Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandVerkeerskundig Adviseur

Verkeerskundig Adviseur

Vacature

32-36 uur

Functieomschrijving
  • Je adviseert op het gebied van verkeer en bereikbaarheid in gebiedsontwikkelingsprojecten en complexe verkeerskundige vraagstukken in de operationele sfeer. Daarbij toets je plannen, lever je input en stel je rapportages op. Ontvangers van de adviezen zijn in hoofdzaak projectleiders of programmamanagers (bijv. in relatie tot omgevingsplan).
  • Je rol daarbij is, om vanuit expertise, kennis en ervaring standpunt in te nemen nemen en te verdedigen in vaak complexe projecten over zaken op het gebied van parkeren, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en inrichting.
  • Je werkt als adviseur mee aan het opstellen van beleidsstukken en in een aantal situaties ben je steller van beleidsuitvoeringsnotities. Je bent daarbij ook verantwoordelijk voor de implementatiecheck en routing van de stukken in het besluitvormingstraject.
  • Je adviseert in het kader van bestemmingsplanprocedures intern en bij eventuele rechtsgang. Je levert hierin schriftelijke bijdragen en toetst op verkeerskundige aspecten
  • Je initieert en voert specifieke projectopdrachten uit.
  • Je neemt deel aan de werkgroep verkeer/ adviesplatform verkeer.
  • Je toetst van quick scan aanvragen. Je vertegenwoordigt cluster Ruimte en toetst op verkeerkundige aspecten van ruimtelijke aanvragen in een multidisciplinair team.
  • Je toetst aanvragen van omgevingsvergunningen.
  • Je handelt zelfstandig bestuurlijke vragen af op het gebied van verkeerskundige knelpunten.

Functie-eisen
Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding Verkeerskunde of een vergelijkbare opleiding aangevuld met 3 jaar ervaring in het werkveld.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget van 17,05% van het schaalsalaris met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot € 4.225,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Vooralsnog betreft dit een aanstelling van 32 tot 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Hans van Leeuwarden, Teammanager Ruimte via telefoonnummer 0174 67 2589.

De eerste gesprekken zijn gepland op 23 januari 2019.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 17 januari 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team Strategie en Programmering
Het team Strategie en Programmering is verantwoordelijk voor de strategie en programmering van gemeentelijke eigendommen in de openbare ruime en van het gemeentelijk vastgoed- en grondbezit vanuit een integrale aanpak. Naast het opstellen en/of coördineren van producten als (gebieds-)beheerplannen, uitvoeringsplannen en beheerkaders, draagt het team zorg voor de programmering en het regisseren van investeringsprojecten en maatregelpakketten die in het kader van het dagelijks beheer en onderhoud, de exploitatie nodig zijn. Daarnaast adviseert het team over meer complexe beheer- en uitvoeringsvraagstukken voor de openbare ruimte, vastgoed en grondzaken. Dat gaat zowel om strategische sturing op de programma's zelf als tactische en operationele advisering bij de uitvoering van de programma's. Het openbaar gebied van de gemeente omvat de deelgebieden Woonwijken en Dorpscentra, bedrijventerreinen, recreatiegebieden en begraafplaatsen, wegen en waterhuishouding. De vastgoed- en grondportefeuille bestrijken het maatschappelijk vastgoed (welzijns-, sport en recreatievoorzieningen), vastgoed voor eigen gebruik, onderwijshuisvesting, strategisch vastgoed, tijdelijk vastgoed en gronden. Naast programmasturing en -advisering is nog een specifiek onderdeel de advisering over verkeer- en vervoervraagstukken, water en ecologie en omgevingsmanagement. De genoemde integrale benadering kenmerkt hoe we omgaan met de ruimtelijke vraagstukken en houdt ook in dat de financiële sturing, monitoring en verantwoording van de programma's bij het team zijn belegd.

Het Westland is in verkeerskundig opzicht een zeer interessante gemeente vanwege de regionale verkeersproblematiek.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Karin Vlielander van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

14 0174