Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandRegievoerder Gebiedsbeheer

Regievoerder Gebiedsbeheer

Vacature

36 uur

Informatie
Ben jij die toekomstgerichte, breed georiënteerde, regievoerder Gebiedsbeheer die oog heeft voor de regie van beheersmatige processen?. Kun je beheerbelangen bewaken en kun je onderbouwen waarom je duurzame beheer- en verbeteringsmaatregelen wilt doorvoeren? Ben je in staat op basis hiervan een koers uit te stippelen? En kun je deze koers vertalen naar concrete projectplannen, heldere integrale opdrachten en het verder inrichten van onze projectorganisatie?

De ontwikkeling en toekomstig gebruik van de openbare ruimte staat hoog bij je in het vaandel. Je voelt je ervoor verantwoordelijk. Je hebt een zintuig voor maatschappelijke ontwikkelingen, politieke wensen en gevoel bij een innovatieve, regisserende rol van het Cluster Ruimte. Bovendien ben je in staat deze regisserende rol over te dragen naar de projectmatige en uitvoerende taken van Gebiedsbeheer en weet je contracten zodanig vorm te geven dat ze de organisatie helpen op de juiste wijze invulling te geven aan haar verantwoordelijkheden. Past dit bij je? Dan ben jij de regievoerder Gebiedsbeheer die wij zoeken. Initiëren, samenhang creëren met overige beheerdisciplines, technische ondersteuning en adviezen geven en over meerdere jaren plannen zijn daarbij voor jou vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor een actueel zicht op de financiën, aanbestedingsmogelijkheden en afstemming van risico's en beheerbelangen.. Als regievoerder Gebiedsbeheer draag je bij aan de instandhouding, de verbetering, de kwaliteit en het veilig gebruik van de openbare ruimte van de Gemeente Westland. Dit vraagt om jouw inventiviteit en je brede blik op de onderlinge samenhang.

Kerntaken
  • Vertaalt visies op de openbare ruimte naar ruimtelijke integrale maatregelen;
  • Verantwoordelijk voor het behalen van deelresultaten van het team Gebiedsbeheer op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud;
  • Verantwoordelijk voor aanbestedingstrajecten, contractmanagement, budgetbeheer en risicobeheersing;
  • Draagt zorg voor afstemming van adviezen met relevante interne en externe partijen in de openbare ruimte, inclusief kwaliteitstoets;
  • Adviseert over vernieuwende werkwijzen ter verbetering van de effectiviteit van het Cluster Ruimte;
  • Bewaakt de voortgang van initiatiefmaatregelen en meerjarenplannen en de integratie in de programmering van het Cluster Ruimte en toetst daarbij op kwaliteit;
  • Lost zo nodig gevoelige inhoudelijke problemen (gevoeligheden) met burgers en instanties op;
  • Signaleert innovaties en ontwikkelingen binnen de vakdisciplines en creëert draagvlak voor beleidskeuzes, initieert concrete maatregelen en aanbestedings- en contractvormen en is daarbij gericht op duurzame samenwerking. Ondersteunt hierbij de teammanager en programmamanager;
  • Voert overleg en adviseert over vernieuwende toepassing van beheerinstrumenten, richtlijnen en (werk-) processen;
  • Bouwt het regionale relatienetwerk met partners en belanghebbenden verder uit.

Functie-eisen
Je beschikt over aantoonbare kennis op HBO-niveau op het gebied van cultuur en/of civiele techniek. En je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur bij de lokale overheid in een coördinerende functie aan hoger opgeleide medewerkers. Je hebt inzicht en gevoel voor de politiek/bestuurlijke verhoudingen en kunt je adviezen juist verwoorden. Verder beschik je als Regievoerder Gebiedsbeheer over de competenties coördineren en regisseren, samenwerken, omgevingsbewustzijn, verantwoordelijkheid, ondernemingszin en resultaatgerichtheid.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot € 4.787,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Contactinformatie
Wil je meer informatie, neem dan contact op met A. van Westbroek, teammanager Gebiedsbeheer via telefoonnummer (0174) 672 741. De eerste gesprekken zijn gepland op 5 december 2017.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 17 november 2017.

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. Medio 2017 verhuizen we naar twee nieuwbouwlocaties in Naaldwijk. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concerncontrol en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team
Het team Gebiedsbeheer speelt op planmatige wijze in op behoeften vanuit 'de maatschappij'. Het team beschikt daarnaast over praktische kennis van de openbare ruimte en van de perceptie van burgers en bedrijven die gebruik maken van deze openbare ruimte. Deze kennis zetten zij in bij het servicegericht beheer van de openbare ruimte, dat plaatsvindt op basis van een gebiedsbeheerplan. Het gebiedsbeheerplan bevat een praktische vertaling van beleid naar maatregelen op straat, gericht op het bewerkstelligen van wezenlijke verbeteringen in het gebruik en de beleving van de verschillende gebiedstypen: wijken (inclusief winkelcentra), bedrijventerreinen, recreatiegebieden (inclusief strand) en bijzondere locaties (zoals begraafplaatsen). Het gebiedsbeheerplan versterkt de integraliteit en draagt bij aan de communicatie met bewoners en bestuur. De zorgplicht zoals van toepassing op de hiervoor genoemde vakgebieden omvat tevens het optreden in geval van calamiteiten.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Karin Vlielander van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Stokdijkkade 2
2671 GW Naaldwijk

14 0174