Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandSenior Beleidsmedewerker en Accounthouder Duurzaamheid

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk woensdag 11 november

Solliciteer

Senior Beleidsmedewerker en Accounthouder Duurzaamheid

Vacature

24 uur

Informatie
Als Algemeen Accounthouder stel je een accountplan op met daarin opgenomen de doestellingen en resultaten voor de accounts en de daaraan verbonden activiteiten voor de accounthouder. Deze werkzaamheden zijn onder andere de samenwerking van de accounthouder met de betrokken ambtenaren vanuit opdrachtgever- en eigenaarsrol, maar ook de uitvoering van periodieke screening, meerjarenevaluaties en tijdigheid/kwaliteit van P&C producten in nauwe samenwerking met de Strategisch Adviseur Verbonden Partijen. Verder voer je als accounthouder de regie over de uitvoering van het accountplan. En adviseer je belanghebbenden in de gesignaleerde marktontwikkelingen, kansen en risico's. Je bent bekwaam in stakeholdermanagement, zowel naar externe relaties als naar de interne organisatie. Ook bouw je je netwerk uit en onderhoud die goed. Je bent aanwezig bij alle (aandeelhouders-)vergaderingen en zorgt voor annotaties die het soort account vraagt. Als accounthouder adviseer je B&W, Raad en commissies op de opdrachten van de accounts. Beleidsmatig werk je aan diverse duurzaamheidsvraagstukken. De vraagstukken zijn afhankelijk van de bestuurlijke opdrachten die worden vastgesteld. Je werkt in een politiek bestuurlijke omgeving. Daarom stem je in deze functie voortdurend af met College en Raad niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Je coördineert, stuurt en stemt af met de diverse stakeholders bij de P&C-producten zoals voortgangsrapportages, jaarrekening en begroting.

Functie-eisen
Je hebt vanzelfsprekend een universitair werk- en denkniveau en de benodigde relevante werkervaring. Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het domein en je bent bekend met de uitvoeringspraktijk. Je bent financieel en qua contractmanagement goed onderlegd. Je bent communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk en je bent resultaatgericht. Je hebt bewezen soepel te kunnen acteren in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld en je staat stevig in je schoenen. Samenwerking staat bij jou voorop, je bent een verbinder en weet op basis van gelijkwaardigheid d.m.v. co-creatie resultaten te boeken.

Arbeidsvoorwaarden
  • Een salaris van maximaal € 5.872,00 bruto per maand (bij 36 uur).
  • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
  • Mogelijkheid tot thuiswerken.
  • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
  • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
  • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).
  • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
Het betreft een functie voor 24 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Freek Lammers (teammanager) via telefoonnummer (0174) 673130.

Een datum voor de eerste gesprekken wordt nader bepaald.

Interesse in deze functie, solliciteer dan via de sollicitatielink.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega's werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Team Veiligheid & Duurzaamheid
Binnen dit team werken we aan de leefbaarheid van Westland. Belangrijke onderwerpen zijn veiligheid, wonen, duurzaamheid, circulaire economie, energietransitie en milieu . We werken hiervoor samen met vele partners, zowel andere overheden waaronder politie en justitie, als private partijen. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Mireille Rob van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

14 0174