Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Wijk bij DuurstedeTeamleider Mens & Middelen

Teamleider Mens & Middelen

Vacature

Teamleider Mens & Middelen

Ben jij die inspirerend leidinggevende met kennis van bedrijfsvoering?

Team Mens & Middelen

We zoeken een teamleider, die het beste uit zichzelf en zijn collega's haalt, zich verbonden voelt met de opgaven van de gemeenten en ervan geniet in een politiek gedreven organisatie te werken. Jouw team geeft inhoud aan de bestuurlijke ambities van een gezonde financiële huishouding en aantrekkelijk werkgeverschap. Het sluitend krijgen en houden van de begroting vraagt ieder jaar weer de nodige creativiteit en inventiviteit van je. Dat vind je geweldig. In je team zijn alle beleids-, consulent - en uitvoeringstaken ondergebracht op het gebied van financiën (bijvoorbeeld interne controle en financiële administratie), juridische zaken (onder andere het werk voor de commissie bezwaarschriften) en personeel en organisatie. Met enthousiasme werk je samen met collega’s aan het verbeteren, betrouwbaarder en efficiënter maken van de processen. De klant staat voorop! Jouw team bestaat uit 17 medewerkers. Je ondersteunt de medewerkers bij het op een moderne manier vormgeven van de bedrijfsvoering. Advies op maat, gebruik van digitale hulpmiddelen, denken in kansen en mogelijkheden, transparantie en betrouwbaarheid zijn kernbegrippen die binnen je team vorm en inhoud krijgen.

Profielschets

Teamleiders zoals jij stimuleren de medewerkers om resultaten te bereiken die bijdragen aan de bestuurlijke ambities en weten dat ze daarom hun medewerkers in staat moeten stellen het verschil te maken. Wij vragen daarom zowel mensgericht-, als resultaatsgericht leiderschap. Vanuit het resultaatsgerichte leiderschap ben je gedreven om resultaten te realiseren en prestaties te verbeteren. Je weet aan welke bestuurlijke ambities je team een bijdrage levert. Je bent er bedreven in de bestuurlijke prioriteiten te matchen met wat haalbaar is voor jouw team en gaat daarover het gesprek aan met bestuur, directie en medewerkers. Vanuit het mensgerichte leiderschap beschik je over een breed palet aan leiderschapsstijlen, zodat iedere medewerker de leiding ontvangt die bij hem of haar past. Je geeft vertrouwen en autonomie aan de teamleden en weet daarbij de medewerker te verbinden aan een helder en inspirerend kader. Je hebt ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Je draagt de organisatiekenmerken uit en enthousiasmeert de medewerkers deze na te volgen. Tenslotte heb je niet alleen oog voor de ontwikkeling van de individuele medewerker, maar ook voor de samenwerking en ontwikkeling van het team als geheel. 

Context

Kenmerkend aan de Wijkse regiegemeente is dat we ons werk midden in en mét de samenleving doen. De regie organisatie wordt herkend aan vier kenmerken: (1) We werken ambitie gestuurd  (2) We werken voor, met en vanuit de samenleving  (3) Bij ons maken ménsen het verschil (4) We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap. Uitgangspunt is dat posities verschuiven van gemeente naar de Wijkse samenleving met zijn 23.000 inwoners: er wordt ruimte gevraagd en gelaten voor meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

In de regie-organisatie onderscheiden we procesgerichte taken en netwerktaken. Bij de procesgerichte taken ligt de nadruk op het inhoudelijke vakmanschap. Bij netwerktaken gaat het om competenties en vaardigheden als regisserend, coproducerend of faciliterend samenwerken. Het vraagt flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie om de maatschappelijke vraagstukken, die veelal complex zijn, goed te kunnen adresseren. Bij vakmanschap en eigenaarschap horen meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie en minder hiërarchische sturing.

Wat vragen wij?

Bovenstaande beschrijving vraagt van jou als teamleider dat je:

  • Excelleert in samenwerken, immers je vervult binnen de regie organisatie een spilfunctie tussen directie, bestuursadviseur, collega teamleiders en medewerkers van het eigen team.
  • Verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit en prestaties van het team en de realisatie van de vastgestelde doelen. Je durft ook verantwoordelijkheden te delegeren, laat voorbeeldgedrag zien.
  • Een motivator en coach bent, gedreven het beste uit onze organisatie en de medewerkers te halen, om de kwaliteit te leveren die nodig is om de bestuurlijke ambities te verwezenlijken. Coachende kwaliteiten, waarbij je kansen en uitdagingen creëert voor de ontwikkeling van jouw medewerkers.
  • Een flexibele realist bent, die bestuurlijke prioriteiten weet samen te brengen met een kritische houding voor wat haalbaar is voor de organisatie en die strategie kan omzetten in haalbare plannen en daarop resultaten kan bereiken. Wendbaarheid en flexibiliteit zijn een voorwaarde om in de regie organisatie gezamenlijk resultaten te boeken.
  • Situationeel leidinggeeft aan individuele medewerkers en het team in het kader van de taakvervulling. Daarbij stimuleer je medewerkers in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling, draag je de missie en visie van de organisatie uit, stel je kaders, stuur je op basis van resultaten en vind je een goede balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.
  • Aantoonbare affiniteit hebt met het vakgebied en/of specialistische taken van het team. Je hebt een bedrijfskundige opleiding en neemt brede ervaring (tenminste op vlak van Financiën in combinatie met P&O en/of Juridische Zaken) op het gebied van bedrijfsvoering mee.

Voor alle leidinggevenden van onze organisatie gelden de volgende eisen:

  • HBO+ / WO werk- en denkniveau, ervaring in een leidinggevende rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving, kennis van procesmanagement en moderne bedrijfsvoering. Om een leidinggevende functie binnen Wijk bij Duurstede succesvol te kunnen vervullen zijn omgevingsbewustzijn, bestuurlijke sensitiviteit, communicatieve vaardigheid, besluitvaardigheid, overtuigingskracht en zelfreflectie vanzelfsprekend en onontbeerlijk. Daarnaast ben je gemotiveerd te bouwen aan de nieuwe regie-organisatie.

Wat bieden wij?

We bieden een organisatie in ontwikkeling die volop kansen geeft om jouw kwaliteiten en talenten te benutten. Je kunt bij de gemeente Wijk bij Duurstede aan de slag voor 32 tot 36 uur per week, eerst voor een jaar, met perspectief op een vast dienstverband. De functie is gewaardeerd in schaal 11, met een arbeidsmarkttoelage is uitloop naar 11A mogelijk (€ 5.188,- b/m o.b.v. 36-uur). De gemeente kent aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden en het Individueel Keuze Budget.

Solliciteren

Stuur motivatiebrief en CV uiterlijk 27 december naar personeel-en-organisatie@wijkbijduurstede.nl De eerste gespreksronde is gepland op 10 januari, de tweede op 17 januari a.s. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Gerben Karssenberg (gemeentesecretaris), via (0343) 595 595 of via gkarssenberg@wijkbijduurstede.nl Vragen over de procedure kunnen gesteld worden aan P&O via eerder vermeld mailadres.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Marre van Welsum-Keizer van Gemeente Wijk bij Duurstede ( 0343 595587)

Over de organisatie

De gemeente Wijk bij Duurstede doet haar werk in het midden van en mét de samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Als regiegemeente willen we snel kunnen inspelen op veranderingen. We willen met een frisse blik naar de opgaven kijken, oplossingsgericht en innovatief. Dit betekent een andere manier van denken, werken en organiseren. De Wijkse organisatie wordt herkend aan vier kenmerken: (1) We werken ambitie gestuurd (2) We werken voor, met en vanuit de samenleving (3) Ménsen maken het verschil (4) We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap.

meer over Gemeente Wijk bij Duurstede

Adres

Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

0343 595595