Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Wijk bij DuurstedeAdviseur Water en Klimaat

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zondag 12 juli

Solliciteer

Adviseur Water en Klimaat

Vacature

Adviseur Water en Klimaat

Jij houdt het hoofd koel en Initiatiefrijk

16 tot 20 uur per week

Sta jij bekend als iemand met een grote betrokkenheid bij duurzaamheid en het veranderende klimaat? Dat het klimaat verandert en dat de overheid daarop moeten anticiperen, is voor jou een no-brainer. Dit is je kans om zelf heel concreet een steentje bij te dragen aan een klimaatbestendige wereld, te beginnen in de gemeente Wijk bij Duurstede.


Context

Het klimaat verandert en het is goed om hierop te anticiperen. Het kabinet heeft daarom eind 2016 het nationaal deltaprogramma vastgesteld. De ambitie is om in 2050 Nederland klimaatbestendig te hebben. Daarom moeten alle gemeenten een stresstest op de onderdelen hitte, wateroverlast, droogte en overstroming uitgevoerd hebben. In 2020 worden alle ruimtelijke ingrepen getoetst op klimaatadaptatie, zodat alle steden de komende 30 jaar klimaatbestendig worden aangepast en ingericht.

Afgelopen jaar is voor Wijk bij Duurstede de eerste stap gezet en is er een klimaatstresstest uitgevoerd. De volgende stap is het voeren van risicodialogen en het opstellen van een strategie. Andere ambities zijn onder andere het reguleren en borgen van klimaat in beleid en het stimuleren en faciliteren van inwoners. Daarnaast heeft de gemeente de opgave om de waterkwaliteit te verbeteren. Schoon en gezond water is een van de speerpunten de komende jaren. Om deze ambities te verwezenlijken zijn wij op zoek naar een betrokken en ambitieuze medewerker water en klimaat bij Team Leefomgeving.


Jouw werkzaamheden

 ·         Je stelt een gemeentelijke klimaatnota op, waarbij je onze inwoners, collega’s en het gemeentebestuur nauw betrekt.

·         Je bezoekt regionale bijeenkomsten over het thema water en klimaat.

·         Je bent de trekker van minimaal 1 werkgroep binnen het regionaal netwerk Water & Klimaat en neemt deel in de werkgroep stedelijk water en burgerparticipatie.

·         Je initieert en geeft advies over water (kwaliteit en kwantiteit) en klimaat in ruimtelijke projecten.

·         Je geeft advies over het beheer en de inrichting van onze openbare ruimte vanuit het thema water en klimaat.

·         Je toetst plannen op het thema water en klimaat en voert overleg met het waterschap.

·         Je stimuleert inwoners tot klimaatbestendige inrichting van hun huis en tuin, bijvoorbeeld door afkoppelen hemelwater en minder verharding. Je stel daarvoor een plan van aanpak op.

·         Je onderzoekt de mogelijkheid voor het opstellen van een stimuleringsregeling voor het klimaatbestendig maken van particulier terrein en rolt deze regeling uit.

·         Je zorg dat het thema water en klimaat bekend is in de ambtelijke organisatie en collega’s dit opnemen in hun dagelijks werk.

Jouw kwaliteiten

 Klimaatstress is bij jou niet aan de orde, want jij houdt het hoofd koel. Jij barst namelijk van de ideeën en ziet kansen om Wijk bij Duurstede klaar te stomen voor de veranderingen die komen gaan. Zowel jouw enthousiasme als de noodzaak van de klimaatnota weet je goed op anderen over te brengen. Je hebt een afgeronde opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld in de richting van watermanagement, hydrologie of civiele techniek. Je hebt ervaring met en kennis van stedelijk waterbeheer, inrichting openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkeling en -ordening. Je bent communicatief sterk in woord en schrift. Je bent zowel creatief als praktisch ingesteld. Je werkstijl is gericht op samenwerking en je neemt daarbij het initiatief. Daarnaast kun je goed omgaan met de verschillende belangen van bewoners, bedrijven en organisaties.


Wat bieden wij jou?

We bieden een ambitieuze organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen geeft om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Heb je ondersteuning nodig in groei middels opleiding of cursus? Daar denken we graag over mee. Het salaris bedraagt – afhankelijk van jouw ervaring - max. € 4450,- b/m o.b.v. 36 uur (schaal 10, CAO per 1 juli 2020, HR21 profiel medewerker ontwikkeling III). Daarnaast ontvang je maandelijks een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% om vrij te besteden aan beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren kan dit een aanstelling voor onbepaalde tijd worden.


Team Leefomgeving (LFO)

Het is een gevarieerd team dat bestaat uit zo’n 20 medewerkers. De werkzaamheden zijn divers, maar allemaal met een gemeenschappelijk doel. We houden ons namelijk, elk met een eigen specialiteit, allemaal bezig met het ruimtelijk domein en het bevorderen van een gezonde, veilige, duurzame en mooie leefomgeving voor onze inwoners. Hieronder vallen ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving, verkeer, milieu, duurzaamheid, natuur en landschap, water en klimaat, erfgoed en archeologie.


Solliciteren?

Heb je zin om aan de slag te gaan met  water en klimaat in een kleine, bruisende gemeente? Stuur dan je motivatie en CV uiterlijk 12 juli a.s. via https://vacatures.one/18212 . Met inhoudelijke vragen kan je terecht bij Coosje Bakker, c.bakker@wijkbijduurstede.nl of Andre Vervoort a.vervoort@wijkbijduurstede.nl .Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met P&O via personeel-en-organisatie@wijkbijduurstede.nl. De eerste gesprekken zijn gepland op 15 juli, de tweede ronde is op 17 juli.


Deze vacature wordt tegelijk intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Esther van Kouwen van Gemeente Wijk bij Duurstede ( 0343 595 521)

Over de organisatie

De gemeente Wijk bij Duurstede doet haar werk in het midden van en mét de samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Als regiegemeente willen we snel kunnen inspelen op veranderingen. We willen met een frisse blik naar de opgaven kijken, oplossingsgericht en innovatief. Dit betekent een andere manier van denken, werken en organiseren. De Wijkse organisatie wordt herkend aan vier kenmerken: (1) We werken ambitie gestuurd (2) We werken voor, met en vanuit de samenleving (3) Ménsen maken het verschil (4) We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap.

meer over Gemeente Wijk bij Duurstede

Adres

Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

0343 595595