Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandSenior Beleidsmedewerker Jeugd

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk donderdag 6 augustus

Solliciteer

Senior Beleidsmedewerker Jeugd

Vacature

36 uur

Informatie
H10
De samenwerkende gemeenten op het gebied van de Jeugdzorg binnen Haaglanden (de H10-gemeenten) hebben besloten het jeugdzorgstelsel te wijzigen naar resultaatsturing. Dit met als doel zowel de dienstverlening aan de cliënten te verbeteren als meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling en -beheersing in de jeugdzorg. Om dit traject tot een succes te maken werken de H10 gemeenten intensief samen.

Functie

In deze functie als senior beleidsmedewerker jeugd, coördineer je binnen de gemeente het domein Jeugd in integrale afstemming met de andere domeinen participatie en zelfredzame samenleving (Wmo). Je richt je tevens op de regionale beleidsontwikkeling en de vertaling hiervan naar het Westland wat kan resulteren in de bijstelling van het sociaal beleidskader (SBK) en het uitvoeringsprogramma (monitorfunctie). In de beleidsontwikkeling zijn het Sociaal Kernteam Westland (SKT), de H10 en de gemeentelijke clusters Beleid, Dienstverlening en Bedrijfsvoering belangrijke partijen. Jij vertegenwoordigt de gemeente Westland in de H10-samenwerking. Jij bent onze man of vrouw in de regio. Je houdt overzicht op onze samenwerking in het netwerk H10 en in de verbinding met de gemeente. Je participeert in het Programmateam Jeugd van de H10, je assisteert de wethouder in het regionale bestuurlijk overleg jeugd (BOJ), je schrijft annotaties voor het college en het regionaal directeurenoverleg Jeugd. Vanwege je rol in de H10 ben je in deze functie ook de lokale projectleider inkoop jeugd en resultaatsturing.

In deze functie werk je in een politiek bestuurlijke omgeving. Daarom stem in je in deze functie voortdurend af met College en Raad niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Ook draag je bij de P&C-produkten zoals voortgangsrapportages, jaarrekening en begroting.

Functie-eisen
Je hebt vanzelfsprekend een universitair werk- en denkniveau en de benodigde relevante werkervaring. Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de jeugdzorg en je bent bekend met de uitvoeringspraktijk. Je begrijpt wat er nodig is om de transformatie naar resultaatsturing tot een succes te maken. Je kunt hierin onafhankelijk denken. Je weet samenwerking efficiënt en effectief vorm te geven en toont hierin leiderschap en een hands-on-mentaliteit. Je kunt omgaan met belangentegenstellingen. Samenwerking staat bij jou voorop, je bent een verbinder en weet op basis van gelijkwaardigheid door middel van co-creatie resultaten te boeken. Je bent financieel onderlegd. Buiten het feit dat je prima zelfstandig kunt opereren, treedt je op als vertegenwoordiger van de gemeente en adviseert management en het bestuur. Je bent communicatief vaardig en resultaatgericht. Je hebt bewezen soepel te kunnen acteren in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld.

Arbeidsvoorwaarden
  • Een salaris van maximaal € 5.814,00 bruto per maand (bij 36 uur).
  • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
  • Mogelijkheid tot thuiswerken.
  • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
  • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
  • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).
  • Een individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
Het betreft een functie voor 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie
Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan het selectieproces mogelijk meer tijd in beslag nemen dan u van de gemeente Westland gewend bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Lucia van den Brande, strategisch regisseur sociaal domein, telefoon: 0174672003 mail: lmvdbrande@gemeentewestland.nl of Erik Hofstede, teammanager Beleid, telefoon: 0174672401/mail: erhofstede@gemeentewestland.nl.

Interesse in deze functie, solliciteer dan via de sollicitatielink.

Een datum voor de eerste gesprekken wordt nader bepaald. De gesprekken zullen telefonisch plaatsvinden via beeldbellen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega's werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Team Samenleving
Binnen het team Samenleving wordt gewerkt aan de transformatie in het sociaal domein. De belangrijkste werkterreinen zijn maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugdhulp en sport-/onderwijshuisvesting. Er wordt intensief samengewerkt met partners en inwoners die sociaal-maatschappelijk actief zijn. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Mireille Rob van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

14 0174