Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Wijk bij DuurstedeBeleidsadviseur sociale veiligheid & crisis

Beleidsadviseur sociale veiligheid & crisis

Vacature

Beleidsadviseur sociale veiligheid & crisis

32-36 uur per week


Vanuit het perspectief ‘groot genoeg om klein te blijven’, de uitgangspunten van de regiegemeente en de drijfveer mensen maken het verschil’, willen we blijven investeren in onze mensen. Ben je deskundig, betrokken en sterk in samenwerking? Heb je zin om aan de slag te gaan met de crisisbeheersing  en de opgaven op de grens van het veiligheidsdomein en sociaal domein? Reageer dan op onze vacature.

 

Team Samenleving

Team Samenleving bestaat uit 18 medewerkers en houdt zich bezig met het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Het team is zowel lokaal als regionaal actief bijvoorbeeld bij gemeenschappelijke regelingen als de Veiligheidsregio Utrecht, de GGDrU en de Regionale Dienst voor Werk en Inkomen. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de andere vier gemeenten van regio Zuid-Oost Utrecht (ZOU).

Zowel op het gebied van veiligheid als van het sociaal domein werken we zoveel mogelijk vanuit integrale beleidskaders, resp het Integraal Veiligheidsplan en de Maatschappelijke Agenda.

 

Functie

Deze nieuwe functie beoogt de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente te borgen. Het takenpakket valt uiteen in 2 delen:

1.      de interne en externe crisisbeheersing

In samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht coördineer je de interne crisisbeheersing ter voorbereiding op eventuele crises en maatschappelijke onrust. Je bent accounthouder voor de VRU en je denkt kritisch mee over de regionale crisis- en beleidsplannen. Je adviseert de burgemeester over het beleid en de P&C cyclus van de VRU. Je vervult de functie ‘officier van dienst bevolkingszorg’ (piketdienst met een opkomsttijd van 30 minuten) in het district bestaande uit de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Renswoude, Veenendaal en Wijk bij Duurstede.

2.      taken op het grensvlak van veiligheid en zorg

Vanuit de gemeente voer je regie op de zgn persoonsgerichte aanpak, coördineer je de nazorg voor ex-gedetineerden en vervul je procestaken huiselijk geweld.

Samen met inwoners, politie en andere partners werk je preventief aan veiligheid (Burgernet, buurtpreventie).

Door wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen wonen steeds meer kwetsbare inwoners in de wijken i.p.v. in een instelling. Dit brengt problemen met zich mee (zorgmijding, woonoverlast) maar ook kansen. De nieuwe functionaris is de spin in het web die met alle ketenpartners tot (nieuwe) oplossingen komt.  

Verantwoordelijkheden

·        Advisering van de burgemeester over beleid en P&C-cyclus van de VRU

·        Coördinatie van de interne crisisbeheersing

·        Officier van Dienst Bevolkingszorg

·        Eerstverantwoordelijke waar veiligheid en zorg elkaar raken

·        Projectleider voor een sluitende aanpak van verwarde personen (GGZ in de Wijk) en voor de implementatie  van de Wet verplichte ggz

·        Structureel overleg met bestuurder/s, politie, sociaal team, welzijnswerk en andere partners

·        Samenwerking met de beleidsadviseur openbare orde en veiligheid en indien nodig onderlinge vervanging

 

Jouw kwaliteiten

Je hebt Hbo+ werk- en denkniveau met minimaal een paar jaar ervaring op het gebied van crisisbeheersing en veiligheid. Aanvullende ervaring met het sociaal domein is een pre.

Je bent een getalenteerde verbinder met een open en oplossingsgerichte instelling, die verantwoordelijkheid neemt voor het werk dat moet gebeuren. Je weet je te bewegen in de gemeente en in de regio, met oog voor de verschillende belangen, rollen en verantwoordelijkheden.

Je kunt complexe onderwerpen vertalen naar heldere adviezen en de consequenties verwerken in de P&C-cyclus.

Wat bieden wij?

We bieden een ambitieuze organisatie met 140 professionals die volop kansen geeft om jouw kwaliteiten en talenten te benutten. De functie is indicatief gewaardeerd in schaal 10, het salaris bedraagt maximaal € 4.225,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. De gemeente kent aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden en het Individueel Keuze Budget. De aanstelling is in eerste instantie voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren kan dit een aanstelling voor onbepaalde tijd worden.

Solliciteren

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 2 juni 2019 via het online sollicitatieformulier. De eerste gespreksronde is gepland op 7 juni; de 2e ronde is op 12 juni. Met vragen kun je terecht bij Riemada Hament (R.hament@wijkbijduurstede.nl)

Er wordt tegelijkertijd intern en extern geworven, bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Riemada Hament van Gemeente Wijk bij Duurstede ( 0343 595 595)

Over de organisatie

De gemeente Wijk bij Duurstede doet haar werk in het midden van en mét de samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Als regiegemeente willen we snel kunnen inspelen op veranderingen. We willen met een frisse blik naar de opgaven kijken, oplossingsgericht en innovatief. Dit betekent een andere manier van denken, werken en organiseren. De Wijkse organisatie wordt herkend aan vier kenmerken: (1) We werken ambitie gestuurd (2) We werken voor, met en vanuit de samenleving (3) Ménsen maken het verschil (4) We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap.

meer over Gemeente Wijk bij Duurstede

Adres

Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

0343 595595