Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Wijk bij DuurstedeBeleidsadviseur Participatiewet

Beleidsadviseur Participatiewet

Vacature

Beleidsadviseur Participatiewet 24 uur per week

verbindend en oplossingsgericht

Vanuit het perspectief ‘groot genoeg om klein te blijven’, de uitgangspunten van de regiegemeente en de drijfveer ‘mensen maken het verschil’, willen we als gemeente Wijk bij Duurstede blijven investeren in onze mensen. Ben je deskundig, betrokken en sterk in samenwerking? Heb je zin om aan de slag te gaan met de Participatiewet? Reageer dan op deze vacature.


Team Samenleving

Team Samenleving bestaat uit 18 medewerkers en houdt zich bezig met het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Het team is zowel lokaal als regionaal actief bijvoorbeeld voor gemeenschappelijke regelingen als de Veiligheidsregio Utrecht, de GGDrU en de Regionale Dienst voor Werk en Inkomen (RDWI). Binnen het sociaal domein wordt intensief samengewerkt binnen regio Zuid-Oost Utrecht (ZOU). Het team werkt zoveel mogelijk vanuit de integrale beleidskaders van het Integraal Veiligheidsplan en de Maatschappelijke Agenda.

Functie

Als beleidsadviseur Participatiewet werk je binnen het sociaal domein en richt je je op regionale en lokale uitvoering van wet- en regelgeving. Je bent de trekker van het thema participatie van de Maatschappelijke Agenda. Voor de lokale participatie onderhoud je de contacten met Binding, de welzijns- en zorgorganisatie in Wijk bij Duurstede. Je bent contactpersoon voor lokale re-integratie-initiatieven en de participatietafel. Voor contacten met lokale en regionale ondernemers werk je samen met de beleidsadviseur economische zaken. Daarnaast ben je accounthouder voor de RDWI en Biga. De RDWI verstrekt bijstandsuitkeringen aan onze inwoners en Biga voert de ‘oude’ Wet sociale werkvoorziening uit. Je adviseert het college over het beleid en de P&C-cyclus van de RDWI en Biga. Verder ben je vertegenwoordiger van onze gemeente in de regio ZOU als het gaat om participatie. Hierbij werk je nauw samen met collega accounthouders van de andere 4 gemeenten.


Jouw kwaliteiten

Je beschikt over een opleiding op minimaal Hbo-niveau met gemeentelijke ervaring op het gebied van het sociaal domein, liefst op het gebied van de Participatiewet. Je bent een getalenteerde verbinder met een open en oplossingsgerichte instelling, die verantwoordelijkheid neemt voor het werk dat moet gebeuren. Je hebt hierbij oog voor de verschillende belangen, rollen en verantwoordelijkheden lokaal en regionaal. Integraal werken en denken zijn voor jou vanzelfsprekend. Jij bent in staat complexe onderwerpen te vertalen naar heldere adviezen en de consequenties te verwerken in de P&C-cyclus. Wij vinden motivatie en match met de gevraagde competenties belangrijker dan jarenlange werkervaring.


Wat bieden wij?

We bieden een ambitieuze organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen geeft om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Heb je ondersteuning nodig in groei middels opleiding of cursus? Daar denken we graag over mee. Het salaris bedraagt – afhankelijk van jouw ervaring - max. € 4.406,- b/m o.b.v. 36 uur (schaal 10, CAO per 1 januari 2020). Daarnaast ontvang je maandelijks een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% om vrij te besteden aan beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. De aanstelling is in eerste instantie voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren kan dit een aanstelling voor onbepaalde tijd worden.


Solliciteren

Heb je zin om aan de slag te gaan als beleidsadviseur in een kleine, bruisende gemeente? Stuur motivatie en CV uiterlijk 26 mei a.s. via https://vacatures.one/17872. Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Riemada Hament, teamleider Samenleving via r.hament@wijkbijduurstede.nl. De eerste gesprekken zijn gepland op dinsdag 2 juni, de tweede ronde op woensdag 10 juni.

Deze vacature wordt tegelijk intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Esther van Kouwen van Gemeente Wijk bij Duurstede ( 0343 595 521)

Over de organisatie

De gemeente Wijk bij Duurstede doet haar werk in het midden van en mét de samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Als regiegemeente willen we snel kunnen inspelen op veranderingen. We willen met een frisse blik naar de opgaven kijken, oplossingsgericht en innovatief. Dit betekent een andere manier van denken, werken en organiseren. De Wijkse organisatie wordt herkend aan vier kenmerken: (1) We werken ambitie gestuurd (2) We werken voor, met en vanuit de samenleving (3) Ménsen maken het verschil (4) We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap.

meer over Gemeente Wijk bij Duurstede

Adres

Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

0343 595595