Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Woerden2 leden en 1 voorzitter Rekenkamercommissie

2 leden en 1 voorzitter Rekenkamercommissie

Vacature

2 leden en 1 voorzitter Rekenkamercommissie

 De gemeenteraad van Woerden zoekt drie leden, onder wie de voorzitter, voor de Rekenkamercommissie voor gemiddeld 6 à 7 uur per week.

De Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Woerden heeft tot taak om vanuit een onafhankelijke positie de gemeenteraad te adviseren over het door de gemeente gevoerde bestuur. Centraal staat het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid, de uitvoering daarvan en de verantwoording daarover.

De rekenkamercommissie verricht onderzoek dat resulteert in producten (zoals rapporten, brieven en informatiebijeenkomsten) die de raad ondersteunen bij zijn kaderstellende en controlerende rol. Het onderzoek is gericht op “het trekken van lessen” en het in positie brengen van de raad.

De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden. Een van deze leden is de voorzitter.

De rekenkamercommissie bepaalt (na consultatie van de gemeenteraad) haar eigen onderzoeksagenda. Hierbij kiest de rekenkamercommissie vooral onderzoeksonderwerpen met een groot bestuurlijk, maatschappelijk en financieel belang.

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De functie

De rekenkamercommissie:

 • volgt het lokaal openbaar bestuur
 • kiest onderzoeksonderwerpen, formuleert de vraagstelling en stelt een conceptonderzoeksopzet op
 • selecteert onderzoekers/onderzoeksbureaus voor het verrichten van het onderzoek
 • begeleidt de onderzoekers en stuurt ze aan
 • beoordeelt (concept)onderzoeksrapporten en stelt deze vast
 • vertaalt de onderzoeksresultaten naar bruikbare aanbevelingen voor de gemeenteraadpresenteert de
 • onderzoeksresultaten en aanbevelingen aan de gemeenteraad

De leden van de rekenkamercommissie initiëren onderzoeken en sturen onderzoekers aan. Zij voeren de onderzoeken niet zelf (tegen betaling) uit.

 De leden zijn gesprekspartner van de raad. Tweemaal per jaar vergadert de rekenkamercommissie met de raad in het zogenoemde voor- en najaarsoverleg. Eenmaal per jaar voert de rekenkamercommissie een afstemmingsoverleg in de vergadering van de auditcommissie. Daarnaast vergadert de rekenkamercommissie gemiddeld 10 keer per jaar volgens een vast te stellen vergaderschema.

 De leden zijn samen verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan de doorontwikkeling van de rekenkamercommissie.

 Van de leden wordt gevraagd dat zij gemiddeld 6 à 7 uur per week beschikbaar zijn, flexibel in dag- en avonduren, afhankelijk van de pieken in het rekenkamerwerk, de contacten met de gemeenteraad en de begeleiding van de onderzoeken.

De voorzitter

De voorzitter van de rekenkamercommissie draagt zorg voor:

 • het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamercommissie
 • het leiden van de vergaderingen
 • het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze van de rekenkamercommissie
 • het bewaken van de samenwerking en deskundigheid van de rekenkamercommissie
 • het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming


De voorzitter onderhoudt in overleg met de secretaris als eerste aanspreekpunt het contact met de ambtelijke organisatie, de raad en het college. Hij/zij dient een bruggenbouwer te zijn en het “gezicht naar buiten” van de rekenkamercommissie. De voorzitter voert regelmatig overleg met de secretaris/onderzoeker en stuurt deze aan. De voorzitter draagt zorg voor de contacten met de media.

Jouw kwaliteiten

We zoeken een divers en gemengd team dat elkaar aanvult qua achtergrond, kennis en ervaringsdeskundigheid.

Je hebt kennis van overheidsfinanciën of een of meer beleidsterreinen van de gemeente.

Je hebt aantoonbare kennis van, ervaring met en belangstelling voor lokaal openbaar bestuur. Je hebt kennis van politieke processen, een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en je bent in staat om bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen. Tevens ben je maatschappelijk betrokken.

Verder bezit je goede onderzoeksvaardigheden: je hebt een antenne voor onderwerpen die zich voor onderzoek lenen, kunt onderzoeksresultaten analyseren, beoordelen en interpreteren en bent in staat om deze te vertalen naar goed leesbare stukken met een politiek-bestuurlijke boodschap. Ervaring met een rekenkamer(commissie) is een pré. 

 De voorzitter van de rekenkamercommissie is daarbovenop een verbindend en inlevend leider. Je bent in staat de commissie te vertegenwoordigen, kunt goed omgaan met weerstand en bent overdag goed bereikbaar voor regelmatige afstemming met de secretaris/onderzoeker.

Andere eigenschappen die van belang zijn voor deze functie:

 • Je hebt HBO/academisch werk- en denkniveau
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen voor objectieve oordeelsvorming
 • Je hebt een onafhankelijke opstelling in het politiek-bestuurlijke krachtenveld
 • Je hebt een positieve houding gericht op het bewerkstelligen van leereffecten bij de gemeente en niet op afrekenen
 • Je bent integer
 • Je kunt goed samenwerken
 • Je bent communicatief sterk
 • Je hebt affiniteit met Woerden en de regio

Kandidaten worden geacht voor maximaal één andere rekenkamer(commissie) actief te zijn.

 Kandidaten mogen de afgelopen vijf jaar niet werkzaam zijn geweest bij de gemeente Woerden en niet actief zijn geweest als wethouder of raadslid van Woerden.

 Bij kandidaten vanuit een onderzoeks- of adviesbureau besteden we in de procedure ruim aandacht aan mogelijke belangenverstrengeling en verwachten we bereidheid om daarvoor een oplossing te vinden.

 Wij bieden

Als lid van de rekenkamercommissie word je door de gemeenteraad benoemd voor een periode van zes jaar. Voor de uitvoering van de werkzaamheden ontvang je een vaste vergoeding, te weten 33,3% van de vergoeding die leden van de gemeenteraad ontvangen (thans € 429 per maand).

 Informatie

Voor inhoudelijke vragen over de functie en de werkwijze van de rekenkamercommissie kun je contact opnemen met mevrouw Van Beek, secretaris van de rekenkamercommissie (telefoon 06-25723643. , beek.l@woerden.nl). Voor meer informatie over de selectieprocedure kun je bellen met de heer Tobeas, raadsgriffier (telefoon 06-20126773, tobeas.m@woerden.nl). Voor meer informatie kun je ook kijken op de website van de gemeenteraad.

 Sollicitatie

Je sollicitatie - vergezeld van cv - richt je vóór 26 mei 2019 aan de heer M. Tobeas, raadsgriffier, via: raadsgriffie@woerden.nl. In je sollicitatie geef je duidelijk aan of je solliciteert naar de functie van lid of van voorzitter.

Gegadigden worden uitgenodigd voor het doen van een assessment. Dit vindt plaats in de week van 3 t/m 7 juni.

Op basis van de assessments worden gegadigden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de selectiecommissie bestaande uit de adviescommissie, de griffier en de secretaris van de rekenkamercommissie. Dit gesprek vindt plaats in de week van 24 t/m 28 juni.

Na de kennismakende gesprekken zullen enkele kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede en diepgaander gesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden in de week van 1 t/m 5 juli.  

Bijzonderheden

Er kan worden gevraagd om twee referenties op te geven.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Nanda Goejer van Gemeente Woerden ( 14 0348)

Over de organisatie

Je hebt te maken met twee besturen: het gemeentebestuur van Oudewater en het gemeentebestuur van Woerden. We werken samen voor ruim 60.000 inwoners. We maken interactief beleid: met onze inwoners én ondernemers zorgen we voor co-creatie! Wil jij hier een actieve bijdrage aan leveren? Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving centraal in het Groene Hart. Een korte lijn naar je werkplek en dat geldt ook voor de werkvloer. De gemeente Woerden kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

meer over Gemeente Woerden

Adres

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden

14 0348