Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandStrategisch Beleidsadviseur Economie

Strategisch Beleidsadviseur Economie

Vacature

32-36 uur

Informatie
(senior medewerker beleidsontwikkeling)

De gemeente Westland zoekt voor het taakveld Economie, onderdeel van het cluster Beleid, een strategisch adviseur Economie die het voortouw neemt bij het oppakken van nieuwe initiatieven die goed zijn voor de gemeente en de regio. Een ondernemende, daadkrachtige teamspeler met passie en visie voor de gemeente. Je werkt intensief samen met de andere medewerkers binnen het taakveld, je jaagt vernieuwing aan en hebt lef en durf. Je verbindt collega's, programma's en dossiers op strategisch niveau en je bent in staat deze te vertalen naar operationeel niveau ten dienste van de economische ontwikkeling. Je hebt een initiërende rol in de economische visie- en agendavorming. Je adviseert het management van het cluster, het directieteam van de gemeente en de bestuurders.

Dat gebeurt in nauw overleg met collega's binnen en buiten het cluster en vanuit een sterke oriëntatie op de buitenwereld (ondernemers, andere overheden, kennisinstituten, uitvoeringsorganisaties).

Verder werk je mee aan:
 • het bestendigen van relaties met samenwerkingspartners en het concreet uitbouwen van (zakelijke) relaties met bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden en andere stakeholders;
 • het verder creëren van draagvlak voor de activiteiten van het team Economie, initiatieven nemen om dit te verbreden en waar nodig te verdiepen.
Specifieke aandachtsgebieden
 • vanuit de gemeentelijke rol bijdragen aan de doorontwikkeling van de Greenport Horti Campus Westland (versterken kennis- en innovatiebasis) en het coördineren van de gemeentelijke activiteiten in dat kader;
 • gedeelde coördinatie (samen met de provincie Zuid-Holland) van het MIRT-traject Integrale Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland, waarbinnen de gemeente en de provincie samenwerken met het Rijk om te komen tot een plan van aanpak voor het duurzaam bereikbaar houden van Westland en een duurzame ontwikkelstrategie voor het Greenportcluster.

Functie-eisen
De gemeente Westland heeft voor deze functie iemand nodig met energie, initiatief en die slim kan netwerken op niveau. Een adviseur die in staat is ideeën, concepten en initiatieven uit te werken tot uitvoerbare plannen en activiteiten. Je weet anderen te enthousiasmeren om het beste uit zichzelf te halen.
Verder ben je in staat complexe vraagstukken te analyseren en concreet te maken. Je kunt op meerdere borden tegelijkertijd schaken, zowel op praktisch als op strategisch niveau. Je bent een (inhoudelijke) verbinder en neemt hiertoe initiatief. Jouw werk- en denkniveau is academisch en je hebt ervaring in een soortgelijke functie.

Meer specifiek beschik je over:
 • een academische opleiding;
 • bewezen ervaring op het gebied van strategische advisering, bij voorkeur opgedaan in een complexe organisatie;
 • gevoel voor de politiek-bestuurlijke aspecten van het werken in een overheidsorganisatie;
 • kennis en ervaring met vergelijkbare economische onderwerpen, projecten en processen;
 • goede contactuele vaardigheden, oog voor krachtenvelden en inzicht hebben in de organisatiecultuur, ervaren verbinder;
 • discipline, vasthoudendheid en overtuigingskracht.
Je herkent je verder in de volgende competenties:
 • drukbestendigheid;
 • initiatief;
 • beleidsontwikkeling;
 • netwerkvaardigheid;
 • omgevingsbewustzijn;
 • persoonlijke presentatie;
 • verbinden.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot € 5.520,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Vooralsnog betreft dit een functie voor 32-36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie
Wil je meer informatie, neem dan contact op met de heer Henrik Fokke, strategisch regisseur Bereikbaarheid, Economische Zaken en Externe Betrekkingen bij het cluster Beleid via telefoonnummer (0174) 67 3081.

De eerste gesprekken zijn gepland op 27 februari 2019.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 18 februari 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Binnen het cluster Beleid is er veel aandacht voor het thema Economie. De adviseurs zijn verantwoordelijk voor het maken van vernieuwende, bestuurlijk-strategische plannen voor gemeente en regio. Zij zorgen voor afstemming en overleg met andere gemeenten en regio, provincie, rijk en maatschappelijke organisaties op het gebied van de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Westland mede in relatie tot de externe positionering en profilering van de gemeente Westland en de Greenport Westland.

Economische en ruimtelijke ontwikkeling, verdergaande internationalisering en de netwerksamenleving vragen om een sterk ontwikkeld omgevingsbewustzijn bij overheden. Voor Westland is het belangrijk om in te springen op ontwikkelingen, te anticiperen op kansen en bedreigingen en om invloed uit te oefenen op regionale, nationale en internationale besluitvorming. We moeten er voortdurend voor zorgen dat de stakeholders op de hoogte zijn en blijven van de belangen van de Westlandse gemeenschap en andersom. Zichtbaar zijn, herkenbaar en vindbaar. Dit geldt zowel voor het ruimtelijk-economisch als het sociale domein.

Westland is een uniek merk, maar is tegelijkertijd ook een deel van een groter speelveld van bedrijven, instanties en overheden. Het realiseren van de doelstellingen kan Westland dan ook niet uitsluitend op eigen kracht: we werken samen met het bedrijfsleven, de regio, de provincie, het Rijk en Europa. Alleen dan is het mogelijk om de toegevoegde waarde van het glastuinbouwcluster te vergroten en daarmee extra werkgelegenheid en dus welvaart voor de Westlandse samenleving te creëren.

De gemeente Westland is volop in ontwikkeling en zeer divers. Westland is de grootste Greenport van Nederland. Hier gebeurt het! Wil jij een belangrijke speler zijn in de verdere economische ontwikkeling van Westland dan is deze functie interessant voor jou.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Team Recruitment van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

14 0174