Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandStrategisch Adviseur Omgevingswet/Omgevingsmanagement

Strategisch Adviseur Omgevingswet/Omgevingsmanagement

Vacature

32-36 uur
(tijdelijke functie voor 2 jaar)

Functieomschrijving
De gemeente Westland werkt met gebiedsgerichte programmama's voor zowel de ontwikkeling als de instandhouding van de openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed. Met Gebiedsgerichte Plannen geeft de gemeente richting en inhoud aan hoe zij om wenst te gaan met de ontwikkeling en de kwaliteit van haar eigen ruimtelijk bezit. Inclusief de handhavingskant daarvan. De invoering van de omgevingswet vraagt niet alleen een bezinning op de betekenis daarvan voor het eigen ruimtelijk bezit. Maar ook op de vervlechting daarvan met de wensen en vragen vanuit burgers, bedrijven en instellingen. Deze vervlechting van de effecten van de omgevingswet met de gebiedsgericht programmering vraag een goed uitgelijnd implementatietraject. Versterk elkaar daar waar mogelijk, compenseer en ondersteun waar nodig. Op dit knooppunt van vragen wij een strategisch adviseur die helpt vormgeven aan dit proces.In de huidige ontwikkelingsfase van zowel de omgevingswet als van de gebiedsgerichte plannen is deze adviseur de noodzakelijke schakel tussen beiden. Kennisdeling en stroomlijnen wederzijdse ontwikkelstrategieën zijn de voornaamste taken van deze Strategisch Adviseur. Het gaat hier nadrukkelijk om een ontwikkel- en niet een beheerfunctie.

Je neemt deel aan de programmateams omgevingswet en ruimte. Je helpt mede vormgeven aan de initiatieventafel. Je bent sparringpartner voor programmamanagers, management en bestuur. Je vertaalt belangen in operationele keuzen en programmavoorstellen.

Functie-eisen
  • Kennis van de bedoeling en uitdagingen van de nieuwe omgevingswet.
  • HBO + / Academisch werk- en denkniveau
  • Tenminste 4 jaar ervaring op gemeentelijk niveau bij voorkeur in de ruimtelijke sector
Competenties
  • Integraal denken, bestuurlijk en omgevingssensitief
  • Krachtige en proactieve verbinder tussen beleid en uitvoering.
  • Kan makkelijk schakelen tussen strategisch en operationeel niveau.
  • Brede blik, lef en initiatiefrijk

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot € 5.520,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Vooralsnog betreft dit een tijdelijke functie voor 32-36 uur per week voor de periode van 2 jaar.

Contactinfo
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Hans van Leeuwarden via telefoonnummer 06-11001889 of Natascha van Benthem (0174) 67 2976.

De eerste gesprekken zijn gepland op 6 november 2018.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 1 november 2018.

Aqcuisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team Strategie en Programmering
Het team Strategie en Programmering is verantwoordelijk voor de strategie en programmering van gemeentelijke eigendommen in de openbare ruime en van het gemeentelijk vastgoed- en grondbezit vanuit een integrale aanpak. Naast het opstellen en/of coördineren van producten als (gebieds-)beheerplannen, uitvoeringsplannen en beheerkaders, draagt het team zorg voor de programmering en het regisseren van investeringsprojecten en maatregelpakketten die in het kader van het dagelijks beheer en onderhoud, de exploitatie nodig zijn. Daarnaast adviseert het team over meer complexe beheer- en uitvoeringsvraagstukken voor de openbare ruimte, vastgoed en grondzaken. Dat gaat zowel om strategische sturing op de programma's zelf als tactische en operationele advisering bij de uitvoering van de programma's. Het openbaar gebied van de gemeente omvat de deelgebieden Woonwijken en Dorpscentra, bedrijventerreinen, recreatiegebieden en begraafplaatsen, wegen en waterhuishouding. De vastgoed- en grondportefeuille bestrijken het maatschappelijk vastgoed (welzijns-, sport en recreatievoorzieningen), vastgoed voor eigen gebruik, onderwijshuisvesting, strategisch vastgoed, tijdelijk vastgoed en gronden. Naast programmasturing en -advisering is nog een specifiek onderdeel de advisering over verkeer- en vervoervraagstukken, water en ecologie en omgevingsmanagement. De genoemde integrale benadering kenmerkt hoe we omgaan met de ruimtelijke vraagstukken en houdt ook in dat de financiële sturing, monitoring en verantwoording van de programma's bij het team zijn belegd.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Team Recruitment van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

14 0174