Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandSenior medewerker Strategie en Programmering

Senior medewerker Strategie en Programmering

Vacature

36 uur met nieuwe functieomschrijving en -eisen

Informatie
  • Procesmatige en inhoudelijke coördinatie van planning & controlproducten voor het cluster Ruimte in nauwe afstemming met het cluster Bedrijfsvoering;
  • Ontwikkeling en opstelling management rapportages, zoals voortgang van de programma's;
  • Signalering relevante beleidsontwikkelingen / externe ontwikkelingen;
  • Sparringpartner voor het clusterteam, staf, en programmamanagement en cluster bedrijfsvoering op financieel-economische onderdelen.

Functie-eisen
  • Zwaartepunt ligt op kennis van en inzicht in het ruimtelijk domein;
  • HBO + / Academisch werk- en denkniveau;
  • Tenminste 5 jaar ervaring op gemeentelijk niveau bij voorkeur in de ruimtelijke sector;
  • Actuele kennis van gemeentefinanciën, financiële wet- en regelgeving, zoals toepassing van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV);
  • Integraal denken, bestuurlijk en omgevingssensitief.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot € 4.740,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Vooralsnog betreft dit een functie voor 36 uur per week.

Contactinformatie
Wil je meer informatie, neem dan contact op met de heer J.C.M. van Leeuwarden, teammanager Ruimte via telefoonnummer (0174) 67 2589.

De eerste gesprekken zijn gepland op 31 augustus 2017.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 21 augustus 2017.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. Medio 2017 verhuizen we naar twee nieuwbouwlocaties in Naaldwijk. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concerncontrol en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team
Het team Strategie en Programmering is verantwoordelijk voor de strategie en programmering van gemeentelijke eigendommen in de openbare ruime en van het gemeentelijk vastgoed- en grondbezit vanuit een integrale aanpak. Naast het opstellen en/of coördineren van producten als (gebieds-)beheerplannen, uitvoeringsplannen en beheerkaders, draagt het team zorg voor de programmering en het regisseren van investeringsprojecten en maatregelpakketten die in het kader van het dagelijks beheer en onderhoud, de exploitatie nodig zijn. Daarnaast adviseert het team over meer complexe beheer- en uitvoeringsvraagstukken voor de openbare ruimte, vastgoed en grondzaken. Dat gaat zowel om strategische sturing op de programma's zelf als tactische en operationele advisering bij de uitvoering hiervan. Het openbaar gebied van de gemeente omvat de deelgebieden Woonwijken en Dorpscentra, bedrijventerreinen, recreatiegebieden en begraafplaatsen, wegen en waterhuishouding. De vastgoed- en grondportefeuille bestrijken het maatschappelijk vastgoed (welzijns-, sport en recreatievoorzieningen), vastgoed voor eigen gebruik, onderwijshuisvesting, strategisch vastgoed, tijdelijk vastgoed en gronden. Naast programmasturing en -advisering is nog een specifiek onderdeel de advisering over verkeer- en vervoervraagstukken, water en ecologie en omgevingsmanagement. De genoemde integrale benadering kenmerkt hoe we omgaan met de ruimtelijke vraagstukken en houdt ook in dat de financiële sturing, monitoring en verantwoording van de programma's bij het team zijn belegd.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Anja van der Eijk van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Stokdijkkade 2
2671 GW Naaldwijk

14 0174