Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandSenior beleidsmedewerker wonen

Senior beleidsmedewerker wonen

Vacature

36 uur

Informatie
De Westlandse bevolking vergrijst en het aantal huishoudens neemt toe. We hebben een tekort aan sociale en betaalbare woningen. Daarbovenop heeft de gemeente de wettelijke opdracht om statushouders woonruimte te bieden en zijn er regionale afspraken gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. Al met al ligt er een aanzienlijke huisvestingsopgave, die vraagt om stevige en intensieve samenwerking. Niet alleen de gemeente en woningcorporaties, maar ook ontwikkelaars en particulieren moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

Als senior medewerker beleidsontwikkeling Wonen heb je de uitdaging om een uitvoeringsprogramma op te stellen op basis van de woonvisie en de deelvisie wonen. Hiermee laten we het aanbod van woningen aansluiten op de vraag, waarbij we de realisatie van woningen voor starters, blijvers, ouderen, arbeidsmigranten en statushouders in samenhang oppakken. Wij faciliteren de Westlandse bevolking die is aangewezen op een betaalbare woning. Bij de vraag of er betaalbare nieuwbouw mogelijk is betrekken we aspecten als economie, groen en voorzieningen. We sturen op de realisatie van voldoende sociale/betaalbare woningbouw, borgen dit in nieuwbouwprojecten en wijzen strategische locaties aan. De woningen moeten beschikbaar komen voor de mensen die in Westland leven en/of werken. Onderdeel van het uitvoeringsplan is nadrukkelijk het uitnodigen van marktpartijen om betaalbaar te bouwen en het herijken van de Prestatieafspraken met de woningcorporaties.

Dit vraagt om participatie en om het nemen van stevige maatregelen om meer betaalbare woningen te bouwen voor mensen met lagere en middeninkomens, vooral starters en ouderen. Hierin moet ook ruimte gecreëerd worden voor bijzondere woonvormen, zoals kluswoningen, pauzewoningen, prikkel-arme woningen, tiny houses en combinaties van wonen en zorg. Vanuit het gemeentelijke beleid ga je de onderhandelingen in met externe partijen. Je adviseert over het beleid en de uitvoering van woonruimteverdeling in het politiek-sociaal domein en het regionale woonbeleid. Hiervoor neem je deel aan de bestuurlijke tafel Wonen. Je bent een stevige sparringpartner voor je collega's van Wonen.

Functie-eisen
Je hebt WO werk- en denkniveau, ruime ervaring met de sector Wonen, woningcoöperaties en gebiedsontwikkeling is een pré. Je zit aan tafel bij de bestuurders en de directie en kunt hen vanuit verbinding en gezag op een interactieve wijze overtuigen, beïnvloeden en adviseren. Daarbij lukt het je om met overtuiging de bestuurlijke wensen en hun impact op de ambtelijke organisatie te proportioneren en als acties weg te zetten.

Jij overziet met scherpe analytische blik hoe complexe vraagstukken en belemmeringen kunnen worden opgelost. Hierbij ben jij goed in staat een juiste methode te kiezen voor een (integraal) resultaat afhankelijk van de situatie en mogelijkheden en ga je voor optimaal resultaat.

Je bent sterk in het intern en extern toepassen van een meervoudige aanpak om je netwerk van stakeholders, partners en medewerkers in de woningsector te mobiliseren. Door potentiële relaties proactief te benaderen en te verkennen waar de kansen en belemmeringen zitten, creëer je de condities die nodig zijn om participaties met (woon-)coalities op- en uit te bouwen.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot € 5.699,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Het betreft een functie voor 36 uur per week tot 1 januari 2021. Indien nodig kan het dienstverband worden verlengd.

Contactinformatie
Wil je meer informatie, neem dan contact op met de heer E.R. (Erik) Hofstede via telefoonnummer (0174) 6724 01

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 31 december 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega's werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Gamma, Beta en Alfa.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jerry van der Laan van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

14 0174