Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandTransformatiemanager

Transformatiemanager

Vacature

32 - 36 uur

Informatie
Als programmamanager zorg je voor het voorbereiden en realiseren van twee omvangrijke, complexe verander-sporen voor het sociaal domein in Westland. De sporen richten zich op het sturingsmodel voor het sociaal domein en hier uit voortvloeiend de integrale benadering van Westlanders die hulp en ondersteuning nodig hebben.

Het gaat om meerjarig programma dat in ieder geval loopt tot en met 2021 en dat de werkzaamheden van ontwerp tot en met implementatie omvat. Daarbij is het programma het vliegwiel voor een duurzame verandering in de samenwerking intern en extern. Belangrijke partners waarmee inmiddels een goede samenwerking is gerealiseerd zijn de kernpartners van de gemeente, te weten: Vitis welzijn, het Sociaal kernteam en Patijnenburg. Met het programma wordt het ontwikkelend vermogen van de organisatie verder opgebouwd en geborgd.

Verantwoordelijkheden en taakgebieden
 • Managen van de twee sporen.
  Creëren en behouden van overzicht over diverse deelprojecten en hun samenhang.
 • Sturen op integraliteit.
  Zorg dragen voor samenhang met parallel lopende lokale en regionale trajecten.
  Zorg dragen voor samenhang met aanpalende beleidsdomeinen.
 • Sturen op voortgang van ontwikkeling en implementatie van beleid.
  Het regelmatig opleveren van voorstellen voor DT, college en gemeenteraad.
  Het regelmatig opleveren van geïmplementeerd beleid.
  Het regelmatig opleveren van rapportages over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten.
 • Relatiebeheer en participatie
  Coördineren relatiebeheer met externe en interne stakeholders.
  Organiseren van de diverse bijeenkomsten voor interne en externe stakeholders.
 • Informatievoorziening
  Coördineren van de interne en externe informatievoorziening over het programma
 • Sturen op financiën
  Managen dat het programma binnen het gesteld budget blijft en melden van over/onderbestedingen aan verantwoordelijke opdrachtgever.
 • Planvorming
  Ontwikkelen van plannen voor de diverse projecten.
  Inrichting van de programmastructuur en bemensing van de projecten.
 • Verantwoording
  Toetsen en verantwoording afleggen over behaalde resultaten.
 • Borgen
  Informatie, kennis, kunde en projectresultaten aan de lijn organisatie overdragen.

Functie-eisen
 • Gezaghebbend persoon die zijn sporen heeft verdiend in andere soortgelijke stevige verander- en implementatietrajecten.
 • Afgeronde HBO of Wetenschappelijke opleiding in relatie tot de opdracht.
 • Ruime ervaring als programmamanager bij de lokale overheid.
 • Ruime ervaring met complexe verandervraagstukken en de vertaling hiervan naar structuur, cultuur, mensen en middelen.
 • Goede communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen.
 • Ervaring met het houden van presentaties, het begeleiden van groepsprocessen en het omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus.
 • Kunnen omgaan met complexe besluitvormingstrajecten.
 • Ervaring met het aansturen en coachen van teams.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot € 6.178,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week in ieder geval tot en met 2021.

Contactinformatie
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Reinier Cuperus via telefoonnummer (0174) 67 3224.

Een datum voor de eerste gesprekken wordt nader bepaald.

Interesse in de deze functie solliciteer dan voor 20 november 2019.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid

De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega's werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Gamma, Beta en Alfa.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jerry van der Laan van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

14 0174