Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandRegievoerder gebiedsbeheer

Regievoerder gebiedsbeheer

Vacature

36 uur

Informatie
Als Regievoerder Gebiedsbeheer ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het gebruik van de openbare ruimte, als onderdeel van het team Gebiedsbeheer. Je bedenkt duurzame beheer- en verbeteringsmaatregelen, stippelt hiervoor een koers uit en vertaalt deze vervolgens naar concrete projectplannen en integrale opdrachten. Deelresultaten op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud zijn hierbij belangrijk. Je doel als regievoerder? De effectiviteit van je cluster verbeteren met vernieuwende werkwijzen en adviezen over o.a. politieke vraagstukken . Indien nodig, schakel je ook met burgers en instanties over gevoelige inhoudelijke problemen over de openbare ruimte.

Je bouwt o.a. mee aan onze gemeente door het:
  • uitbouwen van ons regionale netwerk met partners en belanghebbenden;
  • geven van technische ondersteuning en adviezen over meerjarenplannen;
  • verkrijgen van zicht op onze financiën, aanbestedingsmogelijkheden en afstemming van risico's en beheerbelangen;
  • afstemmen van adviezen met relevante interne en externe partijen, inclusief de kwaliteitstoets;
  • signaleren van innovaties binnen je discipline en het uitwerken van concrete maatregelen en contractvormen gericht op duurzame samenwerking.
Brengt jouw visie ons verder?
Eigen initiatief wordt gewaardeerd: jij weet je adviezen correct te verwoorden o.b.v. jouw gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Je bent ondernemend en resultaatgericht, en gebruikt je inventiviteit om samenwerkingen te creëren. Je sterke communicatieve vaardigheden helpen je om de tafel te zitten met verschillende partijen. Leergierig? Ook dit behoort tot jouw competenties; je bent altijd op zoek naar nieuwe inzichten die je vertaalt naar resultaten.

Functie-eisen
Onze ideale beheerder beschikt over:
  • een afgeronde hbo-opleiding in cultuur en/of civiele techniek
  • minimaal 5 jaar ervaring, bij voorkeur coördinerend bij de lokale overheid
  • ervaring met het coördineren van projecten en opdrachten
  • praktische kennis van de openbare ruimte en de perceptie van burgers en bedrijven

De gemeente Westland als werkgever

Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot € 4.859,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Vooralsnog betreft dit een functie voor 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie
Meer weten over deze functie? Neem contact op met A. van Westbroek (Teammanager Gebiedsbeheer) via (0174) 672 741.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team Gebiedsbeheer
Het team Gebiedsbeheer speelt op planmatige wijze in op behoeften vanuit 'de maatschappij'. Het team beschikt daarnaast over praktische kennis van de openbare ruimte en van de perceptie van burgers en bedrijven die gebruik maken van de openbare ruimte. Deze kennis zetten zij in bij het servicegericht beheer van de openbare ruimte, dat plaatsvindt op basis van een gebiedsbeheerplan. Het gebiedsbeheerplan bevat een praktische vertaling van beleid naar maatregelen op straat, gericht op het bewerkstelligen van wezenlijke verbeteringen in het gebruik en de beleving van de verschillende gebiedstypen: wijken (inclusief winkelcentra), bedrijventerreinen, recreatiegebieden (inclusief strand) en bijzondere locaties (zoals begraafplaatsen). Het gebiedsbeheerplan versterkt de integraliteit en draagt bij aan de communicatie met bewoners en bestuur. De zorgplicht zoals van toepassing op de hiervoor genoemde vakgebieden omvat tevens het optreden in geval van calamiteiten.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Melissa van Lier van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Stokdijkkade 2
2671 GW Naaldwijk

14 0174