Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Omgevingsjurist

Vacature

Omgevingsjurist 32 – 36 uur

Vanuit het perspectief ‘groot genoeg om klein te blijven’ en vanuit de uitgangspunten van de regiegemeente, werft de gemeente Wijk bij Duurstede een omgevingsjurist.

Team Leefomgeving

Team LFO bestaat uit 17 medewerkers en houdt zich bezig met het ruimtelijk domein. Missie van LFO is het bevorderen van een gezonde, veilige, duurzame en mooie leefomgeving voor onze inwoners. De gemeente heeft grote cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, die we willen behouden en als inspiratie gebruiken voor nieuwe ruimtelijke opgaven voor wonen en werken. Het team is verantwoordelijk voor taakvelden ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving, milieu, duurzaamheid, verkeer, natuur en landschap.

Functie

Je draagt als nieuwe collega niet alleen zorg voor de juridische kwaliteit bij bouwplantoetsing, afwijkingenprocedures en bestemmingsplannen, maar bent ook in staat om, met oog voor kansen en mogelijkheden, samen met belanghebbenden te zoeken naar oplossingen. Samen met onze strategisch beleidsadviseur ruimte zorg je er voor dat de gemeente wordt voorbereid op de Omgevingswet.

Verantwoordelijkheden

 • Je levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op het gebied van ruimtelijk beleid, planologie en bereidt samen met de strategisch adviseur Ruimte de gemeente voor op de nieuwe Omgevingswet
 • Je adviseert het gemeentebestuur over omgevingsvergunningen en ruimtelijke ordening
 • Je begeleidt en verricht complexe specialistische werkzaamheden in het kader van de Wabo en Wro, waaronder (juridische) bouwplantoetsing
 • Je verzorgt en begeleidt reguliere en uitgebreide procedures op het gebied van afwijkingen van bestemmingsplannen
 • Je controleert en maakt bestemmingsplanregels en vergunningvoorschriften
 • Je begeleidt procedures tot wijziging van een bestemmingsplan
 • Je bewaakt de kwaliteit van de vergunningen, correspondentie, voortgang en afdoening
 • Je treedt op als contactpersoon tussen inwoners, bedrijven en/of andere instanties; je initieert, organiseert en onderhoudt interne en externe overlegstructuren en netwerken
 • Je voert overleg met belanghebbenden over vergunningaanvragen en ruimtelijke ontwikkelingen en organiseert waar nodig informatiebijeenkomsten
 • Je behandelt bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt het gemeentebestuur bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en Raad van State
 • Je bent de juridische vraagbaak voor het team.

Context

Kenmerkend aan de Wijkse regiegemeente is dat we ons werk midden in en mét de samenleving doen. De regie organisatie wordt herkend aan vier kenmerken: (1) We werken ambitie gestuurd  (2) We werken voor, met en vanuit de samenleving  (3) Bij ons maken ménsen het verschil (4) We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap. Uitgangspunt is dat posities verschuiven van gemeente naar de Wijkse samenleving met zijn 23.000 inwoners: er wordt ruimte gevraagd en gelaten voor meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

Jouw kwaliteiten

Je hebt een juridische opleiding op minimaal HBO+- niveau en kennis van het ruimtelijk bestuursrecht. Je beschikt over werkervaring in een soortgelijke rol. Het werken in een politiek-bestuurlijk omgeving is voor jou vertrouwd. Je bent iemand met een verbindend vermogen die van nature creatief meedenkt met belanghebbenden over kansen, mogelijkheden en oplossingen. Je hebt overtuigingskracht en kunt jezelf goed uitdrukken, zowel verbaal als schriftelijk. Je bent een prettige en doortastende gesprekspartner voor inwoners, ondernemers, collega’s en bestuur.

Wat bieden wij?

We bieden een ambitieuze organisatie met 140 professionals die volop kansen geeft om jouw kwaliteiten en talenten te benutten. De functie is gewaardeerd in schaal 10, het salaris bedraagt maximaal € 4.225,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. De gemeente kent aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden en het Individueel Keuze Budget. Deze functie is bij aanvang voor de duur van 1 jaar, bij goed functioneren, volgt een vaste aanstelling.

Solliciteren

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur motivatiebrief en CV uiterlijk 26 augustus via het online sollicitatieformulier. De eerste gespreksronde is gepland op 31 augustus, de tweede op 4 september in de ochtend. Met vragen kun je terecht bij Pieter Zwaan, teamleider Leefomgeving, telefoon (0343) 595657 of mail pzwaan@wijkbijduurstede.nl dan wel Peter de Bree, sr. adviseur omgevingsvergunning, telefoon (0343) 595637 of mail pdebree@wijkbijduurstede.nl.

Er wordt tegelijkertijd intern en extern geworven, bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Pieter Zwaan van Gemeente Wijk bij Duurstede ( 0343-595595)

Over de organisatie

De gemeente Wijk bij Duurstede doet haar werk in het midden van en mét de samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Als regiegemeente willen we snel kunnen inspelen op veranderingen. We willen met een frisse blik naar de opgaven kijken, oplossingsgericht en innovatief. Dit betekent een andere manier van denken, werken en organiseren. De Wijkse organisatie wordt herkend aan vier kenmerken: (1) We werken ambitie gestuurd (2) We werken voor, met en vanuit de samenleving (3) Ménsen maken het verschil (4) We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap.

meer over Gemeente Wijk bij Duurstede

Adres

Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

0343 595595