Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Wijk bij DuurstedeSpecialist Handhaving

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk woensdag 7 oktober

Solliciteer

Specialist Handhaving

Vacature

Specialist Handhaving 32 uur per week

Ben jij de doortastende handhaver in het ruimtelijk domein met oog voor redelijkheid en proportionaliteit? Dan zoeken wij jou!


Vanuit het perspectief ‘groot genoeg om klein te blijven’ en vanuit de uitgangspunten van de regie gemeente, werft de gemeente Wijk bij Duurstede een specialist handhaving bij Team Leefomgeving.


Wat ga je doen?

  • Je draagt zorg voor de handhaving in het ruimtelijk domein. Je behandelt handhavingszaken op het terrein van Wabo en Wro. Je adviseert daarover aan het bestuur en hebt daarvoor nauw contact met de overtreder, de toezichthouder en eventuele aanvragers om handhaving. Je maakt waarschuwingsbrieven, vooraankondigingen, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, invorderingsbesluiten en gedoogbeschikkingen en behandelt zienswijzen. Je stelt verweerschriften op en vertegenwoordigt de gemeente bij bezwaar, beroep en hoger beroep.
  • Je voert zelf de regie over (complexe) handhavingsdossiers. Je werkt samen met collega’s aan handhaving in onze gemeente. Waar nodig ondersteun je je collega’s. In het team is een goede samenwerking waarbij ieders kwaliteiten en talenten worden ingezet. Je zet thematische handhavingsprojecten op waarvoor je zelfstandig (bureau)onderzoek doet Je overlegt met handhavingsinstanties en ketenpartners, o.a. veiligheidsregio Utrecht en politie;
  • Je bent de (juridische) vraagbaak op gebied van handhaving en aanspreekpunt voor de inspecteur bouw- en woningtoezicht.
  • Je levert een bijdrage aan de handhaving rond ondermijning, privaatrechtelijke handhaving, drank- en horecawet, APV, kinderopvang, winkeltijdenverordening e.d.
  • Je zet je in voor verbetering van werkprocessen rond handhaving en legt deze vast in protocollen, richtlijnen en beleidsregels.
  • Je werkt integraal, projectmatig en vanuit de geldende regelgeving maar houdt daarbij altijd oog voor redelijkheid en proportionaliteit. Waar nodig lever je maatwerk, elke casus is anders.


Wie zoeken wij?

Je hebt een juridische opleiding op minimaal HBO- niveau en brede kennis van onder meer het bouwrecht en ruimtelijk bestuursrecht (Wabo, Wro, Bouwbesluit).

Je bent breed inzetbaar en beschikt over werkervaring in een soortgelijke rol. Het werken in een politiek-bestuurlijk omgeving is voor jou vertrouwd. Je communiceert helder en kunt gemeentelijk beleid en regelgeving goed uitleggen. Je handelt consequent en met overtuigingskracht, zowel verbaal als schriftelijk. Je bent een prettige en doortastende gesprekspartner voor inwoners, ondernemers, collega’s en bestuur. Je bent iemand met een verbindend vermogen die meedenkt met belanghebbenden over oplossingen, maar ook duidelijk grenzen aan geeft.

 Wij bieden jou

We bieden een uitdagende baan in een informele en ambitieuze organisatie, met 140 betrokken medewerkers. Er zijn volop kansen om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Heb je ondersteuning nodig in groei middels opleiding of cursus? Daar denken we graag over mee. Het salaris bedraagt – afhankelijk van jouw ervaring - max.€ 4.048,- b/m  o.b.v. 36 uur (schaal 9, CAO gemeenten). Daarnaast ontvang je maandelijks een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% om vrij te besteden aan beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen.  De aanstelling is in eerste instantie voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren kan dit een aanstelling voor onbepaalde tijd worden. 

Team Leefomgeving (LFO)

Team Leefomgeving (LFO) bestaat uit 20 medewerkers en houdt zich bezig met het ruimtelijk domein. Missie van LFO is het bevorderen van een gezonde, veilige, duurzame en mooie leefomgeving voor onze inwoners. De gemeente heeft grote cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, die we willen behouden en als inspiratie gebruiken voor nieuwe ruimtelijke opgaven voor wonen en werken. Het team is verantwoordelijk voor taakvelden ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving, milieu, duurzaamheid, erfgoed, wonen, verkeer, natuur en landschap.

Solliciteren?

Heb je zin om aan de slag te gaan met handhaving in een kleine, bruisende gemeente? Stuur dan je motivatie en CV uiterlijk 7 oktober 2020 naar link  https://vacatures.one/18898

De 1e gespreksronde is gepland op 15 oktober a.s. De 2e gespreksronde is op 23 oktober a.s.

Heb je inhoudelijke vragen kan? Neem dan contact op met Pieter Zwaan, teamleider Leefomgeving via 0343-595657 of p.zwaan@wijkbijduurstede.nl of Martha Salib, beleidsadviseur handhaving via 0343-595698 of m.salib@wijkbijduurstede.nl.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op dan met P&O via personeel-en-organisatie@wijkbijduurstede.nl.

Deze vacature wordt tegelijk intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Esther van Kouwen van Gemeente Wijk bij Duurstede ( 0343 595 521)

Over de organisatie

De gemeente Wijk bij Duurstede doet haar werk in het midden van en mét de samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Als regiegemeente willen we snel kunnen inspelen op veranderingen. We willen met een frisse blik naar de opgaven kijken, oplossingsgericht en innovatief. Dit betekent een andere manier van denken, werken en organiseren. De Wijkse organisatie wordt herkend aan vier kenmerken: (1) We werken ambitie gestuurd (2) We werken voor, met en vanuit de samenleving (3) Ménsen maken het verschil (4) We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap.

meer over Gemeente Wijk bij Duurstede

Adres

Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

0343 595595