Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Wijk bij DuurstedeBeleidsadviseur Verkeer

Beleidsadviseur Verkeer

Vacature

Beleidsadviseur Verkeer in het ruimtelijk domein

creatief en oplossingsgericht

32 uur per week

Vanuit het perspectief ‘groot genoeg om klein te blijven’ en vanuit de uitgangspunten van de regie gemeente, werft de gemeente Wijk bij Duurstede een beleidsadviseur Verkeer bij Team Leefomgeving.


Opgaven

In Wijk bij Duurstede werken we middenin en mét de samenleving. Met ruimte voor verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zoeken de dialoog met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen over onze infrastructuur, mobiliteit en parkeervraagstukken. Je bent als beleidsmedewerker verantwoordelijk voor het opstellen en evalueren van beleid met betrekking tot verkeer en mobiliteit. Je adviseert over ontwikkelingen; variërend van herinrichting van wegen, openbaar vervoer, evenementen, aanpassingen van het provinciaal wegennet, snelfietsroutes, nieuwe woningbouwlocaties tot bedrijfsterreinen.


Wat ga je doen?


 -         Je evalueert en maakt beleid en adviseert over verkeer en mobiliteit. Je maakt hierbij gebruik van de inbreng van alle betrokken partijen.

·         Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijke verkeers- en vervoerplan.

·         Je zorgt voor verbetering van de infrastructuur en openbare ruimte door studie, ontwerp, voorbereiding en het laten uitvoeren van verkeerskundige werken. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het budgetbeheer.

·         Je volgt en vertaalt de ontwikkelingen in het vakgebied van duurzame mobiliteit naar concrete projecten.

·         Je behandelt verzoeken en klachten van inwoners over verkeerszaken.

·         Je stelt verkeersbesluiten op en je behandelt brieven en meldingen;

·         Je vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures.

·         Je adviseert het gemeentebestuur over ontwikkelingen en maatregelen binnen jouw vakgebied.

·         Je bent vraagbaak voor de collega’s op verkeersgebied. Je denkt mee en adviseert over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

·         Je neemt deel aan overleggen met Provincie en de U10

Wie zoeken wij

Je hebt een relevante HBO opleiding op het gebied van verkeer en bezit actuele kennis van wet- en regelgeving, beleid en procedures. Je hebt kennis en ervaring op het vakgebied van verkeer en mobiliteit, bij voorkeur in een gemeentelijke context. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit.

Je hebt een op samenwerking en oplossingen gerichte houding. Je bent in staat om projectmatig te werken en als projectleider te kunnen optreden. Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Jouw voorstellen zijn helder en compleet. Informatie naar inwoners is simpel en effectief. Je bent een verbinder tussen inwoners, de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Je gaat met alle bewoners in gesprek. Je weet daarbij de juiste toon te raken. Ook ben je creatief en praktisch ingesteld en durf je verantwoordelijkheid te nemen. Je werkstijl is gericht op samenwerking en je neemt daarbij initiatief. Wij vinden motivatie en competenties net zo belangrijk als jarenlange werkervaring.

Wij bieden jou

We bieden een uitdagende baan in een informele en ambitieuze organisatie, met 140 betrokken medewerkers. Er zijn volop kansen om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Heb je ondersteuning nodig in groei middels opleiding of cursus? Daar denken we graag over mee. Het salaris bedraagt – afhankelijk van jouw ervaring - max. € 4.406,- b/m o.b.v. 36 uur (schaal 10, CAO per 1 januari 2020). Daarnaast ontvang je maandelijks een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% om vrij te besteden aan beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. De aanstelling is in eerste instantie voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren kan dit een aanstelling voor onbepaalde tijd worden. 

 Team Leefomgeving (LFO)

Team Leefomgeving (LFO) bestaat uit 20 medewerkers en houdt zich bezig met het ruimtelijk domein. Missie van LFO is het bevorderen van een gezonde, veilige, duurzame en mooie leefomgeving voor onze inwoners. De gemeente heeft grote cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, die we willen behouden en als inspiratie gebruiken voor nieuwe ruimtelijke opgaven voor wonen en werken. Het team is verantwoordelijk voor taakvelden ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving, milieu, duurzaamheid, wonen, verkeer, natuur en landschap.

Solliciteren?

Heb je zin om aan de slag te gaan met verkeer in een kleine, bruisende gemeente? Stuur dan je motivatie en CV uiterlijk 1 juli a.s. via https://vacatures.one/18100. Met inhoudelijke vragen kan je terecht bij Maarten Kylstra, beleidsadviseur verkeer via 0343-595617 of m.kylstra@wijkbijduurstede.nl Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met P&O via personeel-en-organisatie@wijkbijduurstede.nl. De eerste gespreksronde is gepland op dinsdag 7 juli.  

Deze vacature wordt tegelijk intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Esther van Kouwen van Gemeente Wijk bij Duurstede ( 0343 595 521)

Over de organisatie

De gemeente Wijk bij Duurstede doet haar werk in het midden van en mét de samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Als regiegemeente willen we snel kunnen inspelen op veranderingen. We willen met een frisse blik naar de opgaven kijken, oplossingsgericht en innovatief. Dit betekent een andere manier van denken, werken en organiseren. De Wijkse organisatie wordt herkend aan vier kenmerken: (1) We werken ambitie gestuurd (2) We werken voor, met en vanuit de samenleving (3) Ménsen maken het verschil (4) We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap.

meer over Gemeente Wijk bij Duurstede

Adres

Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

0343 595595