Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandStrategisch regisseur Wonen

Strategisch regisseur Wonen

Vacature

32-36 uur

Informatie
Als strategisch regisseur Wonen en Voorzieningen van het cluster Beleid schep jij de ideale context voor beleidsontwikkeling. Je werkt nauw samen met de ambtelijke top en het college. In de kern gaat het in deze functie om positioneren, coördineren en verbinden van zowel het dossier Wonen als het goed coördineren van de Westlandse voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur, welzijn, veiligheid etc.).

Het dossier wonen heeft in het Westland Programma 2018-2022 een prominente plek gekregen. De ambities voor de komende periode zijn hoog en doen een flink beroep op jouw kwaliteiten. De Westlandse bevolking vergrijst en het aantal huishoudens neemt toe. We hebben een tekort aan sociale en betaalbare woningen. Daarbovenop heeft de gemeente de wettelijke opdracht om statushouders woonruimte te bieden en zijn er regionale afspraken gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. Al met al ligt er een aanzienlijke huisvestingsopgave, die vraagt om intensieve samenwerking. Niet alleen de gemeente en woningcorporaties, maar ook ontwikkelaars en particulieren moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dit vraagt om participatie en om het nemen van stevige maatregelen. Hierin moet ook ruimte gecre√ęerd worden voor bijzondere woonvormen, zoals kluswoningen, pauzewoningen, prikkel-arme woningen, tiny houses en combinaties van wonen en zorg.

Als het gaat om het dossier Voorzieningen draag je er zorg voor dat de opgaven (onderwijshuisvesting, sport, etc.) op een innovatieve wijze worden aangepakt. De wensen en behoeften op het vlak van voorzieningen corresponderen niet altijd met de mogelijkheden die Westland heeft (zowel qua draagvlak, ruimte als financieel). Dit vraagt om creativiteit en ook veel verbindend vermogen.

Jij bent als strategisch regisseur de opdrachtgever en coördinator voor deze opgaven richting de beleidsmedewerkers en het aanspreekpunt/sparringpartner voor de verantwoordelijk wethouder. Daarnaast zorg je ervoor dat Westland zich ambtelijk en bestuurlijk als overheid helder en rolzuiver positioneert. Je houdt daarbij rekening met de verbindingen die je binnen en buiten tot stand moet brengen (en onderhoudt). Als strategisch regisseur en opdrachtgever werk je nauw samen met de andere opdrachtgevers/strategisch regisseurs en teammanagers van cluster Beleid. In de aansturing word je onder de directeur Beleid gepositioneerd aan wie je verantwoording aflegt.

Functie-eisen
Je hebt een academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met het dossier Wonen. Je bent een uitstekende strategische gesprekspartner voor directies, bestuurders en ketenpartners buiten. Gezien de ambitie voor de komende jaren op het woon- en voorzieningendossier moet je in staat zijn om mensen voor je te winnen. Eveneens moet je als opdrachtgever snel kunnen schakelen van grote beleidslijnen naar de dagelijkse (politieke) ontwikkelingen. Je zit aan tafel bij de bestuurders en de directie en kunt hen vanuit verbinding en gezag op een interactieve wijze overtuigen, be√Įnvloeden en adviseren. Daarbij lukt het je om met overtuiging de bestuurlijke wensen en hun impact op de ambtelijke organisatie te proportioneren en als acties weg te zetten. Je organiseert en stimuleert actieve en creatieve processen waarbij je in de samenwerking op zoek bent naar de toegevoegde waarde. Bij dit alles blijf je het concrete, realistische en toetsbare doel voor ogen houden en stel je bij wanneer dit nodig is. Daarbij houd je rekening met verschillende factoren waaronder de organisatie van het speelveld, eigen prioriteiten en belangen/prioriteiten van anderen, schaalgrootte en samenwerkingspartners. Ben jij die persoon die het woondossier nog meer op de kaart zet? Reageer dan!

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot ‚ā¨ 5.984,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Wat wij bieden:
  • flexibele werktijden.
  • mogelijkheid om thuis te werken.
  • een goede pensioenregeling.
  • uitgebreide faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School)
  • het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
  • laptop en telefoon van de zaak.
  • goede werkomstandigheden.

Contactinformatie
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Katja van Laarhoven via telefoonnummer (0174) 67 2000.

De eerste gesprekken zijn gepland in week 39.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 20 september 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier wil de gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen bieden. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initi√ęren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega's werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jerry van der Laan van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

14 0174