Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandRegievoerder Gebiedsbeheer

Regievoerder Gebiedsbeheer

Vacature

36 uur

Informatie
De regievoerder Gebiedsbeheer draagt bij aan de instandhouding, de verbetering van de kwaliteit en het veilig gebruik de openbare ruimte van de Gemeente Westland. Dit vraagt om jouw inventiviteit en je brede blik op de onderlinge samenhang.

Je bedenkt duurzame beheer- en verbeteringsmaatregelen, stippelt hiervoor een koers uit en vertaalt deze vervolgens naar concrete projectplannen en integrale opdrachten. Deelresultaten op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud zijn hierbij belangrijk. Je doel als regievoerder? De effectiviteit van je cluster verbeteren met vernieuwende werkwijzen en adviezen over o.a. politieke vraagstukken. Je draagt substantieel bij aan de doorontwikkeling van het Cluster Ruimte, waarbij aandacht voor de rollen en taken binnen het team Gebiedsbeheer Indien nodig, schakel je ook met burgers en instanties over gevoelige inhoudelijke problemen over de openbare ruimte.

Kerntaken:
 • Verantwoordelijk voor de voortgang en realisatie van projecten en activiteiten;
 • Verantwoordelijk voor het behalen van deelresultaten van het team Gebiedsbeheer op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud;
 • Verantwoordelijk voor aanbestedingstrajecten, contractmanagement, (project)budgetbeheer en risicobeheersing;
 • Draagt zorg voor afstemming van adviezen met relevante interne en externe partijen in de openbare ruimte, inclusief kwaliteitstoets;
 • Adviseert over vernieuwende werkwijzen ter verbetering van de effectiviteit van het Cluster Ruimte;
 • Functionele aansturing en regie binnen Gebiedsbeheer;
 • Bewaakt de voortgang van initiatiefmaatregelen en meerjarenplannen en de integratie in de programmering van het Cluster Ruimte en toetst daarbij op kwaliteit;
 • Zoekt samen met clusterteams naar breed gedragen en toekomstbestendige oplossingen;
 • Lost zo nodig gevoelige inhoudelijke problemen (gevoeligheden) met burgers en instanties op;
 • Signaleert innovaties en ontwikkelingen binnen de vakdisciplines en creëert draagvlak voor beleidskeuzes, initieert concrete maatregelen en aanbestedings- en contractvormen en is daarbij gericht op duurzame samenwerking. Ondersteunt hierbij de programmamanager en teammanager;
 • Voert overleg en adviseert over vernieuwende toepassing van beheerinstrumenten, richtlijnen en (werk-) processen en toekomstige projecten;
 • Bouwt als 'spin in het web' het regionale relatienetwerk met partners en belanghebbenden verder uit.

Functie-eisen
Ben jij die toekomstgerichte, breed georiënteerde, regievoerder die oog heeft voor de regie van beheersmatige processen en projectmatige taken voor de ontwikkeling en het gebruik van de openbare ruimte?

Kun je beheerbelangen onderbouwen en motiveren waarom je duurzame beheer- en verbeteringsmaatregelen binnen een dynamische omgeving wilt uitvoeren en kun je op basis hiervan een koers uitstippelen? Kun je deze koers vertalen naar concrete projectplannen, heldere integrale opdrachten en het verder inrichten van onze projectorganisatie? Staat de ontwikkeling naar te verwachten toekomstig gebruik van de openbare ruimte hoog bij je in het vaandel en voel je je daarvoor verantwoordelijk? Heb je een zintuig voor maatschappelijke ontwikkelingen, politieke wensen en ook een gevoel bij een innovatieve regisserende rol van het Cluster Ruimte? Ben je in staat deze regisserende rol over te dragen naar de uitvoerende taken van Gebiedsbeheer? Weet je contracten zodanig vorm te geven zodat deze de organisatie helpen op de juiste wijze invulling geeft aan haar verantwoordelijkheden? Dan ben jij de regievoerder Gebiedsbeheer die wij zoeken.

Initiëren, samenhang creëren met overige beheerdisciplines, technische ondersteuning en adviezen geven, over meerdere jaren plannen, actueel zicht op de financiën, aanbestedingsmogelijkheden en afstemming van risico's en de beheerbelangen zijn daarbij voor jou vanzelfsprekend

Onze ideale Regievoerder beschikt over:
 • een afgeronde hbo-opleiding in cultuur en/of civiele techniek
 • minimaal 5 jaar ervaring, bij voorkeur coördinerend bij de lokale overheid
 • ervaring met het coördineren van projecten en opdrachten
 • praktische kennis van de openbare ruimte en de perceptie van burgers en bedrijven.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot € 4.859,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Vooralsnog betreft dit een functie voor 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Mark Blokland via telefoonnummer (0174) 672721.
De eerste gesprekken zijn gepland op 13 december 2018.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 1 december 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team Gebiedsbeheer
Het team Gebiedsbeheer speelt op planmatige wijze in op behoeften vanuit 'de maatschappij'. Het team beschikt daarnaast over praktische kennis van de openbare ruimte en van de perceptie van burgers en bedrijven die gebruik maken van de openbare ruimte. Deze kennis zetten zij in bij het servicegericht beheer van de openbare ruimte, dat plaatsvindt op basis van een gebiedsbeheerplan. Het gebiedsbeheerplan bevat een praktische vertaling van beleid naar maatregelen op straat, gericht op het bewerkstelligen van wezenlijke verbeteringen in het gebruik en de beleving van de verschillende gebiedstypen: wijken (inclusief winkelcentra), bedrijventerreinen, recreatiegebieden (inclusief strand) en bijzondere locaties (zoals begraafplaatsen). Het gebiedsbeheerplan versterkt de integraliteit en draagt bij aan de communicatie met bewoners en bestuur. De zorgplicht, zoals van toepassing op de hiervoor genoemde vakgebieden, omvat tevens het optreden in geval van calamiteiten.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Karin Vlielander van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

14 0174