Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Vlechtwerker

Vacature

De gemeente en organisatie
De gemeente Weststellingwerf is een aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiegemeente in Zuidoost Friesland. Verspreid over de grotere plaatsen Wolvega en Noordwolde en de omliggende 24 kleinere dorpen, wonen zo’n 26.000 inwoners. De gemeentelijke organisatie, met circa 250 medewerkers, kent een directiemodel met een algemeen directeur/gemeentesecretaris, drie afdelingen en een gezamenlijke OWO-afdeling.  De gemeente Weststellingwerf werkt intensief samen in OWO-verband (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland). Voor de uitvoering van de taken op het gebied van het sociaal domein, zijn drie gebiedsteams actief. Zij maken onderdeel uit van de afdeling Sociaal Domein.


De gemeente Weststellingwerf is op zoek naar:
Vlechtwerker
voor 36 uur per week. Voor de duur van twee jaar.


Voor de gebiedsteams zijn wij per direct op zoek naar een Vlechtwerker (36 uur) met brede werkervaring in het sociaal domein, aangevuld met specifieke deskundigheid in het schoolmaatschappelijk werk. Wij noemen dit vlechten op de scholen.

De gebiedsteams

De gebiedsteams bestaan uit medewerkers vanuit verschillende disciplines die integraal werken binnen het brede sociale domein. Zij zijn het gezicht naar het dorp, werken outreachend en benaderen burgers zo nodig proactief. Zij stimuleren de eigen kracht van de inwoner en werken planmatig. Dit gebeurt vanuit het uitgangspunt één huishouden- één plan één vlechtwerker. Vlechtwerkers zijn generalistisch, en hebben daarnaast allemaal hun eigen specialisme (WMO en ouderen, verstandelijke beperking, werk & geld en jeugd/pedagogiek).

De functie: wat ga je doen?
Als medewerker van het gebiedsteam werk je integraal in een multidisciplinair team.  Jouw doel is om inwoners zo optimaal mogelijk te laten participeren en zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn. Je werkt outreachend, gaat er op af. Als vlechtwerker ga je uit van zelfregie en werkt oplossingsgericht aan  een duurzame verbetering van de situatie. Daarbij betrek je het netwerk, informele zorg en vrijwilligers. Door aan te sluiten bij de specifieke situatie en mogelijkheden van betrokkenen ontwikkel je nieuwe initiatieven en werkwijzen.

Werkzaamheden

 • Je versterkt de zelfredzaamheid en zelfregie van inwoners, biedt zo nodig structuur en stimuleert verantwoordelijk gedrag;
 • Je werkt generalistisch richting inwoners en treedt  op als specialist voor andere professionals en/of collega’s;
 • Je biedt praktische en materiële hulpverlening (lichte en kortdurende ondersteuning);
 • Je hebt kennis van en ervaring in hulpverleningsmethoden en empowermentmethodieken;
 • Je bent zichtbaar op een aantal scholen in Weststellingwerf, je bent contactpersoon voor de scholen richting het gebiedsteam;
 • Je bent zichtbaar, benadert inwoners actief (outreachend), verricht een integrale intake en maakt een sociale netwerkanalyse, verheldert vragen en behoeften en biedt informatie en advies;
 • Je werkt samen met uiteenlopende systemen zoals  de buurt, vrijwilligersorganisatie, welzijns- en hulporganisaties en verbindt gezamenlijke en individuele aanpak (individuele vraag met potenties van vrijwilligers, actieve burgers en organisaties);
 • Je zoekt naar oorzaken en verbanden om duurzame, geïntegreerde oplossingen te bewerkstelligen en schakelt experts en specialisten in op het moment dat dat nodig is;
 • Je signaleert ontwikkelingen, problemen en knelpunten in het gebied en onderneemt hier actie op;
 • Je werkt effectief samen met collega’s en stelt het gezamenlijk resultaat voorop.


Wat wij vragen: functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding richting maatschappelijk werk, social work  of een soortgelijke hbo opleiding in het hoger sociaal agogisch onderwijs;
 • Je bent SKJ geregistreerd;
 • Je hebt kennis en ervaring in het werken met kinderen, bij voorkeur binnen het school-maatschappelijk werk.
 • Je hebt  relevante werkervaring binnen het sociaal domein,  hebt een brede oriëntatie op het werkveld met daarbij vakspecifieke kennis


Wat wij vragen: persoonskenmerken

 • Je bent een goede luisteraar die echt contact maakt en zich inleeft;
 • Je werkt vraaggericht met een professionele houding;
 • Je ziet samenhang, bent ondernemend, brengt enthousiasme over en krijgt mensen mee;
 • Je bent iemand die verschillende werelden kan verbinden en samenwerkt;
 • Je bent een doorzetter, handelt daadkrachtig, vindt zelfreflectie belangrijk;
 • Je leert graag en maakt gebruik van expertise van anderen;
 • Je hebt lef en bent in staat out-of-the-box te denken;
 • Je hebt analyserend vermogen, bent kostenbewust en je vindt het een uitdaging om in een               veranderende omgeving te werken.


Wat wij bieden
Naast inhoudelijke uitdagingen bieden we jou een prima arbeidsvoorwaardenpakket. Het salaris is mede afhankelijk van je opleiding en ervaring en is gebaseerd op salarisschaal 9 (€2.591,- tot €3.805,- bruto per maand, exclusief 16,8% IKB).

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met 1 van de teamleiders van onze gebiedsteams: Boukje Dalstra (0561 691 409) en Klaas Ozinga (0561 691 449) en voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden en wervingsprocedure met Priscilla Schipper HR-adviseur (0561 691 295). Tot en met 25 februari 2018 kun je solliciteren door een sollicitatiebrief met cv te zenden aan het college van burgemeester en wethouders via https://www.werkeninfriesland.nl/organisatie/gemeente-weststellingwerf/.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Met deze missie ga je aan de slag als je bij de meest zuidelijk gelegen gemeente van de provincie Fryslân komt werken. De gemeente Weststellingwerf is een betrokken organisatie die volop in beweging is en vooruitgang nastreeft. Onze medewerkers steken met elkaar de handen uit de mouwen en werken aan ambitieuze en innovatieve projecten voor de burgers van Weststellingwerf en hun leefomgeving. Ons uitgangspunt hierbij luidt in het Stellingwerfs: mit mekeer veur mekeer an et wark!

In het gemeentehuis in Wolvega werken zo'n 230 medewerkers voor de afdelingen Publiekscentrum, Openbare Werken, Werk & Inkomen, Welzijn, Onderwijs & Sport, Leefomgeving, Personeel, Organisatie & Informatie en Financiën. Werken voor één van deze afdelingen betekent openheid, collegialiteit en klantgerichtheid. Maar ook: nieuwe mogelijkheden verkennen en eigen initiatieven ontplooien. Je durft jezelf neer te zetten en gaat uitdagingen niet uit de weg. De organisatie geeft je hierbij alle ruimte, evenals het werken aan je eigen ontwikkeling.

meer over Gemeente Weststellingwerf

Adres

Griffioenpark 1
8471 KR Wolvega

14 0561