Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WoensdrechtBackoffice Specialist Burgerzaken

Backoffice Specialist Burgerzaken

Vacature

Woensdrecht, de groene gemeente op de Brabantse Wal, zoekt een


Backoffice Specialist Burgerzaken

voor 36 uren per week


Over de gemeente Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht bestaat uit vijf dorpskernen en heeft ruim 21.800 inwoners. Het landschap kenmerkt zich door de ligging, waarbij de steilrand of zoom, 'Brabantse Wal' genoemd, typerend is. Woensdrecht, een gemeente met veelsoortige voorzieningen, een gevarieerd bedrijfsleven met bijna 9.000 arbeidsplaatsen, een divers winkelaanbod, en een groot buitengebied waarin de agrarische belangen, de belangen van natuur en landschap en van actieve recreatie op elkaar zijn afgestemd. De economische ontwikkeling, de natuurwaarden en de toeristisch-recreatieve ontwikkeling vormen de speerpunten van het gemeentelijk beleid.


Over de gemeentelijke organisatie

Er werken zo’n 139 ambtenaren bij de gemeente Woensdrecht. We zijn een laagdrempelige organisatie, waarbinnen de lijnen kort zijn. De taakgebieden zijn breed en er wordt ruimte geboden om eigen invulling te geven aan je functie. Begrippen waar we waarde aan hechten zijn klantgerichtheid, integriteit, dienstverlenend werken, resultaatgerichtheid, eigen verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Als gemeente vervullen we een verbindende en stimulerende rol voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit doen we (steeds meer) met samenwerkingspartners. We staan dicht bij onze inwoners en juichen het toe als zij een initiatief hebben om de leefbaarheid in hun wijk of dorp te vergroten.  


Voor welk team ga je werken

De afdeling Dienstverlening is onderverdeeld in 3 teams: het team Publieksplein, het team Zorg en ondersteuning en het team Wijk- en Dorpsbeheer. De Backoffice Burgerzaken valt binnen het team Publieksplein en bestaat momenteel uit twee Backoffice Specialisten en een Backoffice Medewerker.


De belangrijkste taken van de functie zijn:

·       Je profileert je nadrukkelijk als Senior van de afdeling en coördineert burgerzaken gerelateerde onderwerpen, bijv. privacywetgeving en het doorvoeren van overige wettelijke maatregelen.

·       Je neemt het voortouw in de instandhouding, het beheer en de kwaliteit van de BRP, evenals het berichten-, gegevens- en applicatiebeheer en adviseert aan collega’s, bestuur en derden instanties over alle (specifieke) kennis hierover; je begeleidt werkprocessen, (zelf)evaluaties en audits.

·       Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de lokale en landelijke verkiezingen.

·       Je bent het eerste vakinhoudelijke aanspreekpunt voor collega’s ten aanzien van complex vakinhoudelijke burgerzaken. Tevens ben je in staat om de huidige burgerzaken-processen kritisch te beschouwen en waar mogelijk mee te herontwerpen.

·       Je verwerkt selectie aanvragen vanuit BRP voor zowel binnen- als buitengemeentelijke afnemers.

·       Je beoordeelt en verwerkt naturalisatie aanvragen.


Wie zoeken wij?

·       Je beschikt over een relevant HBO diploma op het gebied van Burgerzaken;

·       Je bent op de hoogte van de wet- en regelgeving in het vakgebied: van Burgerlijke Wetboek tot Besluit Burgerlijke Stand, van Internationaal Privaatrecht tot de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Algemene wet bestuursrecht;

·       Je hebt ruimte kennis van de Wet BRP, Handleiding Uitvoeringsprocedures, Logisch Ontwerp, kwaliteitsmonitor en zelfaudit;

·       Je hebt concrete ervaring met genoemde taken; in ieder geval met (het beheer van) BRP-kwaliteit in de volle breedte, met het functioneel beheer van de genoemde applicaties.

·       Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, gaat doel- en resultaatgericht te werk en toont initiatief;

·       Je bent stressbestendig en integer. Ook in tijden van drukte ga je klantvriendelijk, zorgvuldig en pragmatisch te werk;

·       Je vindt het leuk je ergens in vast te bijten en lastige zaken tot de bodem uit te pluizen;

·       Je kunt goed feedback geven en coachen.


Wat biedt Gemeente Woensdrecht jou?

·       Een veelzijdige functie met verantwoordelijkheden in een informele organisatie. Waar creativiteit en vernieuwing worden gestimuleerd;

·       Een salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring van maximaal € 3.805,= bruto per maand (prijspeil 1-1-2018) bij een volledige werkweek (schaal 9), exclusief een Individueel Keuze Budget (17,05%);

·       Een goed arbeidsvoorwaardenpakket met o.a. flexibele werktijden, verlof- en een pensioenregeling

·       Uitgangspunt is een vaste aanstelling voor 36 uur per week, waarvan het eerste jaar tijdelijk.


Meer weten?

Wil je meer informatie over de vacature, bel dan naar de heer Rob Heemels, teammanager Publieksplein. Voor vragen over de selectieprocedure kun je contact opnemen met mevrouw Annemarie van Geel, P&O adviseur. Beiden zijn bereikbaar via telefoon 14 0164.

Solliciteren op de functie van Backoffice Specialist Burgerzaken

Heb je interesse in de functie, reageer dan uiterlijk 20 januari 2019 door een motivatiebrief met cv (liefst in één document) in te sturen via onze sollicitatiepagina.


We zien je sollicitatie met belangstelling tegemoet.