden een uitdagende veelzijdige functie:

 • Op de thema’s Sociaal Domein (Jeugwet, Wmo, Participatiewet, Schuldhulpverlening en inkomensregelingen), cultuur, onderwijs(huisvesting) en sport ben je het eerste aanspreekpunt van het college van Oudewater en de schakel tussen de ambtelijke samenwerkingsorganisatie en het college van Oudewater;
 • Je regisseert de uitvoering van de beleidscyclus en bent hierin verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering;
 • Je bouwt actief mee aan de samenwerking tussen beleid, uitvoering, inkoop en financiën;
 • Je hebt een domeinbrede en domeinoverstijgende blik, legt snel verbanden en bent analytisch sterk. Hierdoor kun je de inhoudelijke samenhang bewaken in beleidstukken die naar college/raad gaan en in de uitvoering;
 • Je bent de accounthouder van het Stadsteam Oudewater. Hiermee ben je (strategisch/tactisch) verantwoordelijk voor de opdracht aan het Stadsteam, maar ook voor het monitoren van de afspraken en het verantwoorden van de resultaten. Hiervoor werk je nauw samen met je collega’s die dagelijks operationeel betrokken zijn bij subsidies en het monitoren daarvan. Je bent de schakel tussen het Stadsteam, beleidsteam en backoffice in Woerden.


Ambtelijk werk je in opdracht van de gemeentesecretaris Oudewater, operationeel val je onder dagelijkse aansturing van de manager Team Sociaal Beleid. Bestuurlijk werk je in opdracht van het college van de gemeente Oudewater.

Wie zijn wij?

De gemeente Woerden en Oudewater werken ambtelijk samen. De gemeente Oudewater heeft haar koers voor het Sociaal Domein vastgelegd in de maatschappelijke agenda (MAG). Daarin stelen wij dat in de gemeente Oudewater er relatief weinig grote maatschappelijke problemen zijn. Als mensen echter zorgen hebben, dan hoort dat bij het normale leven. Het gebeurt iedereen weleens. Het is belangrijk om hulp in te schakelen als problemen hardnekkiger worden. Gelukkig kennen wij elkaar en zorgen wij voor onze kinderen, jongeren, familieleden, buren en naasten. De gemeente helpt graag mee als dat zelf niet meer lukt. Dat doen wij het liefst door in Oudewater samen voorzieningen te regelen waar inwoners makkelijk en gratis naartoe kunnen. Als er meer specialistische voorzieningen nodig zijn, dan zorgt de gemeente dat betrokken partijen goed samenwerken, zodat inwoners zo lang mogelijk hun normale leven kunnen leiden. De hulpverlening is effectief en efficiënt. De eerste interventie moet de best denkbare interventie zijn.

Het Stadsteam Oudewater, onderdeel van stichting de Thuisbasis, is het lokale team voor de Jeugdwet, Wmo, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en deels ook voor de Participatiewet. Door een bundeling van taken en functies werkt het Stadsteam sinds dit jaar integraler en biedt het zelf meer begeleiding. Verder werken we aan een nieuwe inkoop van ondersteuning en zorg en gaan we onze subsidies herijken. We zetten in op de verschuiving van de 2e naar de 1e en 0e lijn. We willen een strategische partner zijn voor onze maatschappelijke partners. We hebben, net als veel gemeenten in Nederland, te maken met financiële uitdagingen als gevolg van landelijke trends en ontwikkelingen. Ook intern zijn wij volop in ontwikkeling met onderwerpen als opgavengestuurd werken en zelfsturing. Om deze uitdagingen aan te gaan zoeken wij een strategisch adviseur met gedegen kennis van het Sociaal Domein.

Wij werken voor twee gemeentebesturen, Oudewater en Woerden. Onze stakeholders stellen wij centraal door:

 • De samenleving en haar kracht te benutten.  

Proactief samenwerken met inwoners en er zijn! Goede dienstverlening, hulp bij initiatieven, boeken van resultaten en transparante communicatie.  

 • Bestuurders in staat te stellen de samenleving te dienen.

Het verlenen van advies aan het bestuur en werken aan maatschappelijke vragen en taken die leven in de samenleving.

 • Medewerkers die met plezier werken.

Talent, ontwikkeling en brede inzetbaarheid staan centraal in een informele werksfeer met korte lijnen. Ruimte om flexibel te werken aan eigen verantwoordelijkheden en resultaten.

Wat neem je mee?


We zoeken iemand die goed luistert, analyseert en verbindt. Je slaat daarmee de brug tussen het college van Oudewater en de ambtelijke samenwerkingsorganisatie van Oudewater en Woerden. De focus in Oudewater ligt de aankomende jaren minder op het schrijven van nieuw beleid. We richten ons vooral op het verstevigen van de uitvoering. Je hebt een brede blik en overzicht over het hele Sociaal Domein (voorliggend veld incl. sport en cultuur, Jeugd, Wmo, Werk en inkomen en onderwijs) en domeinoverstijgend en kan schakelen tussen de verschillende disciplines (beleid, inkoop, financiën en de uitvoering). Je bent bestuurlijke sensitief en hebt gevoel voor de lokale context. Je weet collega’s te enthousiasmeren en te motiveren om in verbinding met anderen de inhoudelijke resultaten zoals vastgelegd in de maatschappelijke agenda te behalen.

Verder beschik je over het volgende:

 • Je hebt een opleiding op HBO/WO niveau
 • Je beschikt over meerjarige recente gemeentelijke ervaring binnen het sociaal domein;
 • Je hebt ervaring met (gemeentelijke) financiële stromen, informatievoorziening en budgetbewaking;
 • Je bent op de hoogte van de landelijke en gemeentelijke beleidsontwikkelingen binnen het sociaal domein;
 • Je hebt ervaring met het beschikken van subsidies
 • Je bent enthousiast en in staat om in samenwerking met anderen beleid op te stellen, uit te voeren en bij te stellen;
 • Je beschikt over goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden;
 • Jij bent een enthousiaste en flexibele persoonlijkheid, een bruggenbouwer en (politiek) omgevingssensitief.


Ook heb jij de Wow factor!

 • Avontuur

Je toont lef en durft innovatief te zijn in je werk. Je kijkt kritisch naar processen, denkt in oplossingen en bent proactief. Je bent zichtbaar en treedt naar buiten. 

 • Eigenaarschap

Jij voelt je verantwoordelijk voor jouw werkzaamheden en je loopbaan. Je neemt die verantwoordelijkheid door betrokken en resultaatgericht te werken. Je durft anderen aan te spreken en verwachtingen communiceer je helder.

 • Samenspel

Jij weet dat je samen sterker staat en verder komt. Je weet de mensen in de organisatie te vinden. Je gaat het gesprek aan met het bestuur en de samenleving. Samen ga je het avontuur aan en werk je naar resultaat. 

Wat krijg je terug?

Wanneer je voor de gemeente Woerden en Oudewater werkt kun je zowel de verdieping als de breedte opzoeken. De organisatie is in verandering wat zorgt voor een innovatieve en dynamische werksfeer met veelzijdige projecten. Kom je bij ons werken dan  krijg je van ons alle vrijheid om hier de invulling aan te geven die bij jou het beste past.      

Concreet bieden we het volgende:

 • Een salaris van minimaal  3491,- en maximaal  5067,- (Schaal 11)
 • Een Individueel Keuze Budget van 17,05% Dit bedrag kun je zelf beheren. Bijvoorbeeld door (een deel) te laten uit betalen, vakantie uren van te kopen, of in te zetten voor fiscaal voordeel (bijvoorbeeld een fiets of bedrijfsfitness);
 • Alle ruimte voor een goede balans tussen werk en privé;
 • Veel aandacht en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling dmv regelingen maar ook door onze Groene Hart Academie
 • Een Individueel Keuze Budget van 17,05% Dit bedrag kun je zelf beheren. Bijvoorbeeld door (een deel) te laten uit betalen, vakantie uren van te kopen, of in te zetten voor fiscaal voordeel (bijvoorbeeld een fiets of bedrijfsfitness);
 • Alle ruimte voor een goede balans tussen werk en privé.


 Wat kun je doen?

De vacature staat open tot 28-2-2020.  Reageren kan door jouw cv en motivatie te sturen naar goejer.n@woerden.nl Voor vragen kun je contact opnemen met Hans Witteveen op 06 21257230.


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Nanda Goejer van Gemeente Woerden ( 14 0348)

Over de organisatie

Je hebt te maken met twee besturen: het gemeentebestuur van Oudewater en het gemeentebestuur van Woerden. We werken samen voor ruim 60.000 inwoners. We maken interactief beleid: met onze inwoners én ondernemers zorgen we voor co-creatie! Wil jij hier een actieve bijdrage aan leveren? Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving centraal in het Groene Hart. Een korte lijn naar je werkplek en dat geldt ook voor de werkvloer. De gemeente Woerden kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

meer over Gemeente Woerden

Adres

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden

14 0348