Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandStrategisch adviseur Omgevingswet/Omgevingsmanagement

Strategisch adviseur Omgevingswet/Omgevingsmanagement

Vacature

32-36 uur

Informatie
Gebiedsgericht programmamanagement omvat de sturing op zowel de ontwikkeling als de instandhouding van de openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed. Elke 4 jaar worden hiervoor de kaders door de raad geformuleerd in de gebiedsgerichte plannen en het college geeft in een jaarlijkse programmering daaraan uitvoering. Met Gebiedsgerichte Plannen geeft de gemeente richting en inhoud aan hoe zij om wenst te gaan met de ontwikkeling en de kwaliteit van haar eigen ruimtelijk bezit. Inclusief de handhavingskant daarvan.

Op het punt van de actuele en toekomstgerichte ruimte-vragen is de omgevingswet nauw gerelateerd aan deze "operationele" kant van het gemeentelijk sturen.

De vervlechting van de effecten van de omgevingswet met de gebiedsgericht programmering vraag een goed uitgelijnd implementatietraject. Versterk elkaar daar waar mogelijk, compenseer en ondersteun waar nodig.

In de huidige ontwikkelingsfase van zowel de omgevingswet als van de gebiedsgerichte plannen vormt de Strategisch Adviseur Omgevingswet/Omgevingsmanagement de noodzakelijke schakel tussen beiden. Kennisdeling en stroomlijnen wederzijdse ontwikkelstrategieën zijn de voornaamste taken van deze Strategisch Adviseur. Het gaat hier nadrukkelijk om een ontwikkel- en niet een beheerfunctie.

Op termijn is het de bedoeling dat de koppeling tussen de effecten van de omgevingswet op de Gebiedsgerichte Plannen, de programmering van ruimtelijk beheer en ruimtelijke initiatieven wordt ingebed in de functies van Programma Managers Ruimte en het cluster Beleid.

Omdat het hier om een tijdelijk functie ten behoeve van de implementatie Omgevingswet vindt aansturing plaats vanuit dit programma.

In deze project functie:
 • ben je de versterking van de programmamanagers en de verbinding tussen beleid en uitvoering bij de implementatie van de omgevingswet.
 • signaleer je relevante beleidsontwikkelingen / externe ontwikkelingen en procesverbeteringen met betrekking tot de omgevingswet en toets je op relevantie voor de Westlandse ontwikkeling.
 • ben je onderdeel van het programmateam implementatie Omgevingswet.
 • ben je sparringpartner voor de programmanager Omgevingswet, de opdrachtgevers Beleid, de programmamanagers Ruimte, clusterteams en bestuurlijke opdrachtgevers op het gebied van verandermanagement en implementatie.
 • verricht je de procesmatige en inhoudelijke coördinatie van activiteiten en initiatieven op het snijvlak van Gebiedsgerichte Plannen en Omgevingswet
 • ben je voorzitter van de Westlandse Initiatieven Tafel en verantwoordelijk voor het Procesmatig doorontwikkelen van de Westlandse Initiatieven Tafel.
 • beoordeel je de wenselijkheid en haalbaarheid van initiatieven aan de Westlandse Initiatieven Tafel, als ook de Right to challenge initiatieven.
 • vanuit omgevingsmanagement spot je initiatieven van burgers en ondernemers, match je kansen die hieruit voortkomen met de betreffende organisatieonderdelen, bepaal je de de rol die de gemeente zou moeten nemen op deze initiatieven. En houd je overzicht op participatie trajecten vanuit de gemeente om meelift effecten vanuit beleid en uitvoering te faciliteren.
 • geef je richting aan het geen op de kaart moet worden weergegeven (Ruimte GIS en/of nader te bepalen tooling in relatie tot het Digitaal Stelsel Omgevingswet).
 • geef je vorm aan het ketenproces Omgevingswet in samenwerking met ketenpartners.

Functie-eisen
 • Het zwaartepunt ligt op proces- en verandermanagement. Wij vragen daarom aantoonbare ervaring met verandermanagement. Kennis en ervaring met LEAN is een pre.
 • Kennis van en inzicht in het ruimtelijk domein. Ervaring in het ruimtelijk domein is een pre.
 • Kennis van de bedoeling en uitdagingen van de nieuwe omgevingswet.
 • HBO + / Academisch werk- en denkniveau
 • Tenminste 5 jaar ervaring op gemeentelijk niveau bij voorkeur in de ruimtelijke sector
Competenties
 • Integraal denken, bestuurlijk en omgevingssensitief
 • Krachtige en proactieve verbinder tussen beleid en uitvoering.
 • Kan makkelijk schakelen tussen strategisch en uitvoerend niveau.
Brede blik om over de grenzen van de clusters heen om de noodzakelijke verbindingen tussen clusters te leggen.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot € 5.520,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Het betreft hier een projectfunctie de periode van 2 jaar.

Contactinformatie
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Natascha van Benthem, programmamanager omgevingswet, via telefoonnummer (0174) 67 2589.

De eerste gesprekken zijn gepland op 14 februari 2019.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 11 februari 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Team Recruitment van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

14 0174